Pl:Kody pocztowe

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Kody pocztowe

Import ma za zadanie uzupełnić kody pocztowe przypisane do obiektów place=city/town/village/hamlet. Źródłem importu są dane o kodach pocztowych z:

http://mojepanstwo.pl/kody_pocztowe http://pl.wikisource.org/wiki/Lista_kod%C3%B3w_pocztowych_w_Polsce

Na chwilę obecną można uznać, iż te dane o kodach są wiedzą powszechną - o ile Poczta Polska rości sobie prawa do zbiorczego wykazu rozpowszechnionego poprzez ich stronę WWW o tyle wg. bieżącego stanu wiedzy mojepanstwo.pl oraz wikisource posiadają dane z innego źródła.

Szczegóły techniczne

Importowane są kody pocztowe dla miejscowości w których obowiązuje jedynie jeden kod wspólny dla wszystkich adresów. Zgodnie z uzgodnionym schematem tagowania, każdy punkt adresowy powinien mieć przypisany kod niezależnie, tak więc w bliżej nieokreślonej przyszłości kody pocztowe z węzłów place=* będą kopiowane na punkty adresowe należące do tej miejscowości.

Oczywiście wyjątkiem są miasta w których obowiązuje wiele kodów pocztowych. Miasta takie będą posiadać przypisany tag multi_postcode_place=yes