Cs:Key:reference_point

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg reference_point
Osm element key.svg
Popis
Pojmenovaný referenční bod, jehož název slouží k místní orientaci. Edit or translate this description.
Skupina: Named spots instead of street names
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: schválenoPage for proposal

Pojmenovaný referenční bod, jehož název slouží k místní orientaci.

V některých zemích (většina Střední Ameriky, Nikaragua, Honduras, Guatemala, Kostarika, Panama…) se lidé v místě orientují pomocí názvů referenčních bodů namísto jmen ulic. I když ulice mohou mít jména, jsou méně důležité pro orientaci. Viz pro podrobnosti “Pojmenovaná místa namísto jmen ulic(en).

Pozadí

V některých zemích (Střední Amerika) jsou popisy založené na referenčních bodech buď časté, nebo jediným používaným způsobem adresování. Namísto jen ulic a čísel se udává vzdálenost k dobře známým místům. Tyto referenční body mohou být prakticky cokoliv, co má definovanou polohu. Referenční body mohou být pro návštěvníky neznámé a jsou obvykle neoznačené. (Ale mohou to být i významné krajinné prvky, které jsou zdálky viditelné.)

Referenčním bodem také mohou být umístění objektů, které již neexistují. Například: V Managui, hlavním městě Nikaraguy, je spousta referenčních bodů z let před zemětřesením v roce 1972, které zničilo většinu města. Představte si vodojem, který byl zničen, ale jeho poloha stále slouží jako referenční bod.

Referenční body jsou potřebné pro získání správně fungující navigace v zemích Střední Ameriky. Také se používají jako adresy: Nepoužívá se systém adres jako v Evropě, ale spíše něco jako “instrukce, jak někam dojít”. Příklady adres používající referenční body:

  • (1) 400 metrů na východ od starého kostela v Santa Anně.
  • (2) Půl bloku na jih od španělské ambasády.
  • (3) Dva bloky na jih a dvacet metrů na východ od místa, kde dříve bylo kino Cabrera.
  • (4) 250 metrů západně od "Malého stromu".

Citát: "Ve skutečnosti nejznámější orientační bod Managuy "Malý strom" postupně rostl, až se stal docela velkým, byl poražen a pak znovu vysazen. Po celou dobu 'Od Malého stromu...' zůstávalo první větou mnoha adres Managuy." ( Odkaz: http://articles.latimes.com/2000/aug/01/news/mn-62534/2 (en)).

Jak používat

Vždy používejte reference_point=yes spolu se značkou name=*!

Značte reference_point=yes jako doplněk k jiným relevantním značkám.

Příklad: "Malý strom" by byl označen takto:

Hodnoty

Byla definována pouze jedna hodnota: reference_point=yes

Jiné

Původní návrh: Proposed_features/reference_point(en)