No:Tag:natural=tree

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = tree
Tree.jpg
Beskrivelse
Et enkelt tre Edit or translate this description.
Gjengivelse i OSM Carto
Tree-16.svg
Gruppe: Natural
Brukt på disse elementene
may be used on nodesshould not be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations
Nyttige kombinasjoner
Se også
Status: godkjentPage for proposal

Et enkelt tre, noen ganger alene eller i grupper.

Hvordan man Kartlegger

Plasser et punkt (node) på posisjonen til treets rot med merket natural=tree.

Tre-rader

Vil du kartlegge en linje av trær, kan du se natural=tree_row.