Fa:Relation:enforcement

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg enforcement
Fixed speed camera.svg
توضیحات
دستگاه‌هایی که تخلفات رانندگی را اندازه‌گیری و ثبت می‌کنند و محدودهٔ زیر پوشش خود را تحت نظر دارند Show/edit corresponding data item.
گروه: محدودیت‌ها
اعضا
 • گرهراهناحیه - device (دستگاه)
 • گره - from (از)
 • گره - to (به)
 • گره - force (اجبار)
وضعیت: پذیرفتهPage for proposal

از این رابطه برای ثبت دستگاه‌های مختلفی استفاده می‌شود که به‌طور دائمی نصب شده‌اند و تخلفات رانندگی را ثبت می‌کنند، مانند:

 • تله‌های سرعت
 • دوربین‌های چراغ قرمز
 • محاسبهٔ فاصلهٔ طولی بین خودروها
 • بررسی وزن (خودروهای سنگین)
 • بررسی‌های روزمرهٔ آمدوشد (مدارک، تست الکل و...)
 • پیروی از قوانین عوارض جاده‌ها (مخصوصاً الآن در آلمان برای سیستم جمع‌آوری عوارض)

این دستگاه‌ها نیز همانند سایر اشیای OSM هستند و بنابراین از همان شیوهٔ برچسب‌دهی استفاده می‌شود ولی با مقادیر متفاوت. گاهی اوقات لازم است برای دستگاه‌های چندکاره چند مقدار را به‌طور ترکیبی استفاده کنیم (مثلاً دستگاهی که هم دوربین سرعت است و هم دوربین چراغ قرمز).

کجاها بکِشیم؟

توجه کنید که در برخی کشورها واردکردن تجهیزات اجرائیات در نقشه ممنوع است. اگر در کشوری نمایش آن‌ها یا اعلام هشدار برای آن‌ها در برنامه‌های مسیریابی ممنوع است، با افزودن اطلاعات لازم به نقشه یا برنامهٔ مسیریاب به قانون احترام بگذارید. در این صورت برنامهٔ مسیریابی می‌تواند این قابلیت را به‌شکل افزونه ارائه کند و کاربر به‌اختیار خودش آن را نصب می‌کند.

برچسب‌دهی

دستگاه‌های ثبت تخلفات رانندگی یک مکان نیستند که بخواهید به آنجا بروید. بنابراین از برچسب amenity استفاده نکنید.

رابطه بسازید

اگر چند دستگاه ثبت تخلف رانندگی وجود دارد برای هر کدام از آن‌ها یک رابطه بسازید، زیرا هر کدام موضوع خاصی را بررسی می‌کنند و از سمت متفاوتی به وسایل نقلیه می‌نگرند.

برچسب‌های رابطه

کلید مقدار مثال توضیح
type enforcement enforcement نوع رابطه.
enforcement maxheight / maxweight / maxspeed / mindistance * / traffic_signals / check ** / access maxheight بر اجرای چه چیزی نظارت می‌کند؟
enforcement toll toll دروازه‌های دوربین‌دار دریافت خودکار عوارض (toll bridge یا دروازهٔ عوارضی) از خودروهای سنگین (Toll Collect در ویکی‌پدیا را ببینید) در آلمان بر اجرای قوانین نظارت می‌کنند.

برای باجه‌های عوارضی معمولی که مستقیماً پرداخت صورت می‌گیرد از این برچسب استفاده کنید: barrier=toll_booth

maxheight عدد؛ اگر به متر نیست واحدش را بنویسید 4 حداکثر ارتفاع (فقط اگر maxheight=* وجود دارد، واردش کنید)
maxweight عدد؛ اگر به تن نیست واحدش را بنویسید 16 حداکثر وزن (اختیاری است. فقط اگر maxweight=* وجود دارد، واردش کنید)
maxspeed عدد؛ اگر به کیلومتر/ساعت نیست واحدش را بنویسید 60 حداکثر سرعت (فقط اگر maxspeed=* وجود دارد، واردش کنید)
 • * : mindistance=* به‌منظور بررسی فاصلهٔ طولی است.
 • ** : enforcement=check برای یک نقطهٔ بازرسی استفاده می‌شود.

عضوهای رابطه

نوع نقش تکرار؟ توضیح
گرهراهناحیه device یکی یا بیشتر در محل نصب دستگاه قرار می‌گیرد. برای دستگاه‌های بزرگ (مانند باسکول خودروهای سنگین) شاید رسم خط یا ناحیه بهتر باشد (باید به همان راه متصل شود). توجه کنید که ممکن است دستگاه روی همان راهی که گره from (یا گره اختیاری to) قرار دارد نباشد؛ مثلاً دوربین سرعتی که در کنار جاده است.
گره from یکی یا بیشتر یک گره روی راه، در جایی که تا آنجا تخلف برای دستگاه قابل تشخیص است. اگر تابلوی هشدار در جاده وجود دارد، همان‌جا قرار می‌گیرد (مثلاً «به چراغ راهنمایی نزدیک می‌شوید»، «کنترل سرعت با دوربین»). اگر در جاده تابلو نیست، آن را به‌طور تخمینی در فاصلهٔ مناسبی قرار دهید که راننده هشدار را در زمان مناسب دریافت کند.
گره to یکی یا بیشتر- در برخی موارد اختیاری است این گره نقطهٔ پایان محدودیت است.
 • اختیاری است اگر عضوهای device و from روی یک راه قرار دارند. در این صورت دستگاه (device) کار عضو to را انجام می‌دهد.
 • ضروری است اگر عضوهای device و from روی یک راه قرار ندارند (مثلاً دوربین سرعت، دوربین محدودیت دورزدن). ضرورت آن برای این است که مشخص شود محدودیت روی چه مسیری اعمال می‌شود.
گره force یکی یا بیشتر - اختیاری است یک دستگاه (مثلاً چراغ یا مانع) که اجرای قانون را تضمین می‌کند.

مثال‌ها

برگرفته از پیشنهادهٔ اصلی

مثال ‍۱: دوربین چراغ قرمز

مثال ۱-الف: دوربین چراغ قرمز ساده

یک دوربین چراغ قرمز در تقاطع.

        N
        |
        |
W----›››---F---#-----------------E
        | 
        |
        S 

برچسب‌های رابطه: type=enforcement و enforcement=traffic_signals

مثال ۱-ب: دوربین چراغ قرمز که فقط گردش به چپ را ثبت می‌کند

یک دوربین چراغ قرمز در تقاطع. این دوربین فقط از خودروهایی عکس می‌گیرد که از غرب می‌آیند و با گردش به چپ به شمال می‌روند.

        N
        |
        T
        |
W----›››---F---#-----------------E
        | 
        |
        S 

برچسب‌های رابطه: type=enforcement و enforcement=traffic_signals

نکتهٔ ۱: از نقش to وقتی استفاده کنید که دستگاه طوری قرار گرفته باشد که بر خودروهای عبوری به جهت‌های مختلف به‌شکل متفاوت اثر بگذارد. همان‌طور که در مثال ۱ نشان داده شد، نقش to تا زمانی اختیاری است که گره مربوط به دستگاه روی همان راه باشد (راهی که from قرار دارد).

نکتهٔ ۲: در این مثال و مثال قبل دوربین همان جایی قرار دارد که چراغ قرمز قرار دارد و به این دلیل دستگاه برچسب highway=traffic_signals گرفته است.

مثال ۲: دوربین سرعت

مثال ۲-الف: دوربین سرعت ساده روی خیابان

یک دوربین سرعت در خیابان که از خودروهایی که از غرب به شرق می‌روند عکس می‌گیرد.

W---›››----F---#------------------E
       

برچسب‌های رابطه: type=enforcement و enforcement=maxspeed maxspeed=60

مثال ۲-ب: دوربین سرعت ساده در کنار خیابان

یک دوربین سرعت کنار خیابان که از خودروهایی که از غرب به شرق می‌روند عکس می‌گیرد.

W----›››---F--------T--------------E
        #

برچسب‌های رابطه: type=enforcement و enforcement=maxspeed maxspeed=60

 • گره #: role=device و
 • گره F: role=from
 • گره T: role=to (ضروری است، زیرا دستگاه روی راه قرار ندارد)

ویدئوی آموزشی کوتاه دربارهٔ نحوهٔ انجام این کار در JOSM‏: http://www.youtube.com/watch?v=2tnohs_8gFY

ویدئوی آموزشی کوتاه دربارهٔ نحوهٔ انجام این کار در Potlatch‏: http://www.youtube.com/watch?v=oJlqlchv4vU

مثال ۲-پ: دوربین سرعتی که از پشت عکس می‌گیرد

یک دوربین سرعت که آن طرف خطوط عبوری مخالف روی تیر بلندی نصب شده است و از وسایلی که از غرب به شرق می‌روند عکس می‌گیرد. این دوربین از پشت وسایل نقلیه عکس می‌گیرد تا بتواند شماره‌پلاک موتورسیکلت‌ها را هم بخواند.

    #
 ===========================«««=====       
W----------F------------T---›››-----E

برچسب‌های رابطه: type=enforcement و enforcement=maxspeed maxspeed=60

 • راه ==: نشان‌دهندهٔ خطوط عبوری مسیر مخالف در این بزرگراه.
 • گره #: role=device و
 • گره F: role=from و
 • گره T: role=to (ضروی است، زیرا دستگاه روی راه قرار ندارد)

مثال ۲-ت: دوربین سرعت برای هر دو جهت

یک دوربین سرعت در کنار خیابان که می‌تواند به هر دو سوی راه بچرخد.

W-------------F-------T----------E
         #

برچسب‌های رابطهٔ اول: type=enforcement و enforcement=maxspeed و maxspeed=60

برچسب‌های رابطهٔ دوم: type=enforcement و enforcement=maxspeed و maxspeed=60

توجه: این کار با یک رابطه انجام نمی‌شود، زیرا غیرطبیعی است که یک گره همزمان هم from باشد و هم to.

مثال ۳: فاصلهٔ طولی بین خودروها

دوربینی از شما فیلم می‌گیرد و بررسی می‌کند آیا فاصلهٔ طولی را با خودروی جلویی رعایت کرده‌اید یا خیر. این دوربین فقط خودروهایی عبوری از غرب به شرق را زیر نظر دارد.

W--›››----F----#######---T------E
              

برچسب‌های رابطه: type=enforcement و enforcement=mindistance

 • راه #: role=device، (چون دوربین مسافت بزرگ‌تری از خیابان را پوشش می‌دهد، از «راه» استفاده کنید نه «گره»)
 • گره F: role=from
 • گره T: role=to


مثال ۴: حداکثر وزن

پلیس برخی از خودروهای سنگین را از بزرگ‌راه به پارکینگ هدایت می‌کند تا تخطی از وزن مجاز را بررسی کند.

W--›››---F----------------T------E
       \    /  
       \-####-/      

برچسب‌های رابطه: type=enforcement و enforcement=maxweight

 • راه #: role=device، (این علامت نشان‌دهندهٔ باسکول خودروهای سنگین است، بنابراین گره نیست بلکه راه یا ناحیه است.)
 • گره F: role=from
 • گره T: role=to

مثال ۵: بررسی ارتفاع پیش از تونل

(این مثال در تونل Elbe واقع در هامبورگ آلمان مشاهده شده) یک حسگر نوری خودروهایی را که از غرب می‌آیند برای رعایت حداکثر ارتفاع مناسب تونل بررسی می‌کند. اگر ارتفاع خودرویی بیش از حد مجاز باشد، به‌طور خودکار چراغ قرمز روشن می‌شود و راه‌بندی بر سر راه خودرو قرار می‌گیرد.

W--›››----F----#--§--=====T------E
        \
        \ خروج

برچسب‌های رابطه: type=enforcement و enforcement=maxheight و maxheight=3.80 یا maxheight:legal=3.80 (حداکثر ارتفاع مجاز)، در صورت تمایل: maxheight:physical=3.89 (حداکثر ارتفاع در واقعیت)

 • گره #: role=device و maxheight=3.80 (Maxheight برای رسم در نقشه لازم است)
 • گره F: role=from (اینجا یک تابلو هست که می‌گوید: اگر ارتفاع خودرویتان از ۳٫۸ متر بیشتر است به راست بپیچید)
 • راه "===": tunnel=yes و maxheight=3.80 یا maxheight:legal=3.80
 • گره T: role=to
 • گره §: role=force (اگر ارتفاع خودرویتان بیش از حد مجاز باشد در اینجا با چراغ قرمز متوقف می‌شوید)

نکته: طبیعی است که دستگاه‌های سنجش ارتفاع خودرو از برخورد کامیون‌ها با دیواره‌های تونل پیشگیری می‌کنند. بنابراین اغلب اوقات تجهیزاتی تعبیه می‌شود که در مواقع لزوم به‌طور خودکار راه مسدود شود. اگر چنین تجهیزاتی نصب نشده باشد، وجود عضو force در رابطه اجباری نیست.

نحوهٔ نمایش روی نقشه

همچنین ببینید