Līgatne/kartēšanas pasākums 2011.09.24

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Līgatnes kartēšanas atskaņu pasākums

Laiks un vieta: 24. septembris, Līgatnes kultūras nams (mājaslapa, karte).

Dienas plāns

  • 10:30-11:00 Ierašanās
  • 11:00-14:00 Datu vākšana
  • 14:00-14:30 Pusdienas
  • 14:30-16:30 Datu apstrāde, jautājumi-atbildes u.t.t.

Potenciālā praktisko darbību programma

  1. Gaujas krasts Līgatnes dabas taku apkaimē (tur trūkst taciņas, kas ved uz tūristu apmešanās vietām, arī pašas vietas nav iezīmētas)- tā pie reizes ir skaista vieta pastaigai
  2. takas un stigas Rīgaskalna apkaimē
  3. Remdenkalna mazās ieliņas ap mājām
  4. Vēl trūkstošās stigas un takas mežā starp Līgatni un Skaļupēm.

Uz pasākumu plāno ierasties

Rezultāti

Lai gan šajā pasākumā piedalījās mazāks dalībnieku skaits, tika ļoti ražīgi pastrādāts. Jo īpaši lielu datu apjomu ievāca un kartē iezīmēja Emīls un Ģirts - māju numurus Spriņģukalnā.

Īpašs paldies Aijai Ziediņai un Inesei Okonovai par pasākuma organizāciju, ieskaitot ēdināšanu (īpaši garšīgās uzkodas no rīta un pusdienas "Pie Jančuka") un ideālos laikapstākļus.

Party render

Dalībnieku pārvietošanās pēc GPS pierakstiem. Nav redzama Ineses un Lauras komandas pārvietošanās, jo tika izmantoti tikai walking papers.

Neliela izmēra attēls, kas parāda dalībnieku pārvietošanos (uzklikšķinot pieejams pilnā izmērā):

2011.09.24 liigatne partyrender 640.png

Pieejams arī detalizētāks liela izmēra attēls.

Gallery