Lv:Drawing sequence

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ceļi

>1.posms
 • Aptuvenas līnijas lielceļiem (no GPS, PSRS kartēm u.c.)
  • References (ref) un Relācijas
  • Klasifikācija (trunk, primary, secondary, tertiary)
  • Nosaukumi
 • Ielas (pilsētās, un mazākas nozīmes ceļi (lauku terit.)
  • Klasifikācija (residential, road, unclassified, service)
  • Nosaukumi

Šis tā kā būtu jēdzīgs standarta komplekts, kas laika gaitā mainās reti. Nebūtu slikti dabūt šādu līmeni visā LV teritorijā.


>2.posms
 • Visiem ceļiem:
  • Joslas (lanes)
  • Apgaismojums (lit)
  • Segums (surface)
  • Ierobežojumi (maxspeed, maxheight, maxweight, hgv, psv...)
>3.posms
 • Visiem ceļiem
  • Ierobežojumi (kustības aizliegumi, pieejas utt.)
  • Līniju precizēšana (ortofoto, terplāni, citi plāni)
  • Segums (surface)
 • Meža ceļi (track, road, cutline)
  • Klasifikācija (tracktype)
  • Platums
 • Mazie celiņi
  • Klasifikācija (footway, cycleway, path)
  • Segums
  • Kvalitāte (smoothness)

Dzelzceļš

>1.posms
 • Pamata dzelzceļa līnijas. Vairāki sliežu ceļi apvienoti.
 • Atzari (siding un spur)
 • Stacijas (kā punkti)
>2.posms
 • Katrs sliežu ceļš izzīmēts atsevišķi.
 • Stacijas (kā ēkas)
  • Vilcienu apstāšanās vietas (railway=stop)
 • Vilcienu maršruti (route)

Zemes pārklājums

>1.posms
 • Meži
 • Apbūve, zonējums (residential, industrial...)
 • Parki
>2.posms
 • Pļavas
 • Mitrāji (purvi)
>3.posms
 • Zemes virsmas apzīmējums (Landcover?)

Hidrogrāfija

>1.posms
 • Upes centra līnija
 • Ezeri
>2.posms
 • Upju krasta līnija (riverbank)
 • Strauti, Grāvji

Apdzīvotība

>1.posms
 • Pilsēta, rajons, ciems, skrajciems, viensēta)
 • Būves
  • Nr / Nosaukums
>2.posms
 • Būves
  • Tips / Izmantošanas veids (baznīcas, veikali, muzeji utt.)
  • Adrese - iela
  • Stāvu skaits

POI

>1.posms
 • Tūristus interesējošas vietas (naktsmītnes, restorāni u.c.)
 • Ģeogrāfiski nosaukumi (kalni, lejas u.c.)