Cs:Relation:enforcement

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg enforcement
Fixed speed camera.svg
Popis
Zařízení, které měří a dokumentuje porušení dopravních předpisů a jeho zóna pokrytí. Edit or translate this description.
Skupina: Omezení
Členy
 • uzelcestaplocha - device
 • uzel - from
 • uzel - to
 • uzel - force
Status: schválenoPage for proposal

Tato relace dokumentuje různé druhy permanentně instalovaných zařízení, které měří a dokumentují porušení dopravních předpisů, jako třeba:

 • rychlostní kamery
 • kamery na semaforech dokumentující průjezd na červenou
 • měření vzdálenosti mezi vozidly
 • kontrola váhy (nákladní vozidla)
 • běžné dopravní kontroly (dokumenty, požití alkoholu, atd.)
 • splnění pravidel silničního mýta (momentálně hlavně systém Toll Collect v Německu)

Tato zařízení patří do stejné třídy objektů a tedy se používá stejné schéma značení s rozdílnými hodnotami. Někdy je potřeba kombinace hodnot, pokud zařízení slouží více než jedné funkci (např. rychlostní kamera a kamera na semaforu dokumentující průjezd na červenou v jednom zařízení).

Kde mapovat?

Povšimněte si, že některé země zakazují mapování instalací měřících zařízení pro dokumentování dopravních přestupků. Pokud vykreslování nebo zobrazení v navigačním software nebo upozornění v navigačním software je někde zakázáno, můžete informaci do mapy přidat - vykreslovač a navigační software se ujistí, že pracují dle zákona. Tedy navigační software by měl nabízet varování před těmito zařízeními jako doplněk, aby si uživatel mohl vybrat, zda si tuto funkci nainstaluje.

Značky

Zařízení pro dokumentování dopravních přestupků nejsou místy, kam byste chtěli jít a tedy nejsou amenity.

Vytvořte jednu relaci pro každé zařízení, pokud je jich více, jelikož každé může měřit různé věci z různých směrů.

Klíč Hodnota Příklad Komentář
type enforcement enforcement Typ relace.
enforcement maxheight / maxweight / maxspeed / mindistance / traffic_signals / check / access maxheight Typ kontroly.
enforcement toll toll Kamera kontrolující zaplacení silničního mýta v Německu (Viz Toll Collect na Wikipedii(en)).

Pro normální brány mýta, které přímo spouští placení mýta, použijte, prosím, barrier=toll_booth.

maxheight číslo; pokud to nejsou metry, udejte jednotky 4 Maximální výška (udávejte pouze u enforcement=maxheight)
maxweight číslo; pokud to nejsou tuny, udejte jednotky 16 Maximální váha (volitelné, udávejte pouze u enforcement=maxweight)
maxspeed číslo; pokud to nejsou km/h, udejte jednotky 60 Maximální rychlost (udávejte pouze u enforcement=maxspeed)

"mindistance" je pro vzdálenost mezi vozy. "check" je pro stanici kontroly dokladů.

Členy

Typ Role Opakování? Komentář
uzelcestaplocha device jeden nebo více Umístěno na místě, kde je zařízení umístěno. Pro velká zařízení (např. velikosti nákladního auta) může být preferována cesta nebo plocha (která musí být připojena ke stejné cestě). Povšimněte si, že zařízení nemusí být na stejné cestě jako je uzel from (a volitelný to); např. rychlostní kamera bude často vedle silnice).
uzel from jeden nebo více Uzel na silnici, kde se provádí kontrola. Umístěný na stejném místě jako dopravní značky (např. "kontrola radarem", "pozor semafor"), jsou-li takové. Pokud nejsou, odhadněte rozumnou vzdálenost, jakou řidič potřebuje pro reakci, jede-li povolenou rychlostí, nebo obvyklou vzdálenost takového varování dle zákona.
uzel to jeden nebo více - v některých případech volitelné Uzel, kde měření končí.
 • Volitelné, pokud role device a from jsou na stejné cestě. V tomto případě, device funguje jako člen to.
 • Požadované, pokud role device a from nejsou na stejné cestě (např. rychlostní kamera, zákaz odbočení), aby bylo jasné, ve kterém směru je měření prováděno.
uzel force jeden nebo více - volitelné Zařízení (např. světlo nebo překážka), které si pravidlo vynucuje se dává do relace.

Příklady

Viz původní návrh(en)

Vykreslování

Viz také