Vi:Tag:highway=secondary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = secondary
Meyenburg-L134.jpg
Thông tin
Đường đô thị phụ hoặc đường huyện (cấp quận - huyện). Ở mức đô thị, loại đường này góp phần làm giảm lưu lượng giao thông ở các tuyến chính lớn hơn Sửa hoặc dịch lời miêu tả này.
Kết xuất trong OSM Carto
Rendering-highway secondary carto.png
Nhóm: Highways
Có thể áp dụng vào các phân tử
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations
Ngụ ý
Kết hợp hữu ích
Xem thêm
Trạng thái: đang sử dụng

Tỉnh lộ hoặc các trục đường chính, có dải phân cách, mỗi chiều có 1-2 làn. Đường đóng vai trò phụ nhằm giảm lưu lượng giao thông ở các tuyến chính lớn hơn (VD: Đường Hoàng Quốc Việt hoặc Nguyễn Khánh Toàn nên được đánh dấu với thẻ này vì nó làm giảm lượng giao thông qua tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy (là đường chính lớn hơn | highway=primary) mà cả ba tuyến đường này đều giúp lưu thông từ đường Bưởi đến Phạm Văn Đồng)