Palma de Mallorca

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
VTE
Palma de Mallorca, Spain
Wikidata

latitude: 39.5858, longitude: 2.6411
Browse map of Palma de Mallorca 39°35′08.88″ N, 2°38′27.96″ E
Edit map
External links:
Use this template for your city

Palma de Mallorca is a city in Spain at latitude 39°35′08.88″ North, longitude 2°38′27.96″ East.

OpenStreetMap images (and underlying map data) are freely available under OpenStreetMap License.

Estat/Estado/State

 • S'han revisat i afegits els carrers per acabar d'omplir tot el que està envoltat per la Ma-20, la via de cintura.--Giordino 10:03, 18 April 2010 (UTC)
 • ES: en Palma habrá un renombrado de 360 calles
 • EN: in Palma there will be 360 streets rename !!
 • DE: In einem Mallorca-Blog wird darauf verwiesen das derzeit 360 Straßen in Palma umbenannt werden] --Lübeck 20:38, 7 February 2011 (UTC)

Objectius

Alguns objectius a la vista:

 • Com a objectiu principal s'hauria de revisar i etiquetar correctament tot el que està envoltat per la Ma-20, la via de cintura.
  • Usar el tag "oneway=yes" només quan sigui necessari.
  • Posar els noms de carrer que falten i revisar els que han canviat de nom degut a la llei de memòria històrica.
  • Corregir dades errònies.
 • Aplicar el sistema de relacions per donar el mateix nom als diferents trams del mateix carrer i carreteres.
 • Afegir semàfors i restriccions de trànsit.
 • Afegir POIs.

Consells per mapejar

 • Ara que el que queda envoltat per la Ma-20 ja està dibuixat, es pot imprimir o exportar la capa "no name" i evitar l'ús de GPS i per fer els canvis i afegits d'etiquetes ("oneway" i "name") que s'han comentat als objectius. En resum, no es necessita dibuixar més traces, si no hi ha canvis o nous carrers.

Fonts d'informació

 • Es pot usar de la cartografia del govern balear la ortofoto de PNOA del 2006 entre d'altres opcions [[1] (Vegeu les fonts esmentades a la plana de les Illes.]


Enllaços externs