Cs:Key:reference_point

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg reference_point
Popis
Pojmenovaný referenční bod, jehož název slouží k místní orientaci. Edit or translate this description.
Skupina: Pojmenovaná místa místo názvů ulic
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Pojmenovaný referenční bod, jehož název slouží k místní orientaci.

V některých zemích (většina Střední Ameriky, Nikaragua, Honduras, Guatemala, Kostarika, Panama…) se lidé v místě orientují pomocí názvů referenčních bodů namísto jmen ulic. I když ulice mohou mít jména, jsou méně důležité pro orientaci. Viz pro podrobnosti “Pojmenovaná místa namísto jmen ulic(en).

Pozadí

V některých zemích (Střední Amerika) jsou popisy založené na referenčních bodech buď časté, nebo jediným používaným způsobem adresování. Namísto jen ulic a čísel se udává vzdálenost k dobře známým místům. Tyto referenční body mohou být prakticky cokoliv, co má definovanou polohu. Referenční body mohou být pro návštěvníky neznámé a jsou obvykle neoznačené. (Ale mohou to být i významné krajinné prvky, které jsou zdálky viditelné.)

Referenčním bodem také mohou být umístění objektů, které již neexistují. Například: V Managui, hlavním městě Nikaraguy, je spousta referenčních bodů z let před zemětřesením v roce 1972, které zničilo většinu města. Představte si vodojem, který byl zničen, ale jeho poloha stále slouží jako referenční bod.

Referenční body jsou potřebné pro získání správně fungující navigace v zemích Střední Ameriky. Také se používají jako adresy: Nepoužívá se systém adres jako v Evropě, ale spíše něco jako “instrukce, jak někam dojít”. Příklady adres používající referenční body:

  • (1) 400 metrů na východ od starého kostela v Santa Anně.
  • (2) Půl bloku na jih od španělské ambasády.
  • (3) Dva bloky na jih a dvacet metrů na východ od místa, kde dříve bylo kino Cabrera.
  • (4) 250 metrů západně od "Malého stromu".

Citát: "Ve skutečnosti nejznámější orientační bod Managuy "Malý strom" postupně rostl, až se stal docela velkým, byl poražen a pak znovu vysazen. Po celou dobu 'Od Malého stromu...' zůstávalo první větou mnoha adres Managuy." ( Odkaz: http://articles.latimes.com/2000/aug/01/news/mn-62534/2 (en)).

Jak používat

Vždy používejte reference_point=yes spolu se značkou name=*!

Značte reference_point=yes jako doplněk k jiným relevantním značkám.

Příklad: "Malý strom" by byl označen takto:

Hodnoty

Byla definována pouze jedna hodnota: reference_point=yes

Jiné

Původní návrh: Proposed_features/reference_point(en).