Mahottari

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

District Roads in Mahottari (18)

ref Relation km OSM km DoLIDAR route
18DR001 relation 7657988 8 8 Highway - Khairmara
18DR002 relation 7657991 18 18 Khairbani-Sundarpur-Phulkaha-Bharatpur-Laksminiya(Highway)
18DR003 relation 7657992 24 24 Ragunathpur-Sonama-Sundarpur-Bharatpur-Laksminiya(Highway)
18DR004 relation 7658015 24 24 Hariharpur-Bhangada-Bijalpura-Aurahi-Gaushala-Bharatpur
18DR005 relation 7658021 12 12 Sonamai-Shripur-Khopi(Barriya)-Sonama
18DR006 relation 7658028 12 14 khairbani-Sonama-Parsadewad-Khopi-Ramgopalpur
18DR007 relation 7658047 17 19 Sonaul-Sahasaula-Laksminiya-Basbitti-Kabilashi-Kathudhar
18DR008 relation 7658097 19 20 India Boarder(Kanhama)-Pokharbhinda-Sahasaula(Tikuliya)-Banauta-Leuri-Madhapura
18DR009 relation 7658171 7 10 Bathana(Bahuntol)-Sisawakatya Bazzar-Manara-Sadha-Jaukh chowk
18DR010 relation 7658179 2 5 Sadha(Jaukh chowk)-Gonarpura-Irduwa- Harigorigama
18DR011 relation 7658202 8 8 Ekdara-kholuwa-Bagiya-Mahottari
18DR012 relation 7658274 10 10 Bathnaha-Sahasram-Ekdara-Fulmantri Than-Sandha-Bilashpur-Sarpallo
18DR013 relation 7658281 9 8 Bakhari-Ankar-Parsa-Chakwa-Nainhi-Malibara(Rajmarga)
18DR014 relation 7658322 8 8 Bathanaha-Halkhori(Chakwa Gaun)-Mahadevpatti -Ankhar(Bakhari)
18DR015 relation 7658329 8 7 Maruyahi - Sakhari - Nahni - Jaleshwor
18DR016 relation 7658362 10 10 Bhangha-Pashupatinagar-Hathilet
18DR017 relation 7658551 40 41 Bardibas-Kisannagar-Pashupatinagar-Hatisarwa-Rauja-Padaul-Madai-Jaleshwor
18DR018 relation 7658593 29 30 Matihani-Dhirapur-Pipara-Bhramapura-Khuttta-Mahadaiya-Tapanpur-Harinmari-Bhangaha(sitapur)
18DR019 relation 7658601 4 4 Dharmapur-Hariharpur-Harinmari
18DR020 relation 7658644 29 29 Mathani-ParsaPatauli-SugaBhawanipati-Sari-Pigauna-Parkauli-Mahottari-Bhagawanpur-Loharpatti
18DR021 relation 7658676 10 10 Sahorwa-Ratauli-Mahadaiya
18DR022 relation 7658685 11 10 Mathihani-Dhirapur-Banauli Dhanauli-Janakpur (Ramjanaki path)
18DR023 relation 7658695 12 11 Jaleshwor(Khadya sasthan H06)-Simardahi-Dhirapur-Ekrahiya-Majhaura-Bissanpur
18DR024 relation 7658710 4 5 Patauli-Suga-Simardahi-Pigauna(Prakauli chowk)
Total 335 345