Karlskrona kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
VTE
Karlskrona kommun, Sweden
Wikidata

latitude: 56.2, longitude: 15.7
Browse map of Karlskrona kommun 56°12′00.00″ N, 15°42′00.00″ E
Edit map
External links:
Use this template for your locality

Karlskrona kommun is a municipality in Sweden at latitude 56°12′00.00″ North, longitude 15°42′00.00″ East.

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.


Status

Orter, byar och förorter

Öar

Lägg till alla öarna

Ort Område Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Allatorp Car (1/4)
Brömsebro Car (0/4)
Frilevstad Car (2/4)
Fågelmara Car (0/4)
Holmsjö Car (0/4)
Jämjö Car (0/4)
Karlskrona Annebo Car (2/4)
Karlskrona Backabo Car (2/4)
Karlskrona Bastasjö Car (2/4)
Karlskrona Bergåsa Car (2/4)
Karlskrona Björkholmen Car (0/4)
Karlskrona Dragsö Car (3/4)
Karlskrona Ekholmen Car (3/4)
Karlskrona Gullberna Car (1/4)
Karlskrona Hässlegården Car (2/4) Fattas en bit av Fänkålsgatan inne land husen
Karlskrona Hästö Car (2/4)
Karlskrona Kungsmarken
Karlskrona Lyckeby
Karlskrona Långö
Karlskrona Marieberg
Karlskrona Mariedal
Karlskrona Pantarholmen
Karlskrona Rosenholm
Karlskrona Saltö
Karlskrona Spandeltorp
Karlskrona Stumholmen
Karlskrona Torskors
Karlskrona Vedeby
Karlskrona Verkö
Karlskrona Trossö
Kristianopel
Lösen
Nättraby
Nävragöl
Ramdala
Rödeby
Spjutsbygd
Torhamn
Tving
Öljersjö
Ö Område Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Almö
Aspö
Hasslö
Senoren
Sturkö
Tjurkö
Aspö

Cykelleder

Amn: Bike - vägen finns utmarkerad. Labelled - Cykelleden är markerad som led, helst i form av en relation, i enlighet med Cycle_routes och i de fall cykelleden samsas med namngiven bilväg finns dessutom korrekt vägnamn inskrivet.

Led Klass Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Cykelspåret ncn

Sjöar och vattendrag

Vatten Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Lyckebyån
Nättrabyån
Silletorpsån

Sekundära vägar

Vägarna är satta till "tertiary" om inget annat anges nedan.

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 669
2148561 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hulta (618)-Leråkra (668,663,667)-Björketorp(E22)- Johannishus (668,698)-Tjustorp (672)-Bråstorp (122)
Länsväg 673
2148590 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Garpahamnen-L Bredavik (701)-St Vambåsa (E22) "secondary" - Förbinder tätorten/ön Hasslö med fastlandet och E 22
Länsväg 674
2148590 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Allatorp (682)-Fridlevstad (680,122)
Länsväg 675
2148601 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bjärby (E22)-tpl Nättraby (E22,678) "secondary" mellan Tpl Nättraby E22 och 678
Länsväg 676
2148601 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nättraby k:a (678)-Dalby (679)
Länsväg 678
2148614 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skillinge (E22)-Nättraby k:a (676)-tpl Nättraby (675,E22,679)-Björkeryd (680)-Hörryda (122) "secondary" - Förbinder E22 med tätoterna Skavkulla och Skillingenäs samt Nättraby och därifrån norrut till länsväg 122 sydost om tätorten Tving.
Länsväg 679
2148654 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tpl Nättraby (678)-tpl Nättraby (E22)-Dalby (676)-(679.01)-Allatorp (682)-Tpl Karlskrona väst (E22)
Länsväg 679.01
2148655 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg mellan (679) och Tpl Trantorp (E22)
Länsväg 680
2148661 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Björkeryd (678)-Fridlevstad (674)
Länsväg 682
2148719 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Allatorp (679,674)-Ålabäck (683)-Rödeby(28,726) "secondary" föbinder tätorterna Rödeby och Nättraby
Länsväg 683
2148720 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ålabäck (682)-Uddabygd (122)
Länsväg 684
2148721 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Höryda (122)-Bostorp (28)
Länsväg 685
2148722 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Alnaryd (122)-Alvarsmåla (653)
Länsväg 687
2148724 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gäddegöl (688)-Kroksjön (653)
Länsväg 689
2148732 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Holmsjö(28)-Kalmar läns gräns vid Ö Kalven
Länsväg 690
2148735 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Furs bro (28)-Saleboda jvstn
Länsväg 692
2148736 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Staffansbygd (28)-Sillhövda k:a (28)
Länsväg 694
2148746 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Holmsjö (28)-SO Åbyholm (695)-Ledja (729)
Länsväg 695
2148750 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) SO Åbyholm (694)-Kalmar läns gräns vid Parismåla
Länsväg 697
2148770 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tving (122,699)-Nävragöl (28) "secondary" - Förbinder tätorterna Tving och Nävragöl
Länsväg 699
2148765 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg i Tving (122-697)
Länsväg 701
2148780 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hallarna-Byrum (702)-L Bredavik (673)- St Bredavik (704)-L Horn inkl brygga
Länsväg 703
2148779 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hallarna (701)-Näset (673)
Länsväg 704
2148778 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Garpahamnen på Hasslö-St Bredavik (701)
Länsväg 705
2148793 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Aspö k:a (706)-Poststationen (706)
Länsväg 706
21487791 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Djupviken-Aspö k:a (705)-Poststationen (705)-Lökanabben (707,708)-Lökanabbens brygga
Länsväg 707
2148794 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lökanabben (706,708)-Aspö mad
Länsväg 708
2148792 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lökanabben (706,707)-Hornudden
Länsväg 709
2148816 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tjurkö (738)-Herrgården (711)-Herrgårdsviken
Länsväg 710
2148815 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Maren-Tjurkö (738)
Länsväg 711
2148814 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Herrgården (709)-Nabben
Länsväg 712
2148825 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sanda brygga-Sanda (738)
Länsväg 721
2148825 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tockamåla (E22)-Milasten (763)
Länsväg 723
2148868 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fäjö sund-Lösen (745)
Länsväg 724
2148871 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Torskors (28)-Mölletorp (725)
Länsväg 725
2148875 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lyckeby (745)-Mölletorp (724)-Augerum (736)-Lyckeby (745)-Mölletorp (724)-Augerum (736)-(744)-Flyeryd (726,758)-Kalmar läns gräns vid Flyeryd "secondary" - Förbinder Karlskrona med tätorten Kättilsmåla och Torsås
Länsväg 726
2148888 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Rödeby (28,728,727)-Kestorp (729)-Björsmåla (764)-Allsjömåla (733)-Ulvasjömåla (735)-Flyeryd (725) "secondary" - Huvudväg från landsbygden i kommunens norra delar till Rödeby
Länsväg 727
2148893 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Johannesberg (28)-Rödeby k:a (726)
Länsväg 728
2148894 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Rödeby (28)-Mörtövägen-Stationsvägen (726)
Länsväg 729
2148925 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kestorp (726)-Stengöl (730,764)-Buggamåla (732)-Ledja (694)-Kalmar läns gräns vid Flaken
Länsväg 730
2148927 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bostorp (28)-Spjutsbygd (731)-Stengöl (729)
Länsväg 731
2148929 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Spjutsbygd (730)-Bottnansmåla
Länsväg 732
2148933 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nävragöl (28)-Buggamåla (729)-Kalmar läns gräns vid Rörsmåla
Länsväg 733
2148953 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sandbäcksmåla (725)-Kättilsmåla (734,735)-Allsjömåla (726)-Kalmar läns gräns vid Brunsmo
Länsväg 734
2148955 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kättilsmåla (733)-Strågeryd (725)
Länsväg 735
2148964 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kättilsmåla (733)-Ulvasjömåla (726)-Kalmar läns gräns vid Ulvasjömåla
Länsväg 736
2148980 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lösen (E22)-Augerums k:a (725)
Länsväg 737
2148849 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Säby (738)-Ramdala (E22) "secondary" - Förbinder tätorterna Gängletorp och Ramdala med E22
Länsväg 738
2148826 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Herrgården (709)-Nabben "secondary" - Förbinder Sturkö och Tjurkö med fastlandet och E 22
Länsväg 739
2148984 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Möcklö (738)-Solåkra
Länsväg 740
2148988 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ekenäs (738)-Västernäs (738)
Länsväg 741
2148838 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Bredaviks lastageplats på Sturkö (738)
Länsväg 742
2148828 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kullen (738)-Sturkö k:a
Länsväg 744
2148991 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Vallby (E22)-Sälleryd (725)
Länsväg 745
2144184 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Vedeby (28)-Lyckeby (5028,725)-Lösen(723,E22,736)
Länsväg 746
2149024 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jämjö (E22)-Fågelmara (758,E22)
Länsväg 748
2149034 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Torhamns lastageplats-Torhamns k:a (751)-Gisslevik (750)-Steneryd (752)-Jämjö (E22) "secondary" - Förbinder tätorten Torhamn med Jämjö och E 22
Länsväg 749
2149041 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kalmar läns gräns vid Korpavik-Björkelycke (763)
Länsväg 750
2149041 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Grebbegården-Gisslevik (748)
Länsväg 751
2149058 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Torhamns k:a (748)-Sandhamn (762)-Truseryd (752)-Konungshamn (753)-Klakebäck (754)-Olsäng (755)-N Femmeryd (756)-Eklunda (757)
Länsväg 752
2149062 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Steneryd (748)-Truseryd (751)
Länsväg 753
2149064 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Konungshamn (751)-Jämjö (754,E22)
Länsväg 754
2149071 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jämjö (753)-Klakebäck (751)
Länsväg 755
2149073 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Törnåkra (E22)-Olsäng (751)
Länsväg 756
2149086 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fågelmara (E22)-N Femmeryd (751)
Länsväg 757
2149093 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fågelmara (E22)-Eklunda (751)-Kristianopel (763)-Kristianopels hamn
Länsväg 758
2149096 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fågelmara (746)-Flyeryd (725)
Länsväg 759
2149103 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg genom Brömsebro (E22)-Kalmar läns gräns vid Brömsebro
Länsväg 760
2149104 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg i Brömsebro (759-E22)
Länsväg 761
2148827 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ekenabbens fiskehamn-Ekenabben (738)
Länsväg 762
2149107 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sandhamns fiskehamn-Sandhamn (751)
Länsväg 763
2149106 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kristianopel (757)-Milasten (721)-Björkelycke (749)-Kalmar läns gräns vid Bröms
Länsväg 764
2149458 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Stengöl (729)-Björsmåla (726)