Geodata.se

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Geodata.se is a website for Sweden's national geodata (geographic data) strategy, and the Swedish implementation of the European Union INSPIRE directive on open geodata. The Swedish project is maintained by the national landsurvey (Lantmäteriverket), which might seem like a potential conflict of interests. Most of this page is in Swedish.

Remiss om verksamhetsmodell

Den 31 januari 2010 är var slutdatum för en remissrunda rörande verksamhetsmodellen för geodatasamverkan. Fyra viktiga dokument bör man läsa igenom. Låt oss använda den här wiki-sidan för diskussioner om hur ett remissvar från svenska OSM-deltagare bör se ut.

Remiss om PSI-direktivet

Den 15 februari 2010 är 4 december 2009 var slutdatum för en remissrunda om införandet av ett annat EU-direktiv om "vidareutveckling av handlingar" (public sector information, PSI). Detta ligger utanför Geodata-projektet och handlar om offentliga sektorns information i största allmänhet. Relevanta pekare:

External links

Other countries