Cs:Relation:superroute

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg superroute
CycleLayer2.png
Popis
Seskupuje několik relací tras do jedné rodičovské relace. Edit or translate this description.
Skupina: Trasa
Členy
  • relace - (prázná)
Status: používáno

Běžnou praxí je tvořit trasy, které nemají více než cca 300 prvků. Ovšem u dlouhých tras může být tento limit překročen. Trasy lze rozdělit, např. na administrativní hranici, a pak propojit jednotlivé úseky trasy pomocí superroute (supertrasy).

(Viz také Relation:route)

superroute používá stejné značení jako trasa, tedy route=*, ref=*, network=*, name=*, …

Příklad

Mezinárodní Eurotrasa R1
Trasy jsou rozděleny na státních hranicích. Example superroute.png