Template:Cs:Relations

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zavedené relace

Type Status Prvek Popis Ilustrace
multipolygon de facto plocha Pro plochy, jejichž obvod sestává z více cest, nebo plochy s otvory. Také se používá pro hranice.
route schváleno relace cesta Trasy - autobusové linky, cyklistické trasy a číslované dálnice
route_master schváleno relace Relace route_master obsahuje pouze (paralelní, protisměrné, variantní, ...) trasy (route). Velmi intenzivně používáno pro seskupování variant jízdních tras ve veřejné dopravě.
superroute relace Nepoužívejte, superroute obsahuje pouze (spojitelné) trasy (route).
restriction de facto uzel cesta Libovolný zákaz odbočení.
boundary de facto cesta Pro seskupování hranic a značení enkláv/exkláv.
site de facto cesta Relace pro seskupení všech prvků nějakého areálu, například školy.
associatedStreet uzel cesta Čísla domů vztahující se k ulici. Viz schéma Karlsruhe. Poněkud kontroverzní.
public_transport schváleno uzel cesta Část schématu veřejné dopravy v OSM. Hlavně se používá pro public_transport=stop_area.
network de facto uzel cesta relace Relations that describe networks with their members being the members of this network.
street uzel cesta Spojuje dohromady všechny části ulice a vše ostatní, co k ní patří.
destination_sign schváleno cesta Směrová cedule na křižovatce nebo před křižovatkou. LA2-blagulskylt.jpg
waterway schváleno cesta Relace pro seskupení prvků vodní cesty - waterway=*
enforcement schváleno uzel cesta Zařízení dohledu nad dopravou: rychlostní kamery, kamery na křižovatkách, kontroly váhy, ...
bridge nehlasováno cesta Seskupuje dohromady všechny prvky mostu.
tunnel nehlasováno cesta Seskupuje dohromady všechny prvky tunelu.
This table is a wiki template with a default description in English editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.