NL:Potlatch/Development overview/File-by-file

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Net zoals de rest van OSM zijn de Potlatch sources in svn formaat.

Programma bestanden

Het betreft statische bestanden op sites/rails_port/public/potlatch/. Deze worden bij de gebruiker bezorgd.

  • potlatch.swf is de hoofd (gecompileerde) SWF client. De gebruiker draait deze binnen zijn browser
  • swfobject.js is een open-source SWF embedding library.
  • ymap.swf is de Yahoo! interface naar hun API. Deze SWF is gecompileerd met Adobe Flash en niet met Ming. (De .fla is niet nodig om Potlatch te draaien, maar is beschikbaar op verzoek, en bestaat simpelweg uit de Yahoo component en zes regels ActionScript.)

Server bestanden

Deze draaien op de server om de interactie met de database te verzorgen (zie server overview).

Source bestanden

Deze worden aangeboden zodat je Potlatch kunt aanpassen! Ze zijn gecompileerd in de bovengenoemde SWF client (zie client overview). Te vinden op applications/editors/potlatch/.

  • potlatch.as is de hoofd ActionScript source code.
  • Andere .as bestanden zijn includes voor bovengenoemd. Deze hebben voor de handliggende namen.
  • potlatch_assets.pl bevat Ming-Perl teken primitives voor de pictogrammen.
  • potlatch.pl (kan aangeroepen worden vanaf de command regel of als een CGI) compileert eenvoudigweg een SWF van de bovenstaande bestanden. Je hoeft dit waarschijnlijk niet aan te passen.