Leśna Mapa Numeryczna

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


LMN (leśna mapie numeryczna)

Definicja

Elementy

Importy

Historia

Wygląda na to, że zaimportowano warstwę LMN oddz_pol, która określa granice oddziałów leśnych (jednostka podziału powierzchniowego: najpierw mamy dyrekcje regionalne, potem nadleśnictwa, w nich obręby, potem leśnictwa, następnie oddział, pododdział i wydzielenie). Stosowane w SILP (system informatyczny Lasów Państwowych) adresowanie wygląda więc następująco DD-NN-O-L-ODZ-P-W np 10-10-1-10-110-a-00 - to tak dla informacji.

To czy coś jest lasem nie jest podane w oddziale, a w pododdziale i wydzieleniu. Te dwie jednostki podziału przestrzennego różnicuje się ze względu na rodzaj użytku gruntowego, klasę gruntu oraz inne cechy związane typowo z budową drzewostanu. Czyli - oddziały leśne to nie jest tylko las. To wszystkie grunty w zarządzie Lasów Państwowych, a więc oprócz lasów będą tam nieużytki, tereny zabudowane, role, pastwiska, łąki etc. Jeżeli stowarzyszenie ma jeszcze kontakt z lasami (z Dyrekcją Generalną? nie wiem kto udostępnił te dane) to powinno wystąpić o przekazanie warstw uzyt_pol, gdzie są zgromadzone wydzielenia z przypisanym atrybutem użytku gruntowego i dopiero to zaimportować, a warstwę oddz_pol potraktować tylko jako granice podziału przestrzennego (co jest, przynajmniej na moim terenie, potrzebne straży pożarnej).

Jak dokonać importu

Kontrowersje

Mapowicze spoza terenu Polski ostro krytykują niesprawdzone importy, podkreślając, że często odbiegają one od rzeczywistości. Zdarzały się wielokrotnie próby usuwania zaimportowanych działek leśnych. Dlatego powstała sugestia, by obszary działek opisywać jako boundary=forest_compartment usuwając równocześnie landuse=forest, które ma być stosowane do klasycznego opisu całości terenu zalesionego.

Linki