No:Oslo Standard

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

a pen and a ruler laying across each other

This page is a work in progress! The content is likely incomplete, inaccurate or empty.Help translate this into Norwegian!

Bymiljøetaten i Oslo er interessert i å bedre kartleggingen av sykkel infrastruktur innenfor kommunegrensen, slik at veivisning for syklister også blir bedre. Dette er en organisert innsats fra BYM i Oslo, og du kan lese mer om hvordan vi jobber med OpenStreetMap på BYM i Oslo sin wiki-side.