Hva er OpenStreetmap

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Hva er Openstreetmap?

Openstreetmap er en kartløsning laget av brukere.

Dette kartet kan alle bidra med å lage, og lisensen gjør at du kan bruke det gratis så mye du vil, mot at du gir tilbake det du forbedrer og husker å kreditere OpenStreetMap (OSM)

Kartet har flere byer i verden som er veldig godt detaljert markert, men i Norge gjenstår det en del arbeid.

Om du vil se kartet kan du se på www.openstreetmap.org

Tilbake til den norske startsiden