NL:BAGupdate

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


OpenStreetMap - BAG update Nederland

De JOSM plugin om, conform de richtlijnen van de oorspronkelijke import, updates vanuit de BAG door te voeren in OpenStreetMap is in beta status. De complexiteit om de updates door te voeren betekent waarschijnlijk dat de beta status op korte termijn niet zal veranderen. Vanwege de complexiteit kun je de plugin alleen krijgen als je beta tester wordt.

VOER EEN BAG UPDATE ALLEEN UIT ALS JE ERVARING HEBT MET JOSM. Werk bij je eerste BAG updates met een klein gebied (maximaal 100 huizen). Voor vragen kun je op OSM BAG forum terecht.

Note: This page is entirely in Dutch as it is only relevant for Dutch OSM mappers and we'd like to have the level of understanding as high as possible as it is a complicated process.

STAP 0. Eenmalige voorbewerking

 1. Zorg dat je JOSM versie 11223 of hoger en Java versie 8.x of hoger gebruikt (de plugin werkt niet onder Java 7)
 2. Activeer in JOSM: (alle hier genoemde JOSM-commando's zijn voor de Engelstalige versie)
 3. Installeer de BAG-plugin:
  1. Pak het bag-plugin-0.6.19b.zip bestand uit. In dat bestand zitten release-notes, drie *.jar bestanden (de plugin) en een *.mapcss bestand (de stylesheet).
  2. Kopieer de bestanden ods-bag.jar, opendataservices.jar en geotools-wfs.jar naar:
   • Windows: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\JOSM\plugins[1]
   • Linux: /home/<USERNAME>/.josm/plugins
   • Mac OS X: /Users/<USERNAME>/Library/JOSM/plugins
  3. Start JOSM en activeer de plugin, zoek in 'Preferences' ► 'Plugins' naar ods-bag en opendataservices, vink beide aan en klik OK.
 4. Voeg de stylesheet Ods-bag-style-0.6.8.mapcss toe aan de 'Mappaint Styles' of een andere willekeurige map. Deze stylesheet zorgt dat je de BAG-panden in meerdere kleuren zult zien. De betekenis van deze kleuren wordt verderop uitgelegd.
  • F12 ('Preferences')
  • 3e button linkerzijde (Settings for the map projection and data interpretation)
  • 2e Tab blad 'Map Paint Styles'
  • Rechterzijde bovenste plusteken ('Add new style by entering filename or URL')
  • Geef de style een naam (Bijvoorbeeld ODS/BAG style)
  • 'URL/File' (in dit geval 'File', navigeer naar het pad waar je CSS stylesheet is opgeslagen)
  • Laat het vinkje staan, zodat het actief is.
  • Druk op OK
 5. Optioneel: Maak in JOSM het filter source=BAG aan en stel dat filter in op basis van 'Replace selection'. Zeker in een nieuwbouwgebied, waar meerdere BAG-statussen voorkomen, kun je dit gebruiken om gebouwen en adressen uit OpenStreetMap bij te werken.
 6. Zorg dat je de volgende vier windows activeert: 'Layers', 'Tags/Memberships', 'Validation Results' en 'Filter'.
 7. Installeer de BAG validator plugin (https://bag.tools4osm.nl/plugins.php)
  • op dezelfde wijze als de BAG-plugin zoals hierboven beschreven (zoek in JOSM naar een plugin met de naam nl_bag)
  • de adresnode buiten pand validator (mapcss in de zip) via Preferences ► Data validator ► Tag checker rules ► Toevoegen

STAP 1. Download en update een klein gebied

 1. Open JOSM en activeer de ODS plugin in JOSM via 'ODS' ►' Enable'► 'BAG'
 2. Download als volgt een (bij voorkeur niet al te groot) gebied dat je wilt bijwerken:
  • maak in het menu 'Imagery' de OpenStreetMap-achtergrond actief, maak tevens de duinoord.xs4all.nl layer actief (bijvoorbeeld Pand_Ontbreekt); vergeet hierbij niet om image/png te selecteren.
  • zoom in op het gebied
  • selecteer 'ODS' ►'Download'
  • trek een lijn rondom het gebied dat je wilt downloaden
  • selecteer de knop download (deze OSM-data kan tot een kwartier achterlopen omdat de plugin mirrored download wordt gebruikt)
  • er is ook een mogelijkheid om een multipolygon-gebied te downloaden, maak dan een nieuwe layer aan en maak een multipolygon naar gewenste contouren, selecteer deze multipolygon en druk ODS ►Download
 3. Beoordeel de situatie
  Aan de kleuren van de panden kan je zien hoe het gebied er voorstaat:
  • Lichtgeel: BAG panden met de status 'Bouwvergunning verleend'. De adressen in deze panden zijn ook lichtgeel
  • Geel: BAG panden/adressen die wel in de BAG staan maar niet in OSM. In de BAG hebben deze panden de status 'Bouw gestart', 'Pand in gebruik' of 'Pand in gebruik (niet ingemeten)'
  • Groen: panden/adressen die in de BAG nagenoeg hetzelfde zijn als in OSM. Bij panden wordt hierbij gekeken naar de geometrie. Bij adressen wordt gekeken of ze binnen het bijbehorende pand vallen
  • Oranje/bruin: voor verschillen in geometrie van panden
  • Blauwe rand: voor verschillen in de attributen (zoals bouwjaar en construction)
  • Panden met "aanvullende" tags hebben op de contouren "kijk uit pand" staan bij een actieve ODS stylesheet. Deze kunnen nog van waarde zijn, en dienen niet zomaar verwijderd te worden.

  Momenteel kopieert de update functie van de plugin alleen de gele panden en adressen van BAG naar OSM. Ook worden het bouwjaar en de constructiestatus bijgewerkt.

 4. Werk de update voor OSM als volgt bij:
  • in het Windows menu Layers is de laag BAG ODS automatisch geselecteerd. De gele panden en adressen komen nog niet voor in OpenStreetMap. Selecteer in de laag BAG ODS de panden en adressen die je wilt updaten. De lasso is hiervoor het handigste gereedschap. Het is niet erg als je hierbij (punten van) een groen, oranje of lichtgeel pand selecteert. Deze worden genegeerd. Kijk wel kritisch naar de gele panden en adressen die je selecteert. De plug-in kan soms nog ten onrechte panden of adressen geel maken die toch al in OSM staan.
  • selecteer de knop 'Update' in het ODS-menu. Alle in de vorige stap geselecteerde gele panden en adressen worden daarmee gekopieerd van de BAG ODS-laag naar de BAG OSM-laag. Bouwjaar en constructiestatus worden ook bijgewerkt.
  • in het Windows menu 'Layers' is de laag BAG OSM automatisch geselecteerd. Herstel eventuele fouten via de validator en handmatig.
  • Upload je wijzigingen. Geef in de changeset als commentaar BAG Update en in het source veld BAG op.

Panden/adressen met gewijzigde geometrie/attributen updaten

Let op: Naar aanleiding van een terugkoppeling: van niet alle gebouwen staat de outline juist in de BAG, bijvoorbeeld historische gebouwen als bunkers en forten; de BAG-outline kan een 'fantasie' zijn. Doe dus geen automatische update als je niet zeker bent dat de BAG-outline de juiste is.

De plugin is momenteel niet in staat om de oranje-bruine gebouwen uit de ODS-laag te updaten. Dat kan wel handmatig:

 1. Selecteer uitsluitend de bij te werken panden in de BAG ODS-laag en kopieer deze via CTRL-SHIFT-M naar de BAG OSM-laag.
 2. Activeer de BAG OSM-laag en selecteer de oude en de nieuwe gebouwcontouren.
 3. Gebruik CRTL-SHIFT-G om de geometrieën bij te werken. Dit zorgt er voor dat de historie, waaronder waardevolle aanvullende tags, behouden blijft.
 4. Herstel fouten via de validator en handmatig.
 5. Upload je wijzigingen. Geef in de changeset als commentaar BAG Update en in het source veld BAG op.

Multipolygonen met gewijzigde geometrie updaten

Bij multipolygonen staan de tags op de relatie, niet op de leden. Als alleen de geometrie gewijzigd is kun je de afzonderlijke "inner" en "outer"-leden updaten volgens de hierboven beschreven procedure. Bij stap 3 zal JOSM vragen wat er met de relatie moet gebeuren, dan kun je "Behouden" / "Keep" selecteren.

Melding "De weg die moet worden vervangen mag geen knopen hebben met eigenschappen of lidmaatschappen van relaties tenzij zij behoren tot beide wegen."

Deze melding kan optreden bij gebruik van CTRL-SHIFT-G als één van de gebouwknopen op de oude geometrie eigenschappen heeft. Bijvoorbeeld "amenity=atm". Selecteer in dit geval de knoop in kwestie en selecteer 'Koppel knoop aan weg' (sneltoets 'J'). Dit zal de knoop dan ook aan de nieuwe gebouwcontour koppelen. Hierna werkt CTRL-SHIFT-G wel.

Bronnen

 1. In Windows moet je de verborgen bestanden zichtbaar maken via de verkenner: 'extra' ► 'mapopties' ► 'weergave'