OSMcatalaTV

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

La intenció és aprofitar el canal que es disposa de la comunitat a YouTube per tal de publicar videotutorials i possibles programes en directe amb intervencions via correu electrònic i/o xarxes socials.

Planificació de Videotutorials

Es planeja que es crein videotutorials de 15 minuts com a màxim. El primer video es publicaria el dissabte 12 de gener de 2019 i el segon es publicaria dos setmanes més tard. El video seria compartit amb la resta de la comunitat de manera prèvia per tal de recopilar possibles modificacions/correccions abans de publicar-se.

Possibles videotutorials

  1. ¿Que és OSM?
  2. Usos actuals d'OSM
  3. Introducció bàsica a l'edició
  4. Etiquetes freqüents

OSMcatala en directe

Es planteja la possibilitat de realitzar alguna emissió en directe, coincidint amb alguna quedada/xerrada/taller. L'emissió s'anunciaria amb antelació, per tal de poder rebre qüestions a tractar, etc.