Ca:Etiquetes

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Ca:Tags)
Jump to navigation Jump to search
Mf tag.svg

Una Etiqueta consisteix d'una 'Clau' i un 'Valor' Cada etiqueta descriu una característica específica d'una dada (element) (nodes, vies i relacions) o conjunt de canvis (changesets). Totes dues, la clau i l'etiqueta, són camps de text lliure. A la pràctica, tanmateix, hi ha convencions acordades sobre l'ús d'etiquetes que s'usen per a la majoria dels propòsits comuns de cada comunitat.

Claus i valors

Cada etiqueta té únicament una clau i un valor. Les etiquetes s'escriuen dins de la documentació de l'OSM com key=value.

  • La clau descriu una àmplia varietat de característiques (per exemple, highways o names).
  • El valor detalla la característica específica que va ser classificada, en manera general, per la clau (per exemple highway=motorway). Si es necessiten diversos valors per a la mateixa clau es poden usar semi-colon value separator en algunes situacions.

Aquí hi ha alguns exemples de com s'usen les claus i valors en la pràctica:

  • highway=residential una etiqueta amb la clau 'highway' i un valor 'residencial' que ha de ser usat en un way per indicar un camí al costat del qual viuen persones, que dóna accés o es troba a una àrea residencial.
  • name=* una etiqueta per al camp de valor s'usa per donar a conèixer el nom del carrer en particular.
  • maxspeed=* una etiqueta el valor de la qual és la velocitat numèrica en km/h (o en milles per hora si s'agrega el sufix 'mph'). Les unitats mètriques són l'estàndard (per la qual cosa no necessiten ser mencionades explícitament). Altres unitats, com ara milles per hora, nusos, iardes o lliures han de ser esmentades al camp de valor.
  • maxspeed:winter=* una etiqueta que inclou un Namespace per a 'maxspeed' i identifica un valor diferent de velocitat màxima usada només a l'hivern.

Trobant la teva etiqueta

Els següents recursos s'usen per trobar l'etiqueta correcta o aprendre més sobre l'etiqueta en qüestió.

  • Map Features (una llista extensa de les etiquetes més comunament usades)
  • Taginfo (Un lloc útil per explorar l'ús de l'etiqueta actual, incloent valors que no estan necessàriament documentats.
  • OSM Semantic Network: a machine-readable structure containing the OSM tags

Ús a un editor

Alguns editors OSM (per exemple iD, Potlatch 2) amaguen les etiquetes dels objectes per omissió, fent que no siguin editables directament; en lloc d'això els usuaris emplenen una plantilla preexistent. Tanmateix molts editors et permeten editar les etiquetes directament si actives el mode "avançat" o "totes les etiquetes" segons correspongui.