Pl:Mapowanie obiektów/A

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Nazwy tagowanych obiektów
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
Ć Ł Ń Ś Ż Ź
Do przetłumaczenia

Jak odwzorować ...

Ta stronka została kiedyś stworzona w dobrej wierze i z należytą troską o jej zawartość. Mimo tego należy wziąć pod uwagę, że systematyka i atrybuty stosowane w OSM podlegają ciągłemu rozwojowi. Ponieważ tworząc ją, informacje zostały zebrane z różnych stron Wiki, tworzonych i aktualizowanych przez różnych autorów, więc może dojść tutaj do wielu rozbieżności. Pewne, zalecane tutaj znaczniki (po angielsku tags) mogą być nie zgodne z ogólnie przyjętymi praktykami oznaczania.

Dobrym punktem odniesienia dla sprawdzenia, czy znacznik był już uzyty w systemie OSM jest Taginfo.

W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma zawsze znaczenia znaczników (Map Features). W przypadku wystąpienia takich sprzeczności, proszę poinformuj o tym na stronce Diskussionsseite, aby sprzeczności mogły zostać usunięte.


Pomoc
W przeciwieństwie do Map_Features, posortowanej zgodnie z atrybutami (po angielsku "tag"), to 'lista posortowana według obiektów', jest jednym z bardziej zbliżonych do rzeczywistości. Prawdziwe obiekty są zazwyczaj reprezentowane przez wiele atrybutów, jak dla "rzeki", przez jego nazwę, szerokośći oraz czy statki pływają po niej. Czasami istnieje kilka sposobów, aby opisać coś takiego jak "rondo" w stosując linię zamkniętą lub jako mini-rondo, oraz POI jako punkt lub jako obszar. Tutaj wszystkie opcje są zawsze na liście i jest dokładnie wyjaśnione, jakie opcje mamy do wyboru. W przypadku wątpliwości, używamy odpowiednio najbardziej zbliżone do tych które mają być użyte.

Węzeł czy Obszar?

Uwaga odnosi się do wszystkich obiektów:

  • większe powierzchnie mapujemy zawsze jako obszar
  • małe obiekty jako węzeł (Skrzynka na listy, budka telefoniczna)
  • (Szczyt wieży, Beacon, górski szczyt), jako węzeł

Obiekt powinien być nanoszony na mapę tylko jeden raz. Jeśli ktoś narysuje węzeł i obszar, to istnieje niebezpieczeństwo, że całość będzie naniesiona wielokrotnie ("tu znajdują się 24 miejsca postojowe", w rzeczywistości tylko 12) lub będzie rysowana wielokrotnie na mapie.

Jeśli obiekt nie jest jeszcze narysowana na mapie jako obszar, można go najpierw nanieść jako węzeł. Jednak to tymczasowe obejście problemu powinno być jak najszybciej zastąpione prawidłowo narysowanym obszarem a tymczasowy węzeł usunięty.

Wyszukiwanie frazy na tej stronie za pomocą <Ctrl-F>

Wyszukiwanie frazy następuje po naciśnięcie klawisza Control i <F>. Pojawi się, u dołu, pole wyszukiwania w przeglądarce. Wpisujemy szukaną frazę, np. "ścieżka rowerowa" lub bardziej ogólnie "rower". Naciskając strzałkę "w dół" i "w górę" można znaleźć wszystkie wpisy na ten temat.

Strona jest ciągle tworzona i uzupełniana. Jeśli szukasz czegoś, co jeszcze nie znajduje się na liście, można to zgłosić na Diskussionsseite , to przypuszczalnie zostaną to dodane w ciągu kilku najbliższych dni… ;-)


Akwarium

węzeł obszar Węzeł/Obszar

tourism=aquarium
name=*
opening_hours=*

Uwagi: Patrz również: Zoo

Ambasada

Palais Metternich2.jpg węzeł obszar Węzeł/Obszar

amenity=embassy
+ name=*
+ country=* Kod kraju (np.: Pl, DE)

Uwagi:

Konsulat jest (defacto) opisywany jako diplomatic=consulate.

Apartament, apartamenty

węzeł obszar Węzeł/Obszar
Uwagi:

Apteka

Apotheke.jpg węzeł obszar Węzeł/Obszar

amenity=pharmacy
name=*
opening_hours=*

Uwagi:

Apteki realizujące leki na recepty: dispensing=yes
Inne: dispensing=no

Automatyczny defibrylator zewnętrzny

Jt aed automat hh.jpg węzeł Węzeł

emergency=defibrillator
+ note=* Opis położenia(po angielsku)
+ note:pl=* Opis położenia po polsku
+ opening_hours=* Kiedy dostępny

Uwagi:
  • "note" zostało wybrane do opisania położenia defibrylatora. Niestety użytkownik końcowy mapy rzadko widzi te oznaczenia (na szczęście wymyślono mapę aed).
  • Tag emergency=aed używany równocześnie w tym samym celu

Autostrada

A3afslagemmerich.jpg Mf way.png Linia

highway=motorway
ref=*
oneway=yes
lanes=*
maxspeed=*

Uwagi:

Autostrada wjazd, zjazd /-abfahrt (Autobahnanschlussstelle)

węzeł Węzeł

highway=motorway_junction
+ name=*
+ ref=Nummer

Uwagi:
  • Es wird der Punkt der Anschlussstelle (Auf-/Abfahrt) markiert. Można użyć atrybutu name, um den Namen der Auf-/Abfahrt zu setzen. Ist die Auf-/Abfahrt nummeriert, dann wird die Nummer im Attribut ref festgehalten. (Anmerkung: Es wird dasselbe Attribut wie bei Autobahndreiecken/Autobahnkreuzen verwendet.)