Ms:Tag:highway=secondary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = secondary
Balakong town, Selangor.jpg
Huraian
Jalan raya ke bandar-bandar dan pekan-pekan utama dari jalan-jalan primer atau lebuh raya Show/edit corresponding data item.
RenderingHelp translate this into Malay!
Rendering-highway secondary carto.png
Kelompok: Highways
Digunakan pada unsur-unsur ini
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Membabitkan
Gabungan berguna
Lihat juga
Status: de facto

Jalan sekunder ialah jalan yang menghubungkan tempat-tempat utama dari mana-mana lebuh raya atau jalan-jalan raya primer. Lazimnya jalan sekunder ini mempunyai dua lorong.

Jalan sekunder menurut Jabatan Kerja Raya pula dikelaskan sebagai jalan jenis R3/U3 dengan ciri-ciri:

Kebanyakan  jalan negeri boleh dikatakan jalan sekunder. Lalu lintas tempatan bergantung sepenuhnya terhadap jalan sebegini. Manakala  jalan persekutuan pendek yang berkongsi sifatnya dengan ciri-ciri seperti yang digariskan turut layak diletakkan tag ini.

Langkah-langkah pemetaan

Bagi jalan biasa tanpa pembahagi jalan, lakarkan satu garis buatnya. Pilih way yang merupakan bahagian jalan raya tersebut dan letakkan tag highway=secondary. Sekiranya pergerakan lalu lintas hanyalah terhad kepada satu arah sahaja, pastikan tag oneway=yes turut disertakan. Juga pastikan arah way tersebut sama seperti arah laluan satu hala tadi.

Bagi menambah perincian tentang jalan raya tersebut, anda boleh menambah tag-tag seperti yang berikut:

  • name=Nama jalan raya dalam bahasa Melayu
  • maxspeed=Nombor untuk menunjukkan had laju yang dibenarkan
  • ref=Kod rujukan jalan raya misalnya 207, K135, P100, T100, dll.
  • loc_name=Nama sekiranya wujud gelaran jalan bagi orang tempatan

Keadaan khas

  • bridge=yes - sekiranya jambatan dibina di bahagian jalan raya yang tertentu
  • tunnel=yes - sekiranya jalan raya melalui terowong khas

Contoh

Sampel Contoh tag
highway=secondary

lanes=2
oneway=no