Pl:Geometria obszarów

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Poprawność geometrii obszarów

Poprawność geometrii obszarów to najczęściej spotykany problem nie tylko wśród nowych użytkowników.

Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej spotykanych problemów i ich rozwiązania.

Opis Grafika
Jedna linia może tworzyć tylko jeden obszar, a spotkanie się linii ze sobą w innym miejscu niż jej początek/koniec jest uznawane za błąd. Na poniższym przykładzie górna geometria jest niepoprawna, prawidłowo powinny to być dwie oddzielne geometrie.
Poprawnosc 1.png
Wszelkiego rodzaju "kokardki" również są niepoprawne geometrycznie i powinny zostać rozdzielone na osobne geometrie.
Poprawnosc 2.png
Wyspy na jeziorach tak jak i polany w lasach również nie powinny być robione za pomocą jednej linii.

Jeśli jest taka możliwość geometrię można podzielić na kilka części na przykład wzdłuż drogi (lewy przykład). Jeśli nie ma takiej możliwości należy użyć relacji typu multipolygon (prawy przykład).
W tym celu konwertujemy geometrię w wielokąt złożony (Ctrl+Alt+a) i rozdzielamy na linię wewnętrzną (rola inner) i zewnętrzną (rola outer) jak na prawym przykładzie.

Poprawnosc 3.png
Skoro już dotarliśmy do relacji…

Zewnętrzna geometria relacji nie może składać się z kilku zamkniętych obszarów.
Ten przykład jest błędny.

Poprawnosc 4.png
Jeśli wystąpi potrzeba utworzenia geometrii za pomocą kilku linii powinny one tworzyć razem jeden zamknięty obszar.
Poprawnosc 5.png
Obszary relacji inner również nie mogą się ze sobą łączyć jak na poniższym przykładzie.
Poprawnosc 6.png
Jeśli jest konieczność wrysowania relacji zgodnie z tym przykładem (np. wyspa na jeziorze częściowo pokryta lasem a częściowo łąką), do relacji należy dodać inner wielkości całej wyspy, a poszczególne landuse dodać poza relacją.
Poprawnosc 7.png
Tę samą zasadę należy zastosować również na stykach geometrii inner i outer… no i oczywiście rola inner musi w całości znajdować się wewnątrz roli outer.

Kolejny błędny przykład.

Poprawnosc 8.png
Prawidłowo powyższą sytuację można wyrysować nie używając relacji.
Poprawnosc 9.png