Pl:Importy oficjalnych danych państwowych/Lasy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

W dniu 14.12.2012 stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. 7 stycznia 2013 roku DGLP odpowiedziała na nasz wniosek pozytywnie. W wyniku tego uzyskaliśmy dostęp do informacji o położeniu lasów własności Skarbu Państwa dla terenu całego kraju.

Pismo przewodnie DGLP w sprawie udostępnienia płyty DVD z danymi

Struktura danych w zbiorach

Układ współrzędnych PUWG1992, EPSG:2180


Oddziały leśne

Nazwa pola Typ danych Wielkość Opis Proponowany tag
id_ob int 9 identyfikator obiektu w shp nie przenosimy tego pola
id_adres int 10 identyfikator obiektu w leśnej mapie numerycznej nie przenosimy tego pola
adr_les string 25 Adres leśny w formacie: Nr_dyrekcji-Nr_nadlesnictwa-Nr_Obrebu-Nr_Lesnictwa-Nr_Oddzialu-Numer wydzielenia adr_les
pow Real 9, 2 miejsca po przecinku Powierzchnia oddziału w ha nie przenosimy tego pola
rys int 9 stała wartość 0 nie przenosimy tego pola


Wydzielenia

Nazwa pola Typ danych Wielkość Opis
id_ob int 9 identyfikator obiektu w shp
id_adres int 10 identyfikator obiektu w leśnej mapie numerycznej
adr_les string 25 Adres leśny w formacie: Nr_dyrekcji-Nr_nadlesnictwa-Nr_Obrebu-Nr_Lesnictwa-Nr_Oddzialu-Numer wydzielenia
rys int 9 stała wartość 0

Sposób zapisu adresu leśnego jest identyczny jak wyżej i dostosowania tagów jak wyżej.

Siedliska

Ta warstwa tematyczna niestety nie obejmuje całego kraju, a tylko tereny tych nadleśnictw, które zostały już opracowane.

Nazwa pola Typ danych Wielkość Opis
id_ob int 9 identyfikator obiektu w shp
tsl int 10 Typ siedliskowy lasu
tsl_m string 25 Typ siedliskowy lasu szczegółowy opis
stan String 1 Stan zagospodarowania lasu (Z, N)
porol String 1 Tereny porolne (T-tak/N-nie)
ptyp_gl String 1 Typ gleby
st_uw_gl String 3 Gleba (TODO)
utw_geol String 10 Utwory geologiczne (zapis skrótowy)
gat_gl String 30 Gatunek gleby (zapis skrótowy)
rys int 9

Podział regionalny

Dane przestrzenne w zbiorach udostępnionych mają swój identyfikator w polu adr_les. Format zapisu danych w tym polu to: XX-YY-Z-AA-BBBB-CC-DD gdzie XX- numer dyrekcji regionalnej YY- numer nadleśnictwa Z- numer obrębu leśnego AA - numer leśnictwa BBBB - numer oddziału (numer maks 3 cyfry+litera) CC - symbol pododziału (wydzielenia)

Każdy z plików w danej warstwie tematycznej opisany jest numerem. Numer ten oznacza dyrekcję regionalną wg poniższego wykazu:

Nr dyrekcji Nazwa dyrekcji "Opiekun" OSM Stan pracy
1 Białystok
2 Katowice Tomasz Nycz(SQ9NIT) 30%
3 Kraków
4 Krosno
5 Lublin RafalR
6 Łódź
7 Olsztyn przemas
8 Piła
9 Poznań
10 Szczecin Tomasz Nycz(SQ9NIT) 29%
11 Szczecinek Tomasz Nycz(SQ9NIT) 13%
12 Toruń przemas 4%
13 Wrocław Grzegorz Sapijaszko 15%
14 Zielona Góra 100%
15 Gdańsk przemas
16 Radom 13%
17 Warszawa

https://docs.google.com/file/d/0B1w_-jaDiISeV0xqSENuakJTbTA/edit?pli=1 Pod tym adresem znajdziesz adresy leśne nadleśnictw.

Jako, że w zbiorze danych "Wydzielenie" brakuje danych dotyczących garunków drzew, do importu zaleca się zbiór "Oddziały", w którym przed importem proszę: pozostawić pole "adr_les", usunąć pola: "id_ob", "id_adres", "pow", a dodać:

source=Lasy Państwowe
operator=PGL LP
ref = Nr_oddziału

Należy również pamiętać o zamianie multipolygonów które nie zawierają inner na zwykłe poligony oraz o uproszczeniu geometrii (usnięcia zbędnych punktów z odcinków).

Do utworzenia pola "ref" na podstawie pola "adr_les" można posłużyć się qgisem i tworząc nowe pole typu "text" użyć automagicznego zaklęcia:

regexp_replace(regexp_replace(tostring("adr_les"),'([0-9]*-){4}',''),'( |-)*','')

Zbiory z danymi

[1]