Guangzhou Metro

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Line Opening Year Terminus Stations Length (km) Relation
1
(Yellow)
1997, 1999 Guangzhou East Xilang 17 18.5 relation 443986
2
(Blue)
2002 Sanyuanli Xiaogang 8 18.3 relation 443992
2 (8)
(Teal)
2003, 2005 Xiaogang Wanshengwei 9 relation 443998
3
(Orange)
2005, 2006 Guangzhou East Panyu Square 19 36 relation 444000
Tianhe Coach Terminal Tiyu Xilu
4
(Green)
2005, 2009 Chebeinan Jinzhou 14 43.8 Chebeinan
5
(Red)
2009 Jiaokou Wenchong 24 31.9 Jiaokou