Pl:Relation:enforcement

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg enforcement
Fixed speed camera.svg
Opis
Urządzenia, które mierzą i rejestrują naruszenie przepisów ruchu drogowego w ich strefie. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Człony
  • węzełliniaobszar – device (urządzenie)
  • węzeł – from (z)
  • węzeł – to (do)
  • węzeł – force (działanie)
Status: zatwierdzonyPage for proposal

Relacja enforcement – stosowana do zgrupowania urządzeń, które mierzą i rejestrują naruszenie przepisów ruchu drogowego w ich strefie.

Opis obiektu

Ta relacja dokumentuje różne rodzaje urządzeń, które mierzą i rejestrują naruszenie przepisów ruchu drogowego, takich jak:

speed traps – odcinek drogi, na którym policja sprawdza prędkość pojazdów, często za pomocą radaru
red light cameras – kamera wykonująca zdjęcie pojazdu, kiedy przejeżdża przez skrzyżowanie, gdzie światło jest czerwone
distance between vehicles measuring – pomiaru odległości między pojazdami
weight check (heavy goods vehicles) – kontrola wagowa (samochody ciężarowe)
ordinary traffic checks (papers, use of alcohol, etc.) – zwykła kontrola drogowa (dokumenty, spożywanie alkoholu, itp.)

Takie urządzenia należą do tej samej klasy obiektów i dlatego trzeba stosować ten sam schemat oznakowania z różnymi wartościami.
Czasami wymagane jest połączenie wartości, jeśli urządzenie oferuje więcej niż jedną funkcję (np. zarówno speed trap' i red light camera w jednym urządzeniu).

Mapowanie

Wszędzie, z wyjątkiem krajów, które zakazują odwzorowania położenia tych instalacji. Jeśli renderowanie i przedstawienie w oprogramowaniu routingu lub ostrzeganie w oprogramowaniu routingu jest gdziekolwiek zabronione, można dodać informacje do mapy – wtedy renderer i oprogramowanie routingu zadba, aby było zgodnie z prawem. W związku z tym, program oferuje funkcje routingu w postaci wtyczek, dzięki czemu użytkownik może wybrać, czy chce zainstalować tę funkcję.

Oznaczenie

Miejsce położenia urządzenia kontroli ruchu nie jest miejscem, gdzie chcielibyśmy się znajdować i dlatego nie są amenity=*.

Tworzymy pojedynczą relację dla każdego urządzenia kontroli ruchu, jeśli jest ich kilka, ponieważ każde z nich może mierzyć różne parametry pojazdów, z różnych kierunków.

Klucz Wartość Przykład Komentarz
type enforcement egzekwowanie Rodzaj relacji.
enforcement maxheight / maxweight / maxspeed / mindistance / traffic_signals/ check / access maxheight Rodzaj ograniczenia.
maxheight number; specify unit if not in metres 4 The maximum height (only specify if enforcement=maxheight)
maxweight number; specify unit if not in tonnes 16 The maximum weight (optional, only specify if enforcement=maxweight)
maxspeed number; specify unit if not in km/h 60 The maximum speed (only specify if enforcement=maxspeed)

Egzekwowanie "mindistance" dotyczy zachowania minimalnej odległości. Egzekwowanie "check" dotyczy punktu kontrolnego.

Elementy

Element Rola Liczba Komentarz
węzełliniaobszar rola device jeden lub więcej Gdzie znajduje się urządzenie egzekucyjne. W przypadku dużego urządzenia (np. Skali HGV) preferowana może być droga lub obszar (ale muszą być połączone do tej samej drogi). Zauważ, że urządzenie może nie być na tej samej linii co węzły "from" (i opcjonalnie "to"); np. fotoradar często będzie znajdował się na poboczu drogi).
węzeł rola from jeden lub więcej Wybierz węzeł na autostradzie, do którego zmierzają sprawdzane pojazdy. Jeśli istnieje znak "kontrola radarowa" lub "sygnalizacja drogowa przed nami", umieść węzeł w miejscu, w którym znajduje się znak. Jeśli nie ma znaku, oszacuj rozsądną odległość, na której kierowca musiałby zostać ostrzeżony o obiekcie podczas jazdy z dozwoloną prędkością.
węzeł rola to jeden lub więcej – w niektórych przypadkach opcjonalne Gdzie kończy się egzekwowanie.
  • Opcjonalnie, jeśli urządzenie i "egzekwowanie" (from) są na tej samej linii. W takim przypadku urządzenie działa jak człon "to".
  • Wymagane, jeśli urządzenie i "egzekwowanie" (from) nie są na tej samej linii (np. fotoradar, ograniczenie skrętu), aby było jasne, w którym kierunku następuje wymuszenie.
węzeł rola force jeden lub więcej – (opcjonalne) Sygnalizacja świetlna lub bariera, która zatrzyma cię, jeśli naruszysz zasady (ponieważ jest niebezpiecznie).

Przykłady

Zobacz oryginalną propozycję

Rendering