NL:3dShapes/Landuse import

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Import van 3dShapes landuse en water data

Deze pagina bevat een beschrijving van de import van 3dShapes landuse en water data, opgezet door User:Fsteggink. Neem de tijd om deze beschrijving te lezen. Vanwege de complexiteit en een zo goed mogelijk integratie in de bestaande OSM data is de kans op fouten groot.

Stap 1: Samenvoegen shapes in het werkbestand met aangrenzende bladen

 • Neem een landuse tile, maak een kopie, met een makkelijk herkenbare naam, eindigend op *_01.osm. Dit wordt het werkbestand.
 • Merge de rand grenzend aan bladen die je niet tot je beschikking heb in een nieuwe laag. Sla dit op onder de naam van het origineel van de vorige stap. Let ook op shapes die een U-bocht vormen of een ander raar verloop hebben.
 • Merge de randen van aangrenzende bladen die je wel hebt in het werkbestand.
  • Tip om ook relaties en alle members te selecteren: Selecteer 1 member van een relatie en zoek naar "parent selected | child parent selected" (add to selection)
 • Merge water:
  • Moet zijn: Neem niet de watervlakken mee die grenzen aan tiles die je niet importeert. De rest moet wel in het werkbestand worden gemerged.
  • Merge de watervlakken van de waterbestanden van aangrenzende tiles in het werkbestand. (Zelfde als bij landuse.)
 • Voeg de shapes samen langs de bladgrens van het werkbestand en de aangrenzende tiles (Join Area). Verwijder tags van ways als diezelfde tags al op een relatie staan waar die way lid van is. Soms wordt de relatie gemaakt door JOSM, en moet je alle tags overzetten.
  • Verwijder de fixmes;
  • Check welke bossen eigenlijk heide / kribben / zeeweringen moeten zijn en pas de tags aan.
   • Zoeken op "3dshapes:note"="Kan ook zeewering/kribben zijn"
    • We gebruiken man_made=reinforced_slope voor zeewering. Surveys ter plaatse moeten uitwijzen wat voor soort zeewering het is, waarna eventueel hertagt kan worden.
    • man_made=groyne voor kribben. Deze zitten in 3dShapes vaak vast aan bovenstaande 'versterkt talud', maar die kunnen losgeknipt worden tijdens de import.
    • man_made=breakwater voor echte waterbrekers; los van het land liggende, parallel aan de kust lopende structuren
    • natural=heath voor heide
  • Check welke orchards eigenlijk strand zandverstuivingen moeten zijn en pas de tags aan.
   • Zoeken op "3dshapes:note"="Kan ook natural=beach zijn"
    • natural=beach alleen voor echte stranden
    • natural=sand voor zandverstuivingen
    • natural=wetland + wetland=tidalflat. Langs de kust het deel tussen gemiddelde laag- en hoogwaterlijn. Dit zijn in 3dShapes aparte objecten.
    • Het kan ook nog natural=scrub zijn, of marsh, of andere soorten natuur, maar dat is meer iets voor een survey.
  • Check welke gebouwen eigenlijk begraafplaatsen zijn. Deze zijn redelijk snel te herkennen aan de hand van vorm en grootte. In het grootste deel van het land zijn deze al omgezet naar landuse=cemetery.
   • Zoeken op "3dshapes:note"="Kan ook landuse=cemetery zijn!"
  • Als twee of meer shapes niet goed aansluiten, plaats dan de tag 3dshapes:note=Inconsistente topologie op bladgrens
  • Als een shape op de grens geen aansluitende shape heeft, plaats dan de tag 3dshapes:note=Incompleet landgebruik vlak (of Incompleet water vlak voor water)
  • Bij alle bovenstaande hertaggingen: bestaande data is belangrijk om ook mee te nemen in de evaluatie. Als iemand al een stuk als heide heeft getagd, is dat zo over te nemen.

Stap 2: Merge met bestaande data (ontdubbelen) en upload

 • Kopieer werkbestand_01.osm naar werkbestand_02.osm. Het eerste bestand dient als backup, mocht er iets misgaan met het mergen of upload.
 • Download het gebied. Het handigst is om dit in twee stappen te doen, tenzij de node/way dichtheid van het gebied het toelaat om alles in een keer te downloaden.
  • Let op dat alle nieuwe shapes binnen het gedownloade gebied liggen (dus binnen de gele arcering). Het gebruik van een geïnverteerd filter op "version:0" is hierbij handig.
  • Verwijder dubbele nodes. Let op dat de source van de parent-ways en relations 3dShapes is.
   • Draai de validator.
    • Selecteer de dubbele nodes
    • zoek naar "source=3dShapes (parent parent selected | parent selected)" met Replace Selection. Dit selecteert alle ways waar deze dubbele nodes inzitten en die van 3dShapes zijn.
    • Draai met deze selectie weer de validator en fix dan de dubbele nodes. (alles selecteren en fix uitvoeren)
  • Upload de data met het 3dShapes account.
   • comment : 3dShapes landuse + water - <gebied> (<kaartnummer><blad>)
   • Gebruikt chunked uploads, 1000 items (onder advanced)
   • Ga maar even koffie zetten want dit kan even duren ;)
  • Sla het bestand weer op onder werkbestand_02.osm (bevat nieuwe ID's van de nieuwe objecten).

Stap 3: Opschonen

 • Kopieer werkbestand_02.osm naar werkbestand_03.osm. Het eerste bestand dient als backup, mocht er iets misgaan met het opschonen.
 • Schoon de data op.
  • Upload de veranderingen met je eigen account.
  • Sla het bestand weer op, als je een backup van je werk wilt houden.


Bij het opschonen, probeer eerst zoveel mogelijk met de hand te doen. (Omtaggen naar toponiem; verwijderen andere shapes, kopieren van watername.) Hier volgt een lijstje met queries die je kunnen helpen met de laatste stappen, v.w.b. landuse. Let op: draai ze bij voorkeur met case sensitive aan, i.v.m. de naam 'AND' wat ook in een string zoals 'landuse' voorkomt.

 • AND_w
 • (natural=water | waterway) - (ggmodelk | AND)
 • (AND_f | AND_pk | AND_ce) -toponym -user:AND_fixbot
 • (natural=wood | landuse=forest | leisure=park | landuse=cemetery) - (ggmodelk | AND | toponym)

Het JOSM filter is hierin weer handig: zet bijvoorbeeld een geïnverteerd filter op "(AND_w | AND_f | AND_pk | AND_ce) -toponym -user:AND_fixbot" en je ziet snel waar er nog AND vlakken zijn die opgeschoond kunnen worden (na het overnemen van een evt. name=*).

Voer daarna nog een validatie uit en schoon de volgende zaken op :

 • dubbele nodes
 • unconnected nodes
 • verkeerd om lopend water
 • values eindigend op spaties (GSM masten!)
 • en alles wat nog interessant is en je onder je eigen account kunt doen.


toponym toelichting

Toponyms worden gebruikt om een name=* nog steeds te kunnen toepassen op een groot gebied, ook al is dit vanwege de import opgedeeld in tientallen tot honderden kleine stukken. De bestaande AND-polygonen met een name=* blijven bestaan, maar worden omgetagd naar toponym.

landuse=forest of natural=wood met een name omzetten naar toponym=forest + area=yes. Idem voor park en andere relevante gebieden.

Links