Vi:Tag:highway=secondary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = secondary
Meyenburg-L134.jpg
Thông tin
Đường đô thị phụ hoặc đường huyện (cấp quận - huyện). Ở mức đô thị, loại đường này góp phần làm giảm lưu lượng giao thông ở các tuyến chính lớn hơn Sửa hoặc dịch lời miêu tả này.
Kết xuất trong OSM Carto
Rendering-highway secondary carto.png
Nhóm: Highways
Có thể áp dụng vào các phân tử
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Ngụ ý
Kết hợp hữu ích
Xem thêm
Trạng thái: đang sử dụng

Tỉnh lộ hoặc các trục đường chính, có dải phân cách, mỗi chiều có 1-2 làn. Đường đóng vai trò phụ nhằm giảm lưu lượng giao thông ở các tuyến chính lớn hơn (VD: Đường Hoàng Quốc Việt hoặc Nguyễn Khánh Toàn nên được đánh dấu với thẻ này vì nó làm giảm lượng giao thông qua tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy (là đường chính lớn hơn | highway=primary) mà cả ba tuyến đường này đều giúp lưu thông từ đường Bưởi đến Phạm Văn Đồng)