NL:uMap/Handleiding/Edit eigenschappen van objecten in de laag

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dit artikel beschrijft hoe eigenschappen van objecten in een laag door middel van een tabel editor gewijzigd kunnen worden. Dit is een efficiënte manier om snel alle objecten van een laag te wijzigen. Hiermee kunnen ook nieuwe, zelf gedefinieerde, eigenschappen toegevoegd worden.

Recept:

  • Start edit mode met Icon-edition.PNG
  • Selecteer aan de rechterzijde Manage layers Icon-database.PNG
  • Selecteer icoon Edit properties in a table Edit properties in a table
Tabel voorbeeld wijzigen eigenschappen. Initiële status

Nu wordt een tabel getoond. De kolommen zijn de eigenschappen die met behulp van de tabel editor gewijzigd kunnen worden. Dit zijn eigenschappen die eenvoudige tekst bevatten.

  1. De default situatie toont een tabel met 1 kolom voor eigenschap name.
  2. Ieder object (punt, lijn, veelhoek) in de laag heeft een rij. De rijen zijn alfabetische gesorteerd op de waarde van name. Door te klikken op een cel kan de tekst gewijzigd worden. Een gewijzigde sortering wordt getoond als de kaart opgeslagen is en vernieuwd in de browser (refresh).
  3. Bovenin Add new property om nieuwe eigenschappen te maken voor alle objecten in deze laag.
Tabel voorbeeld met meer eigenschappen

Door het toevoegen van nieuwe eigenschappen wordt de tabel automatisch groter. De eigenschappen worden op alfabetische volgorde toegevoegd. In het voorbeeld hiernaast zijn Travellers, daarna Company en als laatste Opening toegevoegd.

Hover over de naam van een eigenschap

Door met de muis over de naam van een eigenschap te bewegen worden iconen zichtbaar.

  • Links om de eigenschap te verwijderen Delete this property on all the features
  • Rechts om de naam van de eigenschap te wijzigen Rename this property on all the features
Voorbeeld toegevoegde eigenschappen

Wanneer eigenschappen toegevoegd zijn worden deze ook getoond bij de wijziging van een object. Deze kunnen op die manier onafhankelijk van de tabel editor gewijzigd worden.