NL talk:The Netherlands roads tagging

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Cathodion 08:03, 4 August 2008 (UTC) Het lijkt me dat we hier nog eens over moeten praten. Ik vind het nog steeds verwarrend en incompleet.

Je hebt residential nu omschreven als 30 km/u wegen binnen de bebouwde kom, maar doorgaande wegen moet dan tertiary worden. Wat doe je in steden waar nog niet zo'n algemeen Zone-30 beleid van kracht is (zijn die er trouwens nog?) en waar je dan of residential met maxspeed=50 doet, of terug zou moeten gaan naar unclassified? Oftewel, alleen de tag residential kan nog geen 30 km/u impliceren. --Ldp 10:49, 4 August 2008 (UTC)

Duurzaam Veilig

Wellicht is het ook interessant om kennis te nemen van het project Duurzaam Veilig (DV) (http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_Veilig) en de daarbij horende wegenklassificaties als Stroomweg (SW), Gebiedsontsluitingsweg (GOW) en Erftoegangsweg (ETW), en hoe dit goed in te passen is in de OSM classificaties. --Ldp 10:49, 4 August 2008 (UTC)

Doel

Wat is het doel van deze pagina? Volgens mij staat alles dat hier staat, ook op Kaarteigenschappen, en die pagina is ook vollediger. Alleen het verschil tussen tertiary en unclassified staat hier iets anders uitgelegd. Kan dit niet beter een doorverwijzing worden? --Wimmel 19:37, 16 December 2008 (UTC)

Ik denk dat ik het al weet. Als ik kijk naar de vergelijkbare duitstalige pagina's, is Kaarteigenschappen eigenlijk alleen een vertaling van Map Features. Die bevat zaken waar internationaal overeenstemming over is. Deze pagina (NL:The Netherlands roads tagging) is bedoelt voor zaken die specifiek voor nederland gelden. Nu is die scheiding er dus niet helemaal. Verdere discussie hierover graag op Talk:Kaarteigenschappen, daar is namelijk al een gerelateerde discussie. --Wimmel 18:55, 17 December 2008 (UTC)

Fietspaden + Stoep

Hoe taggen we fietspaden die een stoep ernaast hebben? Dus zoiets als dit: http://www.flickr.com/photos/arthur-a/2516010714/

highway=cycleway; foot=yes of zo?

--ongetekende vraag door Ccdd

* Als je Engels als taal gebruikt (we hebben ooit afgesproken dat te doen): highway=cycleway + footway=left|right|both
* Da's lastig voor Amerikanen en andere mensen die te veel Amerikaans op TV horen, die taggen: highway=cycleway + sidewalk=left|right|both
* Duitsers doen graag ingewikkeld, dus die hebben allerlei combinaties met highway=path + segregated=yes|no + access-tags
--Cartinus 21:01, 4 December 2012 (UTC)