Icelandic road system West

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Progress on the roads in West-Iceland:

Number Class Name Progress Notes
501 H Innrahólmsvegur 0%
502 T Svínadalsvegur 0%
503 T Innnesvegur 0%
504 H Leirársveitarvegur 0%
505 T Melasveitarvegur 0%
506 S Grundartangavegur 0%
507 H Mófellsstaðavegur 0%
508 T Skorradalsvegur 0%
508F508 L Skorradalsvegur 0%
509 S Akranesvegur 0%
510 T Hvítárvallavegur 0%
511 S Hvanneyrarvegur 0%
512 T Lundarreykjadalsvegur 0%
513 H Bæjarsveitarvegur 0%
514 H Hvítárbakkavegur 0%
515 T Flókadalsvegur 0%
517 H Reykdælavegur 0%
518 S Hálsasveitarvegur 0%
519 T Reykholtsdalsvegur 0%
520 T Dragavegur 0%
522 T Þverárhlíðarvegur 0%
523 T Hvítársíðuvegur 0%
524 H Þverárvegur 0%
526 H Stafholtsvegur 0%
527 H Varmalandsvegur 0%
528 T Norðurárdalsvegur 0%
530 H Ferjubakkavegur 0%
532 H Þursstaðavegur 0%
533 T Álftaneshreppsvegur 0%
534 H Álftanesvegur 0%
535 H Grímsstaðavegur 0%
536 H Stangarholtsvegur 0%
537 H Skíðsholtsvegur 0%
539 T,L Hítardalsvegur 0%
540 T Hraunhreppsvegur 0%
550 Sx Kaldadalsvegur 0%
551 T Langjökulsvegur 0%
552 T Barnafossvegur 0%
553 T,L Langavatnsvegur 0%
555 T Deildartunguvegur 0%
558 L Berserkjahraunsvegur 0%
566 H Hítarnesvegur 0%
567 H Kolviðarnesvegur 0%
568 H Skógarnesvegur 0%
570 L Jökulhálsleið 0%
571 H Ölkelduvegur 0%
572 T Dritvíkurvegur 0%
573 S Rifshafnarvegur 0%
574 S,T Útnesvegur 0%
575 H Tunguvegur 0%
576 H Framsveitarvegur 0%
577 T Helgafellssveitarvegur 0%
578 T,L Arnarvatnsvegur 0%
578F578 L Arnarvatnsvegur 0%
579 T Öndverðarnesvegur 0%
580 H Hörðudalsvegur vestri 0%
581 H Hörðudalsvegur eystri 0%
582 T Hálsbæjavegur 0%
585 H Hlíðarvegur 0%
586 T Haukadalsvegur 0%
586F586 L Haukadalsskarðsvegur 0%
587 H Hjarðarholtsvegur 0%
588 H Sámsstaðavegur 0%
589 H Sælingsdalsvegur 0%
590 T Klofningsvegur 0%
593 H Orrahólavegur 0%
594 H Staðarhólsvegur 0%
5001 H Litlabotnsvegur 0%
5002 H Þyrilsvegur 0%
5003 H Ferstikluvegur2 0%
5004 H Brekkuvegur 0%
5005 H Bjarteyjarsandsvegur 0%
5006 H Hrafnabjargarvegur 0%
5007 H Ferstikluvegur 0%
5008 H Hlaðavegur 0%
5009 H Saurbæjarvegur 0%
5010 H Skólasetursvegur 0%
5011 H Kalastaðavegur 0%
5012 H Vatnaskógarvegur 0%
5013 H Kalastaðakotsvegur 0%
5014 H Hlíðarbæjarvegur 0%
5015 H Eystra-Miðfellsvegur 0%
5016 H Katanesvegur 0%
5017 H Grafardalsvegur 0%
5018 H Þórisstaðavegur 0%
5019 H Geitabergsvegur 0%
5020 H Kambshólsvegur 0%
5021 H Bjarteyjarsandsvegur2 0%
5022 H Eyrarvegur 0%
5023 H Hlíðarfótarvegur 0%
5024 H Hólsvegur 0%
5025 H Efra-Skarðsvegur 0%
5026 H Ósvegur3 0%
5027 H Svarfhólsvegur 0%
5028 H Hlíðarvegur 0%
5029 H Galtarholtsvegur 0%
5030 H Stóra-Lambhagavegur 0%
5031 H Stóra-Lambhagavegur2 0%
5032 H Lambhagavegur 0%
5033 S Hagamelsvegur 0%
5034 H Litlu-Fellsaxlarvegur 0%
5035 H Stóra-Lambhagavegur4 0%
5036 H Kjalardalsvegur 0%
5037 H Arkarlæksvegur 0%
5038 H Hvítanesvegur 0%
5038 H Herdísarholtsvegur 0%
5039 H Ósvegur 0%
5041 H Grafarvegur 0%
5042 H Einhamarsvegur 0%
5043 H Innra-Hólmsvegur 0%
5044 H Galtarlækjarvegur 0%
5045 H Kirkjubólsvegur 0%
5046 H Þaravallavegur 0%
5047 H Gerðisvegur 0%
5048 H Másstaðavegur 0%
5049 H Glóruvegur 0%
5050 H Skálatangavegur 0%
5050 H Víkurvegur 0%
5051 H Heynesvegur 0%
5052 H Reynisvegur 0%
5053 H Grafarvegur2/Melhagavegur 0%
5054 H Kjaransstaðavegur 0%
5055 H Yrta-Hólmsvegur 0%
5056 H Akrakotsvegur 0%
5057 H Lindásvegur 0%
5058 H Hamarsvegur 0%
5059 H Fögrubrekkuvegur 0%
5060 H Sólvallavegur 0%
5061 H Ytra-Hólmsvegur 0%
5062 H Eystri-Leirárgarðavegur1 0%
5063 H Vogatunguvegur 0%
5064 H Leirárgarðavegur 0%
5065 H Heiðarskólavegur 0%
5066 H Kennarabústaðarvegur 0%
5067 H Heiðarborgarvegur 0%
5068 H Leirárvegur 0%
5069 H Melkotsvegur 0%
5069 H Hávarðsstaðavegur 0%
5070 H Neðra-Skarðsvegur 0%
5071 H Eystri-Leirárgarðavegur2 0%
5072 H Steinsholtsvegur 0%
5073 H Lækjarvegur 0%
5074 H Lyngholtsvegur 0%
5075 H Skipanesvegur 0%
5076 H Eystri-Leirárgarðavegur3 0%
5077 H Geldingaárvegur 0%
5078 H Skorholtsvegur 0%
5079 H Bakkavegur 0%
5080 H Ásvegur 0%
5081 H Eystra-Súlunesvegur1 0%
5082 H Melaleitisvegur 0%
5083 H Belgsholtsvegur 0%
5084 H Fiskilækjarvegur 0%
5085 H Silfurbergsvegur 0%
5086 H Ölversvegur 0%
5087 H Hafnarvegur 0%
5089 H Neðra-Hreppsvegur 0%
5090 H Venusarvegur 0%
5091 H Hreppslaugarvegur 0%
5092 H Hálsavegur5 0%
5093 H Mófellsstaðakotsvegur 0%
5094 H Fellsvegur 0%
5095 H Mófellsstaðavegur 0%
5096 H Indriðastaðavegur 0%
5097 H Hálsavegur 0%
5098 H Grundarvegur 0%
5099 H Vatnsendavegur 0%
5101 H Ytri-Skeljabrekkuvegur 0%
5102 H Innri-Skeljabrekkuvegur 0%
5103 H Ausuvegur 0%
5104 H Hvannatúnsvegur 0%
5108 H Báreksstaðavegur 0%
5109 H Grímarsstaðavegur 0%
5110 H Hvítárvallavegur 0%
5111 H Mið-Fossavegur 0%
5112 H Syðstu-Fossavegur 0%
5113 H Andakílsárvirkjunarvegur 0%
5114 H Kvígsstaðavegur 0%
5115 H Hestsvegur 0%
5116 H Árbakkavegur 0%
5117 H Vatnshamravegur 0%
5118 H Stafholtseyjarvegur 0%
5119 H Hellavegur 0%
5120 H Bæjarvegur 0%
5121 H Ásbrúnarvegur 0%
5122 H Jaðarsvegur 0%
5123 H Langholtsvegur 0%
5124 H Fossatúnsvegur 0%
5125 H Múlastaðavegur 0%
5126 H Varmalækjarvegur 0%
5127 H Krossvegur 0%
5128 H Kistufellsvegur 0%
5129 H Skarðsvegur 0%
5130 H Snartarstaðavegur 0%
5131 H Hólsvegur 0%
5132 H Brautartunguvegur 0%
5133 H Hvammsvegur 0%
5134 H Tungufellsvegur 0%
5135 H Brennuvegur 0%
5136 H Iðunnarstaðavegur 0%
5137 H Steinahlíðarvegur 0%
5138 H Gilstreymisvegur 0%
5139 H Oddsstaðavegur 0%
5140 H Þverfellsvegur2 0%
5141 H Þverfellsvegur 0%
5142 H Gullberastaðavegur 0%
5143 H Lundarkirkjuvegur 0%
5144 H Arnþórsholtsvegur 0%
5145 H Skálpastaðavegur 0%
5146 H Múlakotsvegur 0%
5148 H Brúsholtsvegur 0%
5149 H Hrísavegur 0%
5150 H Auðsstaðavegur 0%
5151 H Hælsvegur 0%
5152 H Brennistaðavegur 0%
5153 H Kjalvararstaðavegur 0%
5154 H Dalsvegur 0%
5156 H Mýravegur 0%
5157 H Ásgarðsvegur 0%
5158 H Kleppjárnsreykjavegur 0%
5159 H Kvistsvegur 0%
5160 H Steðjavegur 0%
5161 H Skrúðsvegur 0%
5162 H Deildartunguvegur2 0%
5163 H Deildartunguvegur1 0%
5164 H Brekkukotsvegur 0%
5164 H Brekkuhvammsvegur 0%
5165 H Bergsvegur 0%
5166 H Hurðarbaksvegur 0%
5167 H Kópareykjavegur 0%
5168 H Hægindisvegur 0%
5169 H Steindórsstaðavegur2 0%
5170 H Vilmundarstaðavegur 0%
5171 H Steindórsstaðavegur 0%
5172 H Sturlureykjavegur 0%
5173 H Snældubeinsstaðavegur 0%
5174 H Skáneyjarvegur 0%
5175 H Nesvegur 0%
5176 H Laugarvallavegur 0%
5177 H Grímsstaðavegur 0%
5178 H Reykholtsvegur 0%
5179 H Varmalandsvegur 0%
5180 H Breiðabólsstaðarvegur 0%
5181 H Rauðsgilsvegur 0%
5182 H Úlfsstaðavegur 0%
5183 H Akurgerðisvegur/Breiðagerðisvegur 0%
5184 H Hofsstaðavegur 0%
5185 H Grímsstaðavegur2 0%
5186 H Giljavegur 0%
5187 H Augastaðavegur 0%
5188 H Norður-Reykjavegur 0%
5189 H Arnheiðarstaðavegur 0%
5190 H Hýrumelsvegur 0%
5191 H Signýjarstaðavegur 0%
5192 H Refsstaðavegur 0%
5193 H Sigmundarstaðavegur 0%
5194 H Laxeyrarvegur 0%
5195 H Hraunsásvegur 0%
5196 H Stóra-Ásvegur 0%
5198 H Húsafellsvegur 0%
5200 H Húsafellsvegur5 0%
5201 H Kalmanstunguvegur 0%
5203 H Fljótstunguvegur 0%
5204 H Þorvaldsstaðavegur 0%
5208 H Gilsbakkavegur 0%
5209 H Bjarnastaðavegur 0%
5210 H Bjarnastaðavegur2 0%
5213 H Hvammsvegur 0%
5214 H Haukagilsvegur 0%
5216 H Sámsstaðavegur 0%
5218 H Háafellsvegur 0%
5219 H Þorgautsstaðavegur1 0%
5220 H Þorgautsstaðavegur 0%
5221 H Fróðastaðavegur 0%
5223 H Síðumúlaveggjavegur 0%
5224 H Norðtunguvegur 0%
5226 H Örnólfsdalsvegur 0%
5228 H Helgavatnsvegur 0%
5230 H Kvíavegur 0%
5231 H Sigmundarstaðavegur 0%
5233 H Grjótsvegur 0%
5234 H Höfðavegur 0%
5238 H Arnbjargarlækjarvegur 0%
5240 S Bifrastarvegur 0%
5241 H Hallarvegur 0%
5242 H Svartagilsvegur 0%
5243 H Glitstaðavegur 0%
5246 H Hafþórsstaðavegur 0%
5247 H Hreimsstaðavegur 0%
5248 H Hvammsvegur 0%
5249 H Dýrastaðavegur 0%
5250 H Kaðalstaðavegur 0%
5251 H Klettstíuvegur 0%
5253 H Hvassafellsvegur 0%
5254 H Hraunsnefsvegur 0%
5255 H Brekkuvegur1 0%
5256 H Brekkuvegur 0%
5257 H Traðarvegur 0%
5258 H Hreðavatnsvegur 0%
5259 H Ásbjarnarstaðavegur 0%
5261 H Sleggjulækjarvegur 0%
5263 H Gunnlaugsstaðavegur 0%
5264 H Sólbakkavegur 0%
5266 H Brúarreykjavegur 0%
5268 H Miðgarðsvegur 0%
5269 H Lundavegur 0%
5271 H Steinavegur 0%
5272 H Lundavegur2 0%
5273 H Ásavegur 0%
5278 H Bakkakotsvegur 0%
5279 H Hjarðarholtsvegur 0%
5281 H Stafholtsveggjavegur 0%
5283 H Hamraendavegur 0%
5284 H Hofsstaðavegur 0%
5285 H Litla-Holtsvegur 0%
5286 H Stafholtskirkjuvegur 0%
5288 H Varmalandsvegur 0%
5293 H Hlöðutúnsvegur 0%
5294 H Munaðarnesvegur 0%
5296 H Borgavegur 0%
5297 H Munaðarnes,orlofsheimili 0%
5298 H Sólheimatunguvegur 0%
5301 H Svignaskarðsvegur 0%
5305 H Stóra-Fjallsvegur1 0%
5306 H Valbjarnarvallavegur 0%
5307 H Laxholtsvegur 0%
5308 H Galtarholtsvegur 0%
5309 H Galtarholtsvegur1 0%
5311 H Klapparholtsvegur 0%
5312 H Eskiholtsvegur 0%
5314 H Efstabæjarvegur 0%
5315 H Heggstaðavegur 0%
5316 H Miðbæjarvegur 0%
5317 H Grímarsstaðavegur 0%
5318 H Neðstabæjarvegur 0%
5319 H Lindarholtsvegur 0%
5320 H Ölvaldsstaðavegur 0%
5321 H Beigaldavegur 0%
5323 H Brennistaðavegur 0%
5325 H Lækjarkotsvegur 0%
5327 H Bóndhólsvegur 0%
5329 H Einarsnesvegur 0%
5331 H Borgarvegur 0%
5332 H Þursstaðavegur1 0%
5333 H Rauðanesvegur3 0%
5334 H Rauðanesvegur 0%
5336 H Ánabrekkuvegur 0%
5337 H Kvíaholtsvegur 0%
5338 H Skjólbrekkuvegur 0%
5340 H Tungulækjarvegur 0%
5342 H Laufásvegur 0%
5343 H Kvistásvegur 0%
5349 H Smiðjuhólsvegur 0%
5350 H Stóra-Fjallsvegur 0%
5351 H Leirulækjarselsvegur 0%
5352 H Leirulækjarvegur 0%
5353 H Lambastaðavegur 0%
5355 H Miðhúsvegur 0%
5358 H Sveinsstaðavegur 0%
5359 H Straumfjarðarvegur 0%
5360 H Knarrarnesvegur 0%
5362 H Hofsstaðavegur,Mýrum 0%
5364 H Álftárósvegur 0%
5366 H Þverholtsvegur 0%
5368 H Álftárbakkavegur 0%
5370 H Arnarstapavegur 0%
5372 H Valshamarsvegur 0%
5373 H Háhólsvegur 0%
5375 H Álftártunguvegur 0%
5377 H Brúarlandsvegur 0%
5379 H Álftárvegur 0%
5380 H Staðarhraunskirkjuvegur 0%
5381 H Staðarhraunsvegur 0%
5382 H Helgastaðavegur 0%
5383 H Hítardalsvegur 0%
5384 H Melsvegur 0%
5385 H Birkimelsvegur 0%
5387 H Lyngásvegur 0%
5390 H Kálfalækjarvegur 0%
5392 H Akravegur 0%
5393 H Lækjarbugsvegur3 0%
5394 H Traðavegur 0%
5395 H Hólmakotsvegur 0%
5396 H Hundastapavegur 0%
5397 H Hrafnkelsstaðavegur 0%
5398 H Skiphylsvegur 0%
5399 H Lækjarbugsvegur 0%
5401 H Brúarfossvegur 0%
5601 H Brúarhraunsvegur 0%
5602 H Ásbrúnarvegur 0%
5606 H Jörfavegur 0%
5607 H Hítarneskotsvegur 0%
5608 H Krossholtsvegur 0%
5610 H Snorrastaðavegur 0%
5612 H Hraunsmúlavegur 0%
5614 H Kaldárbakkavegur 0%
5615 H Syðstu-Garðavegur 0%
5617 H Mið-Garðavegur 0%
5619 H Ystu-Garðavegur 0%
5621 H Syðri-Haukatunguvegur 0%
5622 H Syðri-Haukatunguvegur2 0%
5624 H Haukatunguvegur 0%
5629 H Kolbeinsstaðavegur 0%
5630 H Kolbeinsstaðavegur 0%
5631 H Traðarvegur 0%
5633 H Hrauntúnsvegur 0%
5635 H Mýrdalsvegur 0%
5637 H Heggsstaðavegur 0%
5639 H Hraunholtsvegur 0%
5640 H Hallkelsstaðahlíðarvegur 0%
5642 H Hallkelsstaðahlíðarvegur2 0%
5644 H Stóra-Hraunsvegur 0%
5646 H Hrossholtsvegur 0%
5647 H Þverárvegur 0%
5648 H Kolviðarnesvegur2 0%
5649 H Dalsmynnisvegur 0%
5651 H Söðulsholtsvegur 0%
5653 H Hrútsholtsvegur 0%
5655 H Rauðkollsstaðavegur 0%
5660 H Miðhraunsvegur 0%
5662 H Miklholtsselsvegur 0%
5664 H Stóru-Þúfuvegur 0%
5665 H Miklholtsvegur 0%
5667 H Grafarvegur 0%
5669 H Borgarvegur 0%
5672 H Fáskrúðarbakkavegur 0%
5678 H Lækjamótavegur 0%
5680 H Eiðhúsavegur 0%
5681 H Hjarðarfellsvegur 0%
5683 H Hjarðarfellsvegur2 0%
5685 H Dalsvegur 0%
5689 H Straumfjarðartunguvegur 0%
5690 H Hrísdalsvegur 0%
5692 H Stakkhamarsvegur 0%
5696 H Hofsstaðavegur 0%
5698 H Syðra-Lágafellsvegur 0%
5701 H Gaulsvegur 0%
5702 H Furubrekkuvegur 0%
5703 H Fossvegur 0%
5704 H Álftavatnsvegur 0%
5705 H Grenhólsvegur 0%
5706 H Staðarstaðarvegur 0%
5707 H Traðarvegur 0%
5708 H Neðra-Hólsvegur 0%
5709 H Tunguvegur 0%
5710 H Arnarstapavegur 0%
5711 H Garðavegur 0%
5712 H Hofgarðavegur 0%
5713 H Hraunsmúlavegur 0%
5714 H Lýsuhólsvegur 0%
5716 H Bláfeldsvegur 0%
5717 H Hlíðarholtsvegur 0%
5718 H Böðvarsholtsvegur 0%
5719 H Votalækjarvegur 0%
5720 H Kálfárvallavegur 0%
5721 H Bjarnarfossvegur 0%
5722 H Hraunhafnarvegur 0%
5723 H Búðavegur 0%
5724 H Axlarvegur 0%
5725 H Knarrarvegur 0%
5726 H Knarrartunguvegur 0%
5727 H Ytri-Tunguvegur 0%
5728 H Miðhúsavegur 0%
5729 H Húsanesvegur 0%
5730 H Hellnavegur 0%
5731 H Grafarvegur 0%
5733 H Bjargsvegur 0%
5734 H Brekkubæjarvegur 0%
5735 H Hellnakirkjuvegur 0%
5738 H Ingjaldshólskirkjuvegur 0%
5739 H Geirakotsvegur 0%
5740 H Brimilsvallavegur 0%
5742 H Tunguvegur 0%
5743 H Mávahlíðarvegur 0%
5744 H Neðri-Láarvegur 0%
5745 H Krossnesvegur 0%
5746 H Mýravegur 0%
5747 H Fellsendavegur 0%
5748 H Hálsvegur 0%
5749 H Kvernárvegur 0%
5750 H Kvíabryggjuvegur 0%
5751 H Hamravegur 0%
5752 H Vindásvegur 0%
5753 H Suður-Bársvegur 0%
5754 H Þórdísarstaðavegur 0%
5755 H Hellnafellsvegur 0%
5756 H Akurtraðavegur 0%
5757 H Vatnabúðavegur 0%
5758 H Skallabúðavegur 0%
5760 H Eiðisvegur 0%
5761 H Kolgrafavegur 0%
5763 H Berserkseyrarvegur 0%
5764 H Bjarnarhafnarvegur 0%
5765 H Hraunhálsvegur 0%
5767 H Staðarbakkavegur 0%
5768 H Gríshólsvegur 0%
5770 H Sauravegur 0%
5771 H Arnarstaðavegur 0%
5772 H Helgafellsvegur 0%
5773 H Hofsstaðavegur 0%
5774 H Þingvallavegur 0%
5775 H Borgarlandsvegur 0%
5776 H Hrísakotsvegur 0%
5777 H Ögursvegur 0%
5778 H Hólavegur 0%
5779 H Svelgsárvegur 0%
5780 H Hrísavegur 0%
5781 H Kársstaðavegur 0%
5782 H Narfeyrarvegur 0%
5784 H Stóra-Langadalsvegur 0%
5785 H Ytra-Leitisvegur 0%
5787 H Setbergsvegur 0%
5792 H Breiðabólsstaðarkirkjuvegur 0%
5796 H Emmubergsvegur 0%
5801 H Gunnarsstaðavegur 0%
5802 H Dunkárbakkavegur 0%
5804 H Dunksvegur 0%
5807 H Ketilsstaðavegur 0%
5808 H Bugðustaðavegur 0%
5811 H Blönduhlíðarvegur 0%
5812 H Bjarmalandsvegur 0%
5814 H Hlíðarvegur 0%
5815 H Vífilsdalsvegur 0%
5816 H Tunguvegur 0%
5817 H Harrastaðavegur2 0%
5819 H Harrastaðavegur 0%
5820 H Snóksdalskirkjuvegur 0%
5822 H Hamraendavegur 0%
5823 H Skarðavegur 0%
5825 H Bæjarvegur 0%
5826 H Neðra-Hundadalsvegur 0%
5829 H Fellsendavegur H 0%
5830 H Fellsendavegur 0%
5831 H Háafellsvegur 0%
5832 H Svarfhólsvegur 0%
5833 H Svínhólsvegur 0%
5834 H Kringluvegur 0%
5835 H Sauðafellsvegur2 0%
5836 H Sauðafellsvegur 0%
5837 H Erpsstaðavegur 0%
5838 H Kvennabrekkuvegur 0%
5840 H Miðskógarvegur 0%
5841 H Álfheimavegur 0%
5842 H Stóra-Vatnshornskirkjuvegur 0%
5843 H Vatnsvegur 0%
5844 H Leikskálavegur 0%
5845 H Saursstaðavegur 0%
5847 H Hamravegur 0%
5851 H Giljalandsvegur 0%
5852 H Þorbergsstaðavegur 0%
5853 H Lækjarskógsvegur 0%
5854 H Ásvegur 0%
5855 H Sauðhúsvegur 0%
5856 H Hrútsstaðavegur 0%
5857 H Höskuldsstaðavegur 0%
5858 H Hornsstaðavegur 0%
5859 H Leiðólfsstaðavegur 0%
5860 H Leiðólfsstaðavegur2 0%
5861 H Engihlíðarvegur 0%
5862 H Sámsstaðavegur1 0%
5863 H Gillastaðavegur1 0%
5864 H Svarfhólsvegur 0%
5865 H Gillastaðavegur2 0%
5866 H Sólheimavegur 0%
5868 H Hrappsstaðavegur 0%
5869 H Hjarðarholtskirkjuvegur 0%
5870 H Goddastaðavegur 0%
5873 H Vígholtsstaðavegur 0%
5875 H Spágilsstaðavegur 0%
5877 H Magnússkógarvegur 0%
5879 H Magnússkógarvegur2 0%
5880 H Ásgarðsvegur 0%
5882 H Sælingsdalsvegur 0%
5883 H Hólavegur 0%
5884 H Skerðingsstaðavegur 0%
5886 H Hvammskirkjuvegur 0%
5888 H Teigsvegur 0%
5890 H Rauðbarðaholtsvegur 0%
5901 H Breiðabólsstaðarvegur 0%
5903 H Valþúfuvegur 0%
5906 H Staðarfellskirkjuvegur 0%
5908 H Staðarfellsbýlavegur 0%
5910 H Harastaðavegur 0%
5913 H Hallsstaðavegur 0%
5917 H Stóru-Tunguvegur 0%
5920 H Vogsvegur 0%
5922 H Ormsstaðavegur 0%
5924 H Dagverðarnesvegur 0%
5927 H Kvennahólsvegur 0%
5929 H Ballarárvegur 0%
5931 H Árvegur 0%
5934 H Manheimavegur 0%
5936 H Skarðsvegur 0%
5938 H Skarðskirkjuvegur 0%
5941 H Geirmundarstaðavegur 0%
5945 H Klifmýrarvegur 0%
5950 H Búðardalsvegur 0%
5952 H Ytra-Fagradalsvegur 0%
5954 H Fossvegur 0%
5957 H Innra-Fagradalsvegur 0%
5959 H Tjaldanesvegur 0%
5961 H Ásavegur 0%
5964 H Saurhólsvegur 0%
5965 H Lambanesvegur 0%
5966 H Efra-Múlavegur 0%
5968 H Miklagarðsvegur 0%
5971 H Kverngrjótsvegur 0%
5973 H Kjarlaksvallavegur 0%
5975 H Staðarhólskirkjuvegur 0%
5977 H Lindarholtsvegur 0%
5978 H Stórholtsvegur 0%
5979 H Litla-Holtsvegur 0%
5980 H Efri-Brunnáarvegur 0%
5982 H Neðri-Brunnáarvegur 0%
5985 H Hvítadalsvegur 0%
5987 H Bessatunguvegur 0%
5989 H Fremri-Brekkuvegur 0%