NL:Bicycle/simple mapping

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Eenvoudig beginnen

 • Uitgangspunt: Het moet wel leuk blijven
 • Er zal niemand gedwongen worden om teveel details te treden als:
  • de mapper geen zin heeft om er veel energie in te steken
  • het niet duidelijk is hoe de paden precies moeten lopen
 • De toevoeging van nieuwe data op basis deze vereenvoudigde manier is uitdrukkelijk toegestaan en gewenst. Maar, als er reeds gedetaileerde gegevens aanwezig zijn, hebben die altijd voorrang boven "verheldering" door verwijdering van details. Het doel op lange termijn is een zo gedetaileerd mogelijke kaart met routeer-mogelijkheden.(zie ook NL:Bicycle/advanced_mapping)
 • Bij highway = "iets" die voor fietsers verboden zijn (mits er geen fietspaden langslopen die nog niet in kaart zijn gebracht) voeg je de tag toe bicycle=no. Paralelle fietspad(en) kunnen voorlopig worden aangegeven met cycleway=track als er geen mogelijkheid is om ze in te tekenen.

Ter referentie: Dusver gebruikte "tags" in combinatie met cycleways:

 • highway=cycleway
 • cycleway=lane
 • cycleway=track
 • oneway
 • oneway:bicycle
 • bridge