Luleå

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Luleå, Norrbottens län

Latitud : 65.5834, Longitud : 22.1447
Se kartan över Luleå
Redigera kartan
Externa länkar:
Mall för att skapa info om nya ställen

Luleå är större stad i Norrbottens län på latitud 65.5834, longitud 22.1447.


Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Områden i Luleå Kommun

Område Innevånare Status Anmärkning Mapped by / Checked by
Ale 318 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Alvik 938 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Antnäs 969 Car (1/4)Labelled (1/4)Bike (1/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Avan 415 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Bensbyn 739 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Bergnäset 3701 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99
Bergviken 3250 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99
Björkskatan 4424 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (1/4)Fuel (X/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99
Björsbyn 438 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Brändön 405 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Bälinge 537 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Böle 223 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Börjelslandet 187 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Centrum 7693 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99
Ersnäs 722 Car (1/4)Labelled (1/4)Bike (1/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Gammelstad 4907 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Gäddvik 254 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Hertsölandet 386 Car (1/4)Labelled (1/4)Bike (1/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Hertsön 5456 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99
Jämtön 459 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Kallax 427 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99
Karlsvik 269 Car (1/4)Labelled (1/4)Bike (1/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Klöverträsk 386 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Lerbäcken 923 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99
Luleå Skärgård 116 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Lulsundet 946 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99
Lövskatan 754 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Malmudden 1028 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Mjölkudden 3639 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Måttsund 785 Car (1/4)Labelled (1/4)Bike (1/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99
Mörön 168 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Niemisel 594 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Notviken 2435 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Persön 452 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Porsön 5253 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99
Prästholm 176 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Rutvik 1192 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) några vägar saknas, namn saknas user:Tgu99
Råneå 2216 Car (0/4)Labelled (1/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Skurholmen 5233 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99
Smedsbyn 248 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Sunderbyn 3447 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Sundom 300 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Svartön 783 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Vitå 450 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Ängesbyn 303 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Örarna 273 Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Örnäset 2855 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)
Östermalm 1247 Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) user:Tgu99

Källor: Luleå Kommun Områdesbeskrivning 2009 Luleå Kommun Områdesindelning för statistik

Rivers, lakes, canals

 • ...

Neigbourhood cities

Mapper meetings

 • ...

To do

 • Det saknas fortfarande många vägar i bostadsområden utanför Luleå centrum
 • Gångvägar saknas i många områden.
 • Check for tasks on pages, that link to Luleå.