Import/Catalogue/Topography import for Norway/assignment

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Ansvar for import av topografi for norske kommuner

Fyll inn rader etter hvert som importen utføres.

Kommune-
nummer
Kommunenavn Ansvarlig Mentor Kommentar Progresjon kystlinje
(ikke alltid relevant)
Progresjon vann Progresjon arealdekke Dato oppstart Dato avsluttet
0101 Halden Marius Geitle 100% 25% 0%
0118 Aremark anders_ar N/A 0% 0% 2016-12-21
0123 Spydeberg Geir Ove Myhr N/A 80% 0% 2015-04-25
0138 Hobøl Øystein Bjørndal, Geir Ove Myhr Import av elver/bekker i Gaupesteinmarka, se changeset=32888596, litt av Hobølelva tatt av changeset=30955090 N/A 10% 0% 2015-07-26 2015-07-26
0213 Ski Øystein Bjørndal Import av elver/bekker i Gaupesteinmarka, se changeset=32888596. Kommer ikke til å ta resten av kommunen. N/A 10% 0% 2015-07-26 2015-07-26
0214 Ås Øystein Bjørndal Import av elver/bekker i Gaupesteinmarka, se changeset=32888596. Kommer ikke til å ta resten av kommunen. N/A 10% 0% 2015-07-26 2015-07-26
0219 Bærum LarsMouland Mye data fra før. Har importert alle bekker og myrer, men ikke noe annet arealdekke. Kommer ikke til å importere kystlinjen. 0% 95% 80% 2016-09-17
0220 Asker Sverre Didriksen Mye data fra før 0% 90% 90% 2014-01-01
0229 Enebakk Øystein Bjørndal Import av elver/bekker i Gaupesteinmarka, se changeset=32888596. Kommer ikke til å ta resten av kommunen. N/A 10% 0% 2015-07-26 2015-07-26
0429 Åmot Reitstoen N/A 100% 100% 2018-09-19 2018-09-20
0430 Stor-Elvdal Mathias-S N/A 100% 100% 2018-09-24 2018-10-01
0432 Rendalen Reitstoen N/A 100% 100% 2018-09-24 2018-09-28
0437 Tynset Ikke påbegynt? N/A % %
0514 Lom tibnor anderfo N/A 100% 100% 2015-11-08 2015-11-18
0515 Vågå tibnor anderfo N/A 100% 100% 2015-11-01 2015-11-08
0519 Sør-Fron Mathias-S N/A 100% 100% 2018-07-29 2018-07-31
0521 Øyer Mathias-S N/A 100% 100% 2018-09-20 2018-09-24
0522 Gausdal Mathias-S N/A 100% 100% 2017-08-19 2017-09-10
0541 Etnedal Sverre Didriksen Har startet med veidata, tar N50 etter det N/A 0% 0% 2016-03-01
0542 Nord-Aurdal Sverre Didriksen N/A 100% 95% 2015-05-01
0543 Vestre Slidre Sverre Didriksen N/A 100% 95%
0544 Østre Slidre Sverre Didriksen N/A 100% 95%
0545 Vang tibnor anderfo N/A 100% 100% 2015-04-23 2015-05-15
0604 Kongsberg elektronisk All data er importert. N/A 100% 100% 2016-06-26 2016-07-16
0612 Hole LarsMouland Mye data fra før. Planen er å importere vann, bekker og myrer på Krokskogen. N/A 0% 70% 2016-10-08 dato
0619 Ål anderfo Det trengs en skikkelig opprydding i nabokommunen Nore og Uvdal (kommunenr 633), som har ekstremt mye feil (duplikatnoder, kryssende polygoner osv.) fra en svært mislykket import noen gjorde for to år siden. N/A 100% 100% 2015-04-20 2015-04-23
0702 Holmestrand lars-martin 100% 100% 0% 2016-09-13
0815 Kragerø Svein Olav Hagen 100% 100% % 2015-12-17
0826 Tinn Svein Olav Hagen Stor kommune. Arealdekke ikke tilrettelagt N/A 100% N/A% 2015-05-10
0834 Vinje Svein Olav Hagen Lange siden vannimport. Dette ble arbeidsomt N/A 100% 100% 2015-05-10 2018-03-18
0914 Tvedestrand anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-04-11 2015-04-15
1002 Mandal EivindWAA map roulette "aligned island to bing", hadde noen oppdrag i området etter importen. 100% 0% 0% 2017-03-28 dato
1029 Lindesnes EivindWAA 100% 0% 0% 2016-08-30 dato
1032 Lyngdal EivindWAA Kyst: her var en det gjort mye manuel tracing, noe med bedre "oppløsning" en N50 dette er beholdt. 100% 0% 0% 2017-03-01
1018 Søgne Reitstoen 100% 100% 100% 2018-04-20 2018-04-21
1101 Eigersund Reitstoen 100% 100% 100% 2017-05-25 2017-05-28
1111 Sokndal Reitstoen 100% 100% 100% 2017-05-29 2017-06-03
1121 Time rubund N/A 100% 50% 2015-05-22 dato
1134 Suldal FredrikLindseth Reitstoen 100% 0% 0% 2018-08-03 N/A
1141 Finnøy Arne Østensen Vann er nesten komplett, men bekker/elver mangler. Mange øyer og holmer mangler navn. 1% 50% 0% 2015-01-01
1201 Bergen Frokor 100% 100% 100% 2015-04-18 2015-04-24
1211 Etne Frokor 100% 100% 100% 2015-06-03 2015-06-05
1216 Sveio Frokor 100% 100% 100% 2015-05-18 2015-05-18
1219 Bømlo Frokor 100% 100% 100% 2015-04-29 2015-05-07
1221 Stord Frokor 100% 100% 100% 2015-04-26 2015-04-29
1222 Fitjar Frokor 100% 100% 100% 2015-04-24 2015-04-26
1223 Tysnes Frokor 100% 100% 100% 2015-05-11 2015-05-18
1224 Kvinnherad Frokor 100% 100% 100% 2015-05-20 2015-05-26
1227 Jondal Frokor 100% 100% 100% 2015-06-06 2015-06-07
1228 Odda Frokor En del vann og elver er alt importert fra før. 100% 100% 100% 2015-06-07 2015-06-16
1231 Ullensvang Frokor 100% 100% 100% 2015-06-16 2015-06-20
1232 Eidfjord Frokor 100% 100% 100% 2015-06-20 2015-06-24
1233 Ulvik Frokor 100% 100% 0% 2015-06-24
1234 Granvin Fredrik Lindseth 100% 100% 100% 2016-02-02 2016-02-02
1235 Voss Gazer75 Manglar det meste av myr, resten er fullført. Viser seg at data lagt inn her har blitt fornya på ein del område, f.eks. 1984 vs 2008 på kystlinje. Vil ta opp att heile kommunen når resten av Norge er fullført. 100% 100% 90%
1238 Kvam Frokor 100% 100% 100% 2015-05-26 2015-05-28
1241 Fusa Frokor 100% 100% 100% 2015-05-28 2015-05-30
1242 Samnanger Frokor 100% 100% 100% 2015-05-30 2015-05-31
1243 Os Frokor 100% 100% 100% 2015-05-31 2015-06-03
1244 Austevoll Frokor 100% 100% 100% 2015-05-07 2015-05-11
1245 Sund Fredrik Lindseth 100% 100% 100% 2016-01-10 2016-01-23
1246 Fjell Gazer75 100% 100% 100% 2015-04-21
1247 Askøy Fredrik Lindseth 100% 100% 100% 2016-01-25 2016-01-26
1251 Vaksdal Gazer75 100% 100% 100% 2015-04-30
1252 Modalen Gazer75 100% 100% 100% 2015-04-23
1253 Osterøy Fredrik Lindseth 100% 100% 100% 2016-04-25 2016-04-30
1256 Meland Fredrik Lindseth 100% 100% 100% 2016-02-02 2016-02-02
1259 Øygarden Gazer75 100% 100% 100% 2015-04-10
1260 Radøy Fredrik Lindseth 100% 100% 100% 2016-05-03 2016-05-30
1263 Lindås Fredrik Lindseth 100% 100% 100% 2016-05-30 2016-06-01
1264 Austrheim Gazer75 100% 100% 100% 2015-04-07
1265 Fedje Gazer75 100% 100% 100% 2015-04-09
1266 Masfjorden Fredrik Lindseth Importerte vann og elver ETTER landcover. 100% 100% 100% 2016-06-01 2016-06-19
1401 Flora Gazer75 100% 100% 100% 2015-08-12 2015-11-26
1411 Gulen Christer van der Meeren 100% 100% 100% 2016-08-05 2016-08-06
1412 Solund Gazer75 Kysten er importert av Fredrik Lindseth 100% 100% 100% 2016-05-28 2016-07-10
1413 Hyllestad Gazer75 100% 100% 100% 2016-06-18 2016-06-19
1416 Høyanger Fredrik Lindseth Reitstoen 100% 100% 100% 2015-12-26 2016-01-09
1420 Sogndal Gazer75 100% 100% 100% 2015-12-13 2015-12-15
1424 Årdal tibnor 100% 100% 100% 2015-11-20 2015-11-29
1426 Luster tibnor 100% 100% 100% 2016-01-02
1428 Askvoll Reitstoen 100% 100% 100% 2019-01-24 2019-01-27
1429 Fjaler FredrikLindseth 100% 0% 0% 2016-08-30
1430 Gaular 0% 0% 0%
1432 Førde Gazer75 100% 100% 100% 2015-12-09 2015-12-11
1433 Naustdal Gazer75 100% 100% 100% 2015-11-27 2015-11-28
1438 Bremanger 0% 0% 0%
1439 Vågsøy 0% 0% 0%
1441 Selje Reitstoen 100% 100% 100% 2018-10-30 2018-10-30
1444 Hornindal Reitstoen N/A 100% 100% 2016-07-05 2016-07-05
1449 Stryn Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-16 2016-01-17
1502 Molde Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-22 2016-01-23
1504 Ålesund Reitstoen 100% 100% 100% 2016-04-22 2016-04-23
1505 Kristiansund Reitstoen 100% 100% 100% 2015-10-31 2015-10-31
1511 Vanylven Reitstoen 100% 100% 100% 2018-10-26 2018-10-27
1514 Sande Reitstoen 100% 100% 100% 2016-07-05 2016-07-05
1515 Herøy Reitstoen 100% 100% 100% 2016-07-03 2016-07-03
1516 Ulstein Reitstoen 100% 100% 100% 2016-05-13 2016-05-14
1517 Hareid Reitstoen 100% 100% 100% 2016-04-23 2016-04-24
1519 Volda Reitstoen 100% 100% 100% 2016-06-18 2016-06-19
1520 Ørsta Reitstoen 100% 100% 100% 2016-06-18 2016-06-18
1523 Ørskog Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-16 2016-01-16
1524 Norddal Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-15 2016-01-15
1525 Stranda Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-15 2016-01-16
1526 Stordal Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-16 2016-01-16
1528 Sykkylven Reitstoen 100% 100% 100% 2016-04-28 2016-04-29
1529 Skodje Reitstoen 100% 100% 100% 2016-04-23 2016-04-23
1531 Sula Reitstoen 100% 100% 100% 2016-04-23 2016-04-23
1532 Giske Reitstoen 100% 100% 100% 2016-05-13 2016-05-13
1534 Haram Reitstoen 100% 100% 100% 2016-04-23 2016-04-23
1535 Vestnes Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-22 2016-01-22
1543 Nesset Reitstoen 100% 100% 100% 2016-02-01 2016-02-01
1545 Midsund Reitstoen 100% 100% 100% 2016-05-13 2016-05-13
1546 Sandøy Reitstoen 100% 100% 100% 2016-06-28 2016-06-30
1547 Aukra Reitstoen 100% 100% 100% 2016-05-13 2016-05-13
1548 Fræna Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-24 2016-01-26
1551 Eide Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-26 2016-01-26
1554 Averøy Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-26 2016-01-27
1557 Gjemnes Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-23 2016-01-24
1560 Tingvoll Reitstoen 100% 100% 100% 2015-10-31 2015-11-01
1563 Sunndal anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-04-09 2015-04-15
1566 Surnadal anderfo 100% 100% 100% 2015-04-23 2015-04-27
1567 Rindal anderfo tibnor N/A 100% 100% 2015-05-03 2015-05-04
1573 Smøla Reitstoen 100% 100% 100% 2016-06-20 2016-06-25
1576 Aure tibnor 100% 100% 100% 2015-12-31 2016-01-01
1571 Halsa tibnor 100% 100% 100% 2016-01-01 2016-01-01
1612 Hemne tibnor 100% 100% 100% 2015-11-29 2015-12-08
1613 Snillfjord anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-04-19 2015-04-19
1617 Hitra anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-05-28 2015-05-30
1620 Frøya Reitstoen 100% 100% 100% 2016-06-03 2016-06-04
1621 Ørland Reitstoen 100% 100% 100% 2016-05-14 2016-05-14
1622 Agdenes anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-03-20 2015-04-10
1624 Rissa anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-05-27 2015-05-27
1627 Bjugn Reitstoen 100% 100% 100% 2016-05-14 2016-05-15
1630 Åfjord Reitstoen 100% 100% 100% 2016-05-15 2016-05-16
1632 Roan Reitstoen 100% 100% 100% 2016-05-20 2016-05-21
1633 Osen Reitstoen 100% 100% 100% 2016-05-20 2016-05-21
1634 Oppdal anderfo tibnor Mye eksisterende data gjorde importen tidkrevende. Fikk et script fra tibnor som kan forenkle import på områder med mye eksisterende data (et slikt script vil være nyttig mange steder...). Har imidlertid ikke funnet tid til å fortsette importen i Oppdal, så den som ønsker kan gjerne kontakte meg og fortsette... N/A ca 55% ca 50% 2014-09-01
1635 Rennebu anderfo tibnor N/A 100% 100% 2015-05-04 2015-05-11
1636 Meldal anderfo tibnor N/A 100% 100% 2015-05-19 2015-05-20
1638 Orkdal anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-05-26 2015-05-26
1644 Holtålen tibnor N/A 100% 100% 2015-02-01 2015-02-24
1648 Midtre Gauldal anderfo tibnor N/A 100% 100% 2015-05-21 2015-05-26
1653 Melhus anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-06-11 2015-06-15
1657 Skaun anderfo tibnor Siste del avsluttet av Reitstoen 100% 100% 100% 2015-06-15 2015-06-17
1662 Klæbu anderfo tibnor N/A 100% 100% 2015-06-03 2015-06-04
1663 Malvik anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-06-04 2015-06-08
1664 Selbu tibnor N/A 100% 100% 2015-04-15 2015-04-21
1665 Tydal tibnor N/A 100% 100% 2015-03-28
1702 Steinkjer anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-05-30 2015-06-03
1703 Namsos Reitstoen 100% 100% 100% 2016-07-02 2016-07-03
1711 Meråker tibnor N/A 100% 100% 2015-01-25 2015-02-26
1714 Stjørdal anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-05-20 2015-05-21
1717 Frosta Reitstoen Vann først utført av rubund, kyst og arealdekke fullført av Reitstoen 100% 100% 100% 2015-05-14 2015-10-19
1718 Leksvik Reitstoen 100% 100% 100% 2015-10-19 2015-10-20
1719 Levanger anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-05-11 2015-05-12
1721 Verdal anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-05-12 2015-05-18
1724 Verran Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-09 2016-01-09
1725 Namdalseid Reitstoen 100% 100% 100% 2016-06-30 2016-07-01
1749 Flatanger Reitstoen 100% 100% 100% 2016-06-17 2016-06-18
1756 Inderøy anderfo tibnor 100% 100% 100% 2015-05-19 2015-05-19
1804 Bodø Reitstoen 100% 100% 100% 2017-08-25 2017-12-03
1805 Narvik 0% 0% 0%
1816 Vevelstad Reitstoen 100% 100% 100% 2018-10-24 2018-10-25
1818 Herøy (Nordland) tibnor anderfo 100% 100% 100%
1820 Alstahaug (Nordland) tibnor anderfo 100% 100% 100% 2016-08-31 2017-09-04
1826 Hattfjelldal Reitstoen N/A 100% 100% 2018-10-08 2018-10-13
1827 Dønna tibnor anderfo 10% 0% 0% 2017-09-11
1832 Hemnes Reitstoen 100% 100% 100% 2018-10-05 2018-10-07
1841 Fauske 0% 0% 0%
1845 Sørfold Reitstoen 100% 100% 100% 2018-02-02 2018-02-04
1848 Steigen Reitstoen 100% 100% 100% 2018-02-05 2018-02-09
1849 Hamarøy Reitstoen 100% 100% 100% 2018-01-29 2018-02-01
1850 Tysfjord Reitstoen 100% 100% 100% 2017-12-10 2017-12-12
1851 Lødingen Reitstoen 100% 100% 100% 2017-12-25 2017-12-28
1852 Tjeldsund Reitstoen 100% 100% 100% 2018-01-26 2018-01-27
1853 Evenes 0% 0% 0%
1854 Ballangen Reitstoen 100% 100% 100% 2017-12-16 2017-12-17
1856 Røst Reitstoen 100% 100% 100% 2015-10-10 2015-10-10
1857 Værøy Reitstoen 100% 100% 100% 2015-10-10 2015-10-10
1859 Flakstad Reitstoen 100% 100% 100% 2015-10-17 2015-10-17
1860 Vestvågøy Reitstoen 100% 100% 100% 2015-10-15 2015-10-17
1865 Vågan tibnor 100% 100% 100% 2015-06-19 2015-06-25
1866 Hadsel Reitstoen 100% 100% 100% 2017-12-29 2017-12-30
1867 Reitstoen 100% 100% 100% 2018-01-06 2018-01-06
1868 Øksnes Reitstoen 100% 100% 100% 2018-01-23 2018-01-25
1870 Sortland Reitstoen 100% 100% 100% 2018-01-10 2018-01-11
1871 Andøy Reitstoen 100% 100% 100% 2018-01-21 2018-01-23
1874 Moskenes Reitstoen 100% 100% 100% 2015-10-17 2015-10-17
1902 Tromsø Tractor 100% 100% 100% 2014-01-01 2015-12-31
1903 Harstad 0% 0% 0%
1913 Skånland Reitstoen 100% 100% 100% 2018-01-27 2018-01-27
1917 Ibestad Reitstoen 100% 100% 100% 2015-10-12 2015-10-12
1919 Gratangen Reitstoen 100% 100% 100% 2015-10-08 2015-10-09
1920 Lavangen Reitstoen 100% 100% 100% 2015-10-09 2015-10-09
1922 Bardu Reitstoen N/A 100% 100% 2015-10-12 2015-10-14
1923 Salangen Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-27 2016-01-28
1924 Målselv Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-28 2016-01-30
1925 Sørreisa Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-28 2016-01-28
1926 Dyrøy Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-28 2016-01-28
1927 Tranøy 0% 0% 0%
1928 Torsken 0% 0% 0%
1929 Berg 0% 0% 0%
1931 Lenvik Geir Ove Myhr 0% 0% 0%
1933 Balsfjord Reitstoen 100% 100% 100% 2016-01-31 2016-01-31
1938 Lyngen Reitstoen 100% 100% 100% 2018-05-03 2018-05-05
1941 Skjervøy Reitstoen 100% 100% 100% 2018-10-29 2018-10-29
2004 Hammerfest Reitstoen 100% 100% 100% 2018-08-09 2018-08-10
2011 Kautokeino Gazer75 siste del av landcover utført av Reitstoen N/A 100% 100% 2017-04-21 2018-08-03
2017 Kvalsund Reitstoen 100% 100% 100% 2018-08-06 2018-08-09
2019 Nordkapp Reitstoen 100% 100% 100% 2019-01-21 2019-01-23
2023 Gamvik Gazer75 100% 100% 100% 2015-08-11 2015-11-25
2024 Berlevåg Gazer75 Ein del av kysten er datert 1969 og bør sjekkast igjen seinare. 100% 100% 100% 2015-08-08 2015-08-10
2027 Nesseby Gazer75 Mykje dårlege data frå 1975, spesielt for vatn og elvar. Bør sjekkast seinare for oppdaterte data. 100% 100% 100% 2015-07-09 2015-08-07
2028 Båtsfjord Gazer75 100% 100% 100% 2015-07-06 2015-07-09
5041 Snåsa Reitstoen N/A 100% 100% 2019-05-02 2019-05-04
5044 Namsskogan Reitstoen N/A 100% 100% 2019-01-27 2019-01-29
5045 Grong Reitstoen N/A 100% 100% 2019-02-02 2019-02-04
5047 Overhalla Reitstoen N/A 100% 100% 2019-05-05 2019-05-05
5050 Vikna Reitstoen 100% 100% 100% 2019-05-15 2019-05-17
5052 Leka Reitstoen 100% 100% 100% 2018-01-27 2018-01-28
1431 Jølster Gazer75 N/A 100% 100% 2018-09-14 2018-09-14