Lv:Key:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway
Motorway-photo.jpg
DescriptionHelp translate this into Latvian!
Used for roads and road-related facilities. Edit or translate this description.
GroupHelp translate this into Latvian!: Highways
Izmanto šiem elementiem
may be used on nodesmay be used on waysuse on areas unspecifiedshould not be used on relations
Documented valuesHelp translate this into Latvian!: 65
ImpliesHelp translate this into Latvian!
Useful combinationHelp translate this into Latvian!
StatusHelp translate this into Latvian!approved

Vikidati

Šis ir vienkāršots oficiālā saraksta variants.Pilno skatīt šeit.

Ceļi

Dscf0444 600.jpg highway=trunk     - Galvenie autoceļi (A)
Trunk link.jpg highway=trunk_link   - Savienojošie ceļi. Arī tertiary_link un secondary_link
Primary-photo.jpg highway=primary    - Reģionālie autoceļi (P)
Meyenburg-L134.jpg highway=secondary   - Vietējie autoceļi (V)
OHZ-K28-Bergedorfer Str.jpg highway=tertiary   - Pašvaldības zemākas nozīmes autoceļi
Residential.jpg highway=residental  - Pilsētas ielas
Spielstrasse.jpg highway=living_street - Ceļi starp dzīvojamo māju pagalmiem un ar zīmi "Dzīvojamā zona"
Highway unclassified-photo.jpg highway=unclassified - Mazāk svarīgas ielas bez klasifikācijas
Calle arenal.jpg highway=pedestrian  - Gājēju iela
Road building-Hungary-1.jpg Highway=construction   - Ceļš, kas tiek būvēts
Highway=proposed     - Plānotie ceļi. Tiek lietots kopā ar proposed=(piemēram tertiary)

Servisa ceļi

Alley.jpg highway=service + highway=alley  - Aleja
Chesterwood-Driveway.jpg highway=service + service=driveway   - ved pie mājām, parasti privāts.
Parking aisle.jpg highway=service + service=parking_aisle - ceļš starp stāvvietām.

Zemesceļi

Cutline big.jpg man_made=cutline - stigas un atbērtnes (pie grāvjiem). Var kombinēt ar track=*
Surface grade1.jpg highway=track + tracktype=grade1 - ar labu, sablietētu segumu: Var izspiest 100km/h. LV sastopami reti :)) 
Surface grade2.jpg highway=track + tracktype=grade2 - ar cietu pamatni, labi uzturēts.
Surface grade3.jpg highway=track + tracktype=grade3 - ar daļēji cietu pamatni, bedrains grants ceļš 
Surface grade4.jpg highway=track + tracktype=grade4 - ar daļēji cietu pamatni - zemesceļš, arī sausi meža ceļi. 
Surface grade5.jpg highway=track + tracktype=grade5 - bez seguma, paredzēts braukšanai minimums ar 4x4.

Celiņi

Highway:Path   - Taka bez seguma.
Highway:Steps  - Kāpnes

Highway:Footway - Celiņi, trotuāri bez noteiktas nozīmes. 
bicycle:yes  - ja nobrauktuves starp trotuāru un ielu ir lēzenas
bicycle:no   - ja velo ir aizliegts (LV nav manīts), vai arī fiziski nav iespējams pabraukt.

Gajeji.PNG
Celiņi, paredzēti kājāmgājējiem, kuriem nav dots ielas statuss.
  highway:footway + foot:designted + bicycle:no

Velo.PNG 
Celiņi, paredzēti velobraucējiem.
  highway:cycleway + bicycle:designated + foot:no

Velo zem gaj.PNG
Veloceliņš apvienots ar gājēju celiņu
  highway:cycleway + bicycle:designated + foot:designated
 
Velo gaj.PNG
Veloceliņš ar gājēju joslu
  highway:cycleway + bicycle:designated + foot:designated + segregated:yes
 
Velo 2 joslas gaj.PNG
Veloceliņš ar 2 joslām+gājēju joslu.
  highway:cycleway + bicycle:designated + foot:designated + segregated:yes + lanes:2

Segums

Pamata apzīmējums Apzīmējums (surface=*) Kvalitāte (smoothness=*) Apraksts
surface=paved asphalt

concrete

metal (bridges etc.)

wood (bridges etc.)

excellent perfect surface (roller blade, skate board and all below)
good no bumps or potholes (racing bike and all below)
intermediate some bumps (city bike, sport cars, wheel chair, Scooter and all below)
bad damaged road (trekking bike, normal cars, Rickshaw and all below)
very_bad heavily damaged road (off-road vehicles and all below)
horrible close to impassable, huge potholes (ATV, tanks)
paving_stones

grass_paver 

sett

cobblestone

good
intermediate
bad See above ^
very_bad
horrible
surface=unpaved compacted excellent same as fine_gravel now
good
intermediate
bad See above ^
very_bad
horrible
gravel

(breakstone)

good
intermediate
bad See above ^
very_bad
horrible
grass

dirt

ground

salt

sand

snow

ice


good

Fairly smooth surface


bad

See above ^


horrible

See above ^