Pl:Kody pocztowe

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

Ten artykuł lub sekcja może zawierać nieaktualne informacje: Aktualnie kody pocztowe zawarte są przy adresach - w kluczu addr:postcode=*.
Jeśli wiesz o aktualnym stanie rzeczy, pomóż wszystkim, na bieżąco, aktualizując te informacje. (Discussion)

Kody pocztowe

Import ma za zadanie uzupełnić kody pocztowe przypisane do obiektów place=city/town/village/hamlet. Źródłem importu są dane o kodach pocztowych z:

Na chwilę obecną można uznać, że te dane o kodach są wiedzą powszechną – o ile Poczta Polska rości sobie prawa do zbiorczego wykazu rozpowszechnionego poprzez ich stronę WWW o tyle według bieżącego stanu wiedzy mojepanstwo.pl oraz wikisource posiadają dane z innego źródła.

Szczegóły techniczne

Importowane są kody pocztowe miejscowości, w których obowiązuje jedynie jeden kod wspólny wszystkich adresów. Zgodnie z uzgodnionym schematem tagowania, każdy punkt adresowy powinien mieć przypisany kod niezależnie, tak więc w bliżej nieokreślonej przyszłości kody pocztowe z węzłów place=* będą kopiowane na punkty adresowe należące do tej miejscowości.

Oczywiście wyjątkiem są miasta, w których obowiązuje wiele kodów pocztowych. Miasta takie będą posiadać przypisany tag multi_postcode_place=yes