NL:Taginfo/Taglists

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

De API van Taginfo kan u uitgebreide lijsten met tags leveren. U bepaalt zelf welke tags u in die ijst wilt en Taginfo zal typen element, beschrijving, voorbeeldafbeeldingen, en (optioneel) gebruiksaantallen toevoegen vanuit de database.

Dit kan worden gebruikt om tafels met tags te maken in de wiki met behulp van een eenvoudig sjabloon. In plaats van de tabellen handmatig te moeten maken en te onderhouden, laat Taginfo dat werk voor u doen.

Taglijsten in deze wiki inbedden

Gebruik de sjabloon Taglist met een lijst van tags als de parameter tags:

{{Taglist|tags=highway=motorway,trunk,primary,secondary,tertiary,oneway=yes}}

En u zult een tabel zoals deze krijgen:

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it.

U kunt de taal voor de lijst instellen met behulp van de parameter lang. Standaard is en (English). Dus...

{{Taglist|tags=highway=motorway,trunk,primary,secondary,tertiary,oneway=yes|lang=nl}}

...geeft u een tabel in het Nederlands:

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it.

Voeg de parameter with_count=true toe als u gebruiksaantallen uit de database wilt opnemen:

{{Taglist|tags=highway=motorway,trunk,primary,secondary,tertiary,oneway=yes|with_count=true}}

zal worden weergegeven als:

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it.

Taglijsten in uw eigen webpagina's inbedden

Neem jQuery en taglists.js op in uw webpagina:

<script type="text/javascript" src=".../jquery-1.9.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://taginfo.openstreetmap.org/js/taglists.js"></script>

Nu kunt u taglijsten opnemen in uw webpagina door een klein stukje code van HTML toe te voegen:

<div class="taglist"
   data-taginfo-taglist-tags="highway=motorway,trunk,primary,secondary,tertiary">
</div>

De lijst met tags kan alles zijn in de indeling: KEY1=VALUE1a,VALUE1b,...,KEY2=VALUE2a,VALUE2b,.... Als u alleen een sleutel toevoegt zal de tabel alle waarden voor die sleutels bevatten waar we een wikipagina voor hebben.

U kunt opties toevoegen met behulp van data-taginfo-taglist-options. Dit stelt u in staat de gebruikte taal te wijzigen:

<div class="taglist"
  data-taginfo-taglist-tags="natural=wood,landuse=forest"
  data-taginfo-taglist-options='{"lang": "nl"}'>
</div>

En u kunt gebruiksaantallen toevoegen vanuit de database:

<div class="taglist"
  data-taginfo-taglist-tags="natural=wood,landuse=forest"
  data-taginfo-taglist-options='{"with_count": true}'>
</div>

Tenslotte moet u de functie convert_to_taglist aanroepen om de tabellen daadwerkelijk te maken:

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function() {
  taginfo_taglist.convert_to_taglist('.taglist');
});
</script>

Dit zal de div die u heeft ingevuld op uw pagina vervangen door de tabel.

Het element table zal een klasse taginfo-taglist hebben. U kunt die gebruiken om de tabel op te maken met CSS.

Deze functionaliteit gebruikt de tags/list aanroep voor de Taginfo API. Bekijk http://taginfo.openstreetmap.org/taginfo/apidoc#api_4_tags_list voor meer informatie.