Lv:Ievads OpenStreetMap kartes veidošanā

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from NewUserGuideLV)
Jump to navigation Jump to search

Ievads OpenStreetMap kartes veidošanā

Kas ir OpenStreetMap?

OpenStreetMap ir brīva karte, kuru var izmantot jebkurš (cilvēks, organizācija, uzņēmums, valsts iestāde) jebkuriem mērķiem un kuru var papildināt jebkurš lietotājs ar sevis savāktiem vai trešās puses datiem, ja tos ir atļauja publicēt par brīvu, izmantojot atsauci. Jūs varat izmantot šo brīvo karti dažādiem mērķiem (angliski).
No cilvēcīgās puses vākt ģeogrāfisko informāciju ir interesanti un jautri, tādējādi dodot jums iespēju izzināt jūsu apkārtni, turklāt rezultātu jūs varat ieraudzīt ļoti drīz pēc datu nosūtīšanas serveriem. Šādi ar maziem labojumiem papildinot karti, tā kļūst pilnīga un saistoša visiem.

Kam jūs piekrītat, pievienojot vai labojot datus OpenStreetMap?

Lai jūsu veikums būtu brīvi pieejams un izmantojams pēc iespējas plašākam cilvēku un uzņēmumu lokam, OpenStreetMap dati tiek licenzēti izmantojot Open Database License jeb ODbL, kas nosaka ka datubāzei ir jārespektē datu pievienotāju identitātes norādīšana (attribution klauzula) un datiem ir jābūt arī tālāk brīvi pieejamiem visiem (share alike klauzula). Galvenais izņēmums ir no datiem grafiski iegūto attēlojumu izmantošana, līdz ar to dodot iespēju komerciālu produktu izstrādātājiem iekļaut OpenStreetMap kartes grafisko attēlojumu savos produktos, norādot tikai kartes datu autorību (norādot ka dati iegūti no OpenStreetMap veidotājiem), bet nesekojot citiem licenses norādījumiem.
Jūs piekrītat arī veidotāja nosacījumiem (Contributor Terms), kas nosaka, ka jūs sniedzat atļauju OSMF izmantot OSM datus un pārlicenzēt tos zem 'brīvas un atvērtas' licenses (ja šo licenses maiņu ir apstiprinājuši 67% aktīvo kartes veidotāju), vienlaicīgi paturot pilnvērtīgas autortiesības uz saviem datiem.

Kā reģistrēties OpenStreetMap?

Lai reģistrētos kā kartes veidotājs, jums ir jāatver kartes mājas lapa un jāklikšķina uz Sign Up saiti. Pēc informācijas par jums ievadīšanas (lielākā daļa no tās ir neobligāta) sekos pieprasījums apstiprināt augstāk minētos veidotāja nosacījumus. Izmantojiet unikālu paroli savam OSM kontam, taču lietojiet savu aktīvi izmantoto e-pasta adresi, lai ar jums varētu sazināties datu problēmu gadījumos.

Kā labot un papildināt datus OpenStreetMap?

Redaktoru izvēle OpenStreetMap

Lai labotu datus konkrētajā kartes teritorijā, izvēlamies to, vispirms ar peles kreiso taustiņu velkot karti uz vietu, kuru vēlamies labot vai papildināt, kā arī pēc tam ar peles rulīti (vai izmantojot plus un mīnus pogas kreisajā augšējā stūrī) pietuvinot karti vēlamajā mērogā, līdz 'Edit' poga augšējā ciļņu joslā kļūst aktīva. Paturam peles kursoru uz 'Edit' pogas, kas iedos mums izvēli starp dažādiem labošanas veidiem. Izvēlamies 'Portlach 2 in-web editor'. Jums ir jābūt instalētam Adobe Flash, lai izmantotu šo redaktoru. Post Scriptum: angliski lai apzīmētu interešu punktus tiek lietots saīsinājums POI jeb Point Of Interest.
FIXME - jāizveido atsevišķa lapa par konceptuāli vairākiem slāņiem

Vienkāršu interešu punktu (veikalu, bankomātu, kafenīcu, utt.) pievienošana

Potlach 2 OpenStreetMap datu redaktors
  1. Kartē izvēlamies vietu, pa kuru mēs zinām, ka tur ir atrodams interešu punkts, ko vēlamies pievienot. Pārliecināmies, vai tas jau nav atzīmēts. Ja dotais interešu punkts tomēr jau ir ievietots, pārbaudām tā datu pareizību. To dara, ar peles kreiso taustiņu iezīmējot interešu punktu un aplūkojot ievadītos datus informatīvajā joslā kreisajā pusē (skat. attēlu zemāk);
    Potlach 2 OpenStreetMap datu redaktors - informācijas josla
  2. Ja interešu punkts tomēr nav ievietots, tad izvēlamies tā veidu kreisajā joslā (Šajā joslā interešu punkti ir sadalīti kategorijā, kā veikali, tūrisms, utt).), pēc tam, velkot interešu punkta ikonu no joslas kreisajā pusē, novietojam to mums vēlamajā vietā. Jāņem vērā, ka ne visa veida interešu punkti ir pieejami, ar laiku saraksts tiek papildināts. Izmantojam citus jau uzzīmētus ģeogrāfiskos objektus (piemēram, ceļus) un vizuālo atmiņu, lai novietotu punktu iespējami precīzāk. Ja interešu punkts atrodas jau uzzīmētā ēkā, novietojam to ēkas kontūras iekšpusē aptuvenajā atrašanās vietā - vai centrā, ja iestāde aizņem visu ēku;
  3. Ar peles kreiso taustiņu izvēlamies tikko ievietoto interešu punktu un informatīvajā joslā kreisajā pusē norādam iestādes nosaukumu (piemēram, "Maxima XX") un adresi (pietiek ar ielas nosaukumu un numuru, piemēram Brīvības iela 9). Var norādīt arī operatoru, (piemēram, bankomātiem Swedbank), darba laiku, kā arī citus papildus raksturojošos tagus.

Beigās pēc visu darbību apstiprināšanas saglabājam datus OpenStreetMap datubāzē, izmantojot pogu 'Save' labajā augšējā stūrī. Pēc 10 - 40 minūtēm dati būs redzami OpenStreetMap galvenajā lapā.

Ceļu datu pievienošana

FIXME - šeit būs par ceļu zīmēšanu - no pieejamajām Bing bildēm, no GPS ceļa, Vajag pastāstīt kā ierakstīt un izkasīt GPS ceļu no dažādām iekārtām

Kā tagot pareizi?

FIXME - šeit būs kā izmantot OSM Wiki, kā izvēlēties tagus kurus izmantot.

Īss objektu apzīmēšanas apkopojums (latviski)

Kā rūpēties par kvalitāti un labot kļūdas?

Visi mēs esam cilvēki un visi mēs reizēm kļūdāmies, arī veidojot karti. Lai atrastu pieļautās kļūdas un izlabotu tās var izmantot šo rīku - http://tools.geofabrik.de/osmi/

Ja nezināt kā labot kādu kļūdu vai arī jums ir kādi citi jautājumi par karti vai kartēšanas procesu, labprāt atbildēsim uz tiem Latvijas kopienas vēstkopā - http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv

Par pamanītajām kļūdām varat arī ziņot kļūdu uzskaites sistēmā - Notes