Pl:OSM-4D/Roof table

From OpenStreetMap Wiki
< Pl:OSM-4D(Redirected from Pl:Roof table)
Jump to navigation Jump to search

Uwaga, strona w budowie! Planowany jest dalszy rozwój tej techniki. Uwaga: Poniewaz strona jest obecnie przeladowana a pojawiaja sie nastepne propozycje, to wszystko co nie jest forma dachu lub lukarny zostanie przeniesione na strone Wiki 3D_building.

Zestawienie form dachów oraz lukarn do parametrycznego modelowania budynków w OSM. Wizualizacja form budynków odbywa sie obecnie w plugInie JOSM PlugIn Kendzi3D.


Dachy płaskie

3D View

/

Top view + Sideviews

Roof0 0.jpg

Marek2D00.jpg

Roof0 1.jpg

Marek2D01.jpg

Roof0 2.jpg

Marek2D02.jpg

Roof0 3.jpg

Marek2D03.jpg

Roof0 4.jpg

Marek2D04.jpg

Typ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
Parameters H1, L1 H1, L1, L2 *.a H1, L1, L2, L3 *.a H1, L1, L2, L3, L4 *.a
Restrictions none L1< depth L1< depth, L2< width L1< depth, L2+L3< width L1+L4< depth, L2+L3< width
Implemented yes yes yes yes yes

(*a) = if only L1 then all other L parameters = L1

Dachy z jedną płaszczyzną

3D View

/

Top view + Sideviews

Roof1 0 parm.svg Roof1 1 parm.svg
Typ 1.0 1.1
Parameters H1 H1, H2, H3
Restrictions none none
Implemented yes yes

Dachy z dwoma płaszczyznami

3D View

/

Top view + Sideviews

Roof2 0 parm.svg

Marek2D12.jpg

Roof2 1 parm.svg

Marek2D13.jpg

Roof2 2 parm.svg

Marek2D22.jpg

Roof2 3 parm.svg

Marek2D23.jpg

Roof2 4 parm.svg

Marek2D24.jpg

Typ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
Parameters H1, L1 H1, H2, L1 H1, L1, L2 H1, H2, H3 H1, H2, H3
Restrictions L1< depth L1< depth L1< depth, L2<width
Implemented
3D View

/

Top view + Sideviews

Roof2 5 parm.svg

Marek2D25.jpg

Marek26mass.jpg

Marek2D26.jpg

Marek27mass.JPG

Marek2D27.jpg

Roof2 8.jpg

Marek2D28.jpg

Roof2 9.jpg

Marek2D29.jpg

Typ 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Parameters H1, L1, L2 H1, H2, L1 H1, L1, L2 H1, H2, H3 H1, H2, H3
Restrictions
Implemented

Dachy z wieloma plaszczyznami

Podtyp 3

3D View

/

Top view + Sideviews

Roof3 0.jpg Roof3 1.jpg Roof3 2.jpg Roof3 3.jpg Roof3 4.jpg
Typ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4
Parameters H1, H2, L1
Restrictions L1<width
Implemented

Often used examples Marek30Dimensions.jpg 3.0 basic. 3 0DimensionsFreeOutline.jpg 3.0 free outline.

Podtyp 4

3D View Roof4 0.jpg

Marek2D40.jpg

Roof4 1.jpg

Marek2D41.jpg

Roof4 2.jpg

Marek2D42.jpg

Marek421withL5smallerThan03D.jpg

Marek421withL5smallerThan0.jpg

Marek421withL5biggerThan03D.jpg

Marek421withL5biggerThan0.jpg

MarekRoofType4 3.jpg

Marek431Dimensioning.jpg Marek432Dimensioning.jpg

MarekRoofType4 4.jpg

soon

MarekRoofType4 5.jpg

soon

Typ 4.0 4.1 4.2 4.2.1 (L5<0) 4.2.1 (L5>0) 4.3 4.4 4.5
Parameters H1, H2 H1, H2, L1, L2 H1, H2, L1, L2, L3, L4* H1, H2, H3, L1, L2, L3, L4, L5 H1, H2, H3, L1, L2, L3, L4, L5 H1, H2 H1 H1, H2, H3
Restrictions
Implemented

(*) If Symmetry, then only L1, L2 necessary

Typ 4.2 wyglada w zaleznosci od przyjetej wielkosci parametrów inaczej niz tzw. dach mansardowy:

4 2subexample1.jpg Widok z boku:4 2subexample1side.jpg

4 2subexample2.jpg Widok z boku: 4 2subexample2side.jpg

Przyklad budynku typ4.0 na wolnam rzucie prostokatnym:

40ExampleFreeGroundFloor.jpg

Podtyp 5

3D View

/

Top view + Sideviews

Roof5 0.jpg Roof5 1.jpg Roof5 2.jpg Roof5 3.jpg Roof5 4.jpg Roof5 5.jpg Roof5 6.jpg
Typ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6.n
Parameters H1 H1 H1 H1, L1 H1, L1, L2 H1, L1, L2 H1 (*a)
Restrictions n>2
Implemented
Comments n to liczba boków wielokata foremnego np 5.6.6:

MarekRoof566.jpg

(*a): Pólkula: Wysokosc polkuli to polowa srednicy, dodatkowy parametr zbyteczny

Podtyp 6

3D View

/

Top view + Sideviews

Roof6 0.JPG

Marek2D60.jpg

MarekRoofType6 1.JPG Marek3DviewRoof6 2.JPG

MarekRoofType6 2TopView.JPG

MarekRoof6 3.JPG MarekRoof6 4 4.JPG
Typ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4
Parameters H1, H2, H3, L1 H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 H1 H1, H2, H3, H4, H5, L1, L2 H1, n
Restrictions Typ bazyliki trójnawowej 4 płaszczyzny dachowe

pod dowolnymi kątami

Budynek na rzucie krzyżowym.

Skrzydła mogą być dowolnej długości.

Nawa główna i poprzeczna

mogą być różnych szerokości.

Typ bazyliki pięcionawowej Budynek zakończony apsydą.

Parametr n określać może liczbę segmentów półokręgu apsydy

Values: 0-półokrąg, 2 do 9

Na rysunku n=4

Podtyp 7

Podtyp opisuje dachy z powtarzalnymi strukturami płaszczyzn dachów. W chwili obecnej przewidziane jest 5 typów powtarzalnych struktur:

 • Piła
 • Trapez
 • Piła z podwójnym nachyleniem
 • Półokrag
 • Fala

Ostatnia liczba w opisie pokazuje ile razy powtarza się dana struktura wzdłuż całego dachu.

3D View

/

Top view + Sideviews

Roof7 1 2.jpg

7.1.2

Roof7 1 4.jpg

7.1.4

Marek2D7 19.jpg

7.1.19

Roof7 2 2.JPG

7.2.2

Marek2D723.jpg

7.2.3

Roof7 3 5.JPG

7.3.5

7 4 5.jpg

7.4.5

Marek2D7 43.jpg

7.4.3

752.jpg

7.5.2.

Marek752side.jpg

Typ 7.1.n 7.1.n 7.2.n 7.3.n 7.4.n 7.5.n
Parameters H1 H1 H1 H1 H1 H1
Restrictions
Implemented

Podtyp 8

8.A

Bryły obrotowe na rzucie okrągłym (jeszcze nie mamy tego w OSM ale będzie kiedyś na pewno), lub na regularnym wieloboku.


Roof8 0.jpg MarekRoof81.jpg MarekRoof82.jpg MarekRoof83.jpg MarekRoof8 0n.jpg

MarekRoof8 0nSection.jpg

Typ 8.0.1 Typ 8.0.2 Typ 8.0.3 Typ 8.0.4 Typ 8.0.n
H1 H1,H2,L2 H1,H2,H3,L2,L3 H1,H2,H3,H4,L2,L3,L4 Parametry opisujące formę

patrz przykład przekroju poprzecznego powyżej:

(Stożek) 1 x załamanie w przebiegu

przekroju poprzecznego

2 x załamania w przebiegu

przekroju poprzecznego

3 x załamania w przebiegu

przekroju poprzecznego

n x załamań w przebiegu przekroju poprzecznego.

Modelowanie np.kopuły cebulowej.

8.B

Powierzchnie wyższych stopni, m. in. drugiego stopnia

MarekRoof8 1.jpg MarekRoof8 2.jpg.. MarekRoof8 2L1isL2.jpg MarekRoof8 3.jpg MarekRoof8 4.jpg MarekRoof8 5.jpg MarekWikipediaEllipticParaboloid.png MarekRoof8 7 draft.jpg
Typ 8.1 Typ 8.2 Typ 8.3 Typ 8.4 Typ 8.5 Typ 8.6 Typ 8.7
H1,H2,H3 H1,H2,L1,L2,ResolutionH, ResolutionV H1,D1, Twist, ResolutionH, ResolutionV H1,D1,D2,ResolutionH, ResolutionV, Twist H1,D1, ResolutionH, ResolutionV,Twist *a H1, ResolutionH, ResolutionV, Twist *a H1, D, alpha, ResolutionH, ResolutionV, Twist
patrz: [1]

Any floor plan possible

Jeśli H1=H2 i L1=L2 forma staje się

leżącym cylindrem parabolicznym (drugi szkic) Any floor plan possible

Often used in industry The same mathematical definition

like 8.3 but not cutted in the middle

description soon paraboloida eliptyczna Konstrukcja namiotowa

MarekType87descriptionOfParameterDHH1alpha.jpg

(*a) do sprawdzenia czy podane parametry są wystarczające do jednoznacznego opisu.

 • Twist -rotation along z axis. Example see: [2]
 • ResolutionH : number of segments of floor plan (when change to regular polygon with n sides wished)
 • ResolutionV : number of segments of building height

Podtyp 9

Podtyp 9 opisuje tzw. formy generyczne dachów na dowolnym rzucie. Zalozeniem jest, ze wszystkie plaszczyzny dachowe rozpoczynajace sie na tej samej wysokosci maja ten sam kat nachylenia.

Roof9 0.jpg Roof9 1.JPG MarekRoofType9 2.jpg
Type 9.0 Type 9.1 Type 9.2

Lukarny

Podstawowe geometrie dla lukarn:


Roof2 0 a.jpg Roof2 0 b.jpg Marek10bR.jpg Roof2 0 c.jpg Roof2 0 d.jpg Roof2 0 e.jpg Roof2 0 f.jpg Roof2 0 g.jpg
Typ a Typ b Typ bR Typ c Typ d Typ e Typ f Typ g ( tzw. wole oko )


Tagowanie rozmiarów lukarn:


DormersSizes.svg

Tagging

Nazwa atrybutu Wartość atrybutu Opis
building yes, * budynek dla obszaru
building:roof:shape 3dr Ogólny kod tego schematu tagowania. (Nie wprowadzamy go!)
3dr:type Np. 2.0 Określa typ dachu np. 2.0. Zapis dla szybkiego ręcznego wprowadzania może zostać uzupełniony o opis lukarny. W rozszerzonej wersji może wyglądać 3dr:type=2.0.a.a)
Parametry dla typu dachu:
3dr:height1 [m, d] Domyślnie m Parametr opisujący pierwszą wysokość dla danego typu dachu. .
3dr:height2 [m, d] Parametr opisujący drugą wysokość dla danego typu dachu
3dr:heightX
3dr:length1 [m, %] Domyślnie %. Parametr opisujący pierwszą długość dla danego typu dachu.
3dr:length2 [m, %] Domyślnie %. Parametr opisujący drugą długość dla danego typu dachu.
3dr:lengthX [m, %] Parametr opisujący kolejne długości
Lukarny
3dr:dormer Np. "aa.a" Atrybut opisujący kolejne lukarny uporządkowane w grupy. Grupy lukarn rozdzielone są kropkami. Grupa mogą zostać przypisane do krawędzi obrysu budynku lub do boku prostokąta opisującego dany obrys. W przypadku przypisania do krawędzi numer grupy odpowiada numerowi krawędzi obrysu. Sposób przypisania określa atrybut 3dr:donor:type. Domyślnie grupy przypisane są do krawędzi.

Brak atrybutu oznacza przypisanie grup do krawędzi =rect

Lukarny podane w tym atrybucie są nadrzędne względem tych podanych w atrybucie building:roof:3dr:type. Wartość dotycząca lukarn z atrybutu 3dr:type powinna zostać automatycznie przenoszona do tego pola po zakończeniu edycji.

3dr:dormer:type "rect" Określa sposób przypisania grup lukarn. Wartości: Domyślne brak, rect - przypisanie grup do krawędzi prostokąta opisującego obrys budynku.
3dr:dormer:width [m] Wartość domyślna dla wszystkich nadbudówek dla danego dachu. Opisuje szerokość nadbudówki [domyślnie m]
3dr:dormer:heightX [m, d] Wartość domyślna dla wszystkich nadbudówek dla danego dachu. Wysokość nadbudówki [domyślnie m, dla niektórych dozwolone stopnie]
3dr:dormer:lengthX [m, %] Parametr opisujący kolejne długości nadbudówki

Jednostki

Kod jednostki Opis
m metry
d stopnie
% procenty

Przykład

Prosty przykład dla zapisu dachu:

Atrybut Opis
building = yes
3dr:type=2.0 Dom z dachem dwuspadowym
3dr:dormer=a.a Jedna lukarna typu a
3dr:height1=1m
3dr:length1=10%
3dr:dormer:width=2.5
3dr:dormer:height1=2.5m

Przykłady

Dachy oparte na kształcie prostokątnym

Część dachów bazuje na kształcie prostokątnym i tylko dla niego mają sens. Obrys budynku nie zawsze musi mieć cztery wierzchołki. Może nie być wcale prostokątem.

Przykład takiego obrysu:

MarekLbuildingwith2 0example2.jpg

Dachy bazujące na prostokącie to typy: 0.*, 1.*, 2.*, 3.*, 4.*, 5.* 6.*, 7.*

Przykłady

Typ 2_1 Typ 5_2 Typ 5_6
MarekExampleType21withFreeGroundFloor.jpg MarekExample52withFreeGroundFloor.jpg MarekExampleType56withFreeGroundFloor.jpg 3D view: MarekExampleType56withFreeGroundFloor3D.jpg


W przypadku typu 5_6 znajdowany będzie największy możliwy okrąg wpisany w poligon rzutu i na nim generowana będzie półkula (czerwona powierzchnia na rysunku, punkty wspólne kopuły i okręgu w kolorze niebieskim) zaś pozostała powierzchnia będzie generowana domyślnie jako płaszczyzna typu 0.0 (kolor szary).

Generowanie bounding box budynku

Aby dla budynku o obrysach nie będących prostokątem mógł zostać wygenerowany model 3D w pierwszej kolejności musi zostać wygenerowany najmniejszy prostokąt zawierający ten obrys bounding box. Dla znalezionego prostokąta łatwo wygenerować kształt dachu oraz miejsca na lukarny.

Przykład generowania dachu dla nie trywialnego kształtu obrysu budynku:

Roof sample 3.svg

Właściwości dachu

Ponieważ dachy te bazują na prostokącie, wymiary prostokąta zawierającego obrys są brane przy obliczaniu kształtu dachu. Każdy typ dachu ma parametry opisujące jego formę np. 3dr:lenght. Jeżeli wymiary te mogą zostać podane w postaci procentów, właściwe wymiary zostają obliczone biorąc pod uwagę długość lub szerokość prostokąta.

Roof sample 2.svg

Czasami pożądany obrys (kolor zielony) nie jest jednoznaczny z algorytmicznie obliczonym bounding box (kolor czerwony)

MarekBoundingBoxQuestion.jpg

Punkt startowy

W celu precyzyjnego opisania dachu konieczne jest określenie jego kierunku. Dotychczasowe propozycje opierają się o tag building:roof:orientation= along|across. Niestety tag ten nie jest wystarczający ponieważ:

1. Istnieją budynki na kwadratowym rzucie. W takim wypadku atrybut jest bezwartościowy bo software podejmuje decyzje przypadkowo.

MarekAlongAcrossQuestion1.jpg MarekAlongAcrossQuestion2.jpg MarekAlongAcrossQuestion3.jpg

2. Istnieją dachy które nie są symetryczne i mają więcej niż dwa kierunki np:

MarekRoofDirections.jpg

3. Dla opisu lukarn wymagane jest precyzyjne określenie „początku” dachu

poza tym wszelkie poprawki geometrii rzutu budynków zbliżonych do kwadratu niosą ze sobą ryzyko, ze along stanie się across i geometria dachu się zmieni.

W celu precyzyjnego określenia początku dachu należy ustalić jakiś punkt obrysu punktem początkowym. Nie ma potrzeby dodawania dodatkowych atrybutów dla wierzchołka ponieważ obrys budynku ma już zdefiniowaną kolejność wierzchołków. Można wykorzystać i przyjąć punkt startowy jako początek opisu kształtu dachu.

Uwaga. Punkt startowy dla obrysu nie jest widoczny w edytorach osm!

Kierunek obrysu

Domyślnie obrys zamykany jest wewnątrz prostokąta. Niestety nie w wszystkich sytuacjach położenie obliczonego prostokąta jest zgodne z oczekiwaniami. Należy dodać dodatkowe atrybuty określające położenie prostokąta opisującego budynek. Określenie kierunku prostokąta wpłynie również na położenie lukarn, ponieważ można za jego pomocą określić gdzie znajduje się 'przednia' ściana. Przykład:

MarekBoundingBoxQuestion.jpg


BoundingBox1.svg

Metoda 1

Opis za pomocą tagów przypisanych dla wierzchołków obrysu budynku. Dwa z wierzchołków obrysu otrzymują tag 3dr:direction=begin|end. Metoda ta sprawdzi się dla wolno stojących budynków które nie dzielą ścian z innymi budynkami.

Tag Tag (alternatywnie) Opis
3dr:direction=begin Punkt początkowy obrysu. Początek wektora opisującego kierunek dachu
3dr:direction=end 3dr:direction=yes Koniec wektora opisującego kierunek dachu

Metoda 2

Punkty określające kierunek można zapisać w postaci relacji. Pozwoli to definiować punkty kierunkowe również dla budynków mających wspólne ściany.


Typ relacji: 3dr

Dowolny początkowy punkt z rolą 3dr:direction:begin

Dowolny końcowy punkt z rolą 3dr:direction:end

lub

Punkt początkowy obrysu

Dowolny końcowy punkt z rolą 3dr:direction


Uwaga Może ulec zmianie.

Uwaga Nie zaimplementowane.

Miejsca na lukarny

Dla dachów bazujących na prostokącie są cztery obszary w których mogą zostać umieszczone lukarny. Miejsca te są związane z bokami prostokąta zawierającego obrys budynku. Ilustruje to rysunek:

Roof sample 1.svg

Numer miejsca na dachu Tag Tag (alternatywnie) Opis
miejsce 1 3dr:dormers:front 3dr:dormers:1 Przód
miejsce 2 3dr:dormers:right 3dr:dormers:2 Prawa strona
miejsce 3 3dr:dormers:back 3dr:dormers:3 Tył
miejsce 4 3dr:dormers:left 3dr:dormers:4 Lewa strona

Nie dla wszystkich kształtów dachu wszystkie cztery miejsca na lukarny są dostępne. W powyższym przykładzie dla typu 2.0 sens mają tylko dwa miejsca na lukarny. Są to miejsca numer 1 oraz 3. Pozostałe miejsca są ignorowane.

Uwaga. Obecnie nie jest zaimplementowane. Obecnie lukarny można opisać jedynie za pomocą parametru 3dr:type=2.0.aa.b

Opis lukarn

Dla dachów prostokątno podobnych

Metoda 1

Lukarny są zapisywane w postaci jednego ciągu znaków. Litera oznacza typ lukarny według tabeli [XXX]. Ciągi znaków rozdzielone kropkami opisują lukarny na kolejnych miejscach dachu.

Proponowany tag to: 3dr:dormers

Przykład:

Roof sample 7.png

Tagi:

3dr:type=2.0

3dr:dormers=aa.b


Dla typu 2.0 opis powyższy oznacza dwie lukarny typu 'a' na miejscu 1 (przednia ściana) oraz jedna lukarna typu b na miejscu 3 (tylna ściana)

Uwaga. Obecnie nie jest zaimplementowane. Obecnie lukarny można opisać jedynie za pomocą części parametru 3dr:type np. 3dr:type=2.0.aa.b

metoda ta jest mało czytelna (nie jest zalecana?)

Metoda 2

Zastosowanie osobnych tagów dla każdego miejsca na dachu. Miejsca są określane przez boki prostokąta zawierającego obrys. Dlatego istnieją cztery miejsca do których można przypisać lukarny na dachu.

Proponowane tagi to:

Numer miejsca na dachu Tag Tag (alternatywnie) Opis
miejsce 1 3dr:dormers:front 3dr:dormers:1 Przód
miejsce 2 3dr:dormers:right 3dr:dormers:2 Prawa strona
miejsce 3 3dr:dormers:back 3dr:dormers:3 Tył
miejsce 4 3dr:dormers:left 3dr:dormers:4 Lewa strona

Przykład

Roof sample 7.png

Tagi

3dr:type=2.0

3dr:dormers:front=aa (lub 3dr:dormers:1=aa)

3dr:dormers:back=b (lub 3dr:dormers:3=b)


Dla typu 2.0 opis powyższy oznacza dwie lukarny typu 'a' na miejscu 1 (przednia ściana) oraz jedna lukarna typu b na miejscu 3 (tylna ściana)

Uwaga. Obecnie nie jest zaimplementowane. Obecnie lukarny można opisać jedynie za pomocą części parametru 3dr:type np. 3dr:type=2.0.aa.b

Złożone formy dachów

Metoda 1

Lukarny są zapisywane w postaci jednego ciągu znaków. Litera oznacza typ lukarny według tabeli XXX ciągi znaków rozdzielone kropkami opisują lukarny na kolejnych ścianach dachu. proponowany tag to 3dr:dormers

Przykład

9.0.aa..a..aa..a...aaaa.a.a.aaa...aaaaa.aaa.a.a.aaaa.png

tagi

3dr:type=9.0

3dr:dormers=aa..a..aa..a...aaaa.a.a.aaa...aaaaa.aaa.a.a.aaaa


Uwaga nieczytelne dla dużej liczby ścian.

Uwaga nieodporne na usuwanie wierzchołka

Uwaga niezalecane!

Metoda 2

Zapis budynku jako relacji gdzie każda ściana ma przypisane lukarny oraz np. okna


Zalety: Możliwość przypisania ścianie dodatkowych atrybutów np. okien.

Wady: Skomplikowane i nielubiane relacje …


Uwaga. Obecnie nie jest zaimplementowane.

Własne lukarny

Standardowo zostały zdefiniowane podstawowe lukarny w tabeli XXX. Lukarny te mają domyślne rozmiary oraz są położone w domyślnym miejscu dachu. Domyślnie umieszczane są one w równych odległościach od siebie oraz leżą na krawędzi obrysu. Nie zawsze jest to prawidłowe. Jeśli domyślne wartości nie odpowiadają rzeczywistym należy zdefiniować nowe lukarny z nowymi wartościami ich parametrów.

Przykład 1 Lukarny nie leżą na krawędzi dachu

Roof sample 5.PNG

Tag Opis
3dr:type=2.0 typ dachu
3dr:dormer:1:type=a typ lukarny dla pierwszej definicji
3dr:dormer:1:depth=1m jeden metr od krawędzi dachu. (inna propozycja tagu to 3dr:dormer:1:lenght0 (TODO)
3dr:dormer:2:type=b typ lukarny dla drugiej definicji
3dr:dormer:2:depth=1m jeden metr od krawędzi dachu. (inna propozycja tagu to 3dr:dormer:2:lenght0 (TODO)
3dr:dormer:2:widh1=4m Niestandardowa szerokość dla drugiej lukarny
3dr:dormers:front=1 1 2 Dla pierwszego miejsca na lukarny przypisujemy trzy zdefiniowane wcześniej lukarny. Zamiast literowych kodów podajemy ich indeksy rozdzielone spacją.
Przykład 2 Lukarny leżą w różnych rzędach (wysokościach)

MarekExampleDormersDoubleRange2and3.jpg

Sposób 1

Tagi Opis
3dr:type=2.0 typ dachu
3dr:dormer:1:type=a typ lukarny dla pierwszej definicji
3dr:dormer:1:row=1 poziom 1 lukarny dla pierwszej definicji (inna propozycja tagu to 3dr:dormer:1:level (TODO))
3dr:dormer:2:type=a typ lukarny dla drugiej definicji
3dr:dormer:2:row=2 poziom 2 lukarny dla drugiej definicji (inna propozycja tagu to 3dr:dormer:2:level (TODO))
"3dr:dormers:front=1 1 1 2 2" dla pierwszego miejsca na lukarnie przypisujemy trzy zdefiniowane wcześniej lukarnie. Zamiast literowych kodów podajemy ich indeksy rozdzielone spacją.

Położenie lukarn dla każdego poziomu obliczane będzie automatycznie lub definiowane ręcznie w definicji lukarny. Kolejność lukarn z różnych poziomów nie ma znaczenia czyli zapis "3dr:dormers:front=1 1 1 2 2" jest równoznaczny z "3dr:dormers:front=1 2 1 1 2"

Sposób 2

Tagi Opis
3dr:type=2.0 typ dachu
"3dr:dormers:front:row1=aaa"

"3dr:dormers:front:row2=aa"

z przodu budynku przypisujemy trzy lukarnie typu a. Jeśli jest potrzeba można użyć zdefiniowanych samodzielnie lukarn.

Położenie lukarn dla każdego poziomu obliczane będzie automatycznie lub definiowane ręcznie w definicji lukarny.

Przykład 3 Lukarny leżą w różnych rzędach (wysokościach)

ExampleDormersDoubleRange3and3.jpg

Tagi Opis
3dr:type=2.0 typ dachu
"3dr:dormers:front:row1=aaa"

"3dr:dormers:front:row2=aaa"

dla przodu budynku przypisujemy w rzędzie pierwszym oraz w rzędzie drugim po trzy lukarnie typu a. Jeśli jest potrzeba można użyć zdefiniowanych samodzielnie lukarn.

Położenie lukarn dla każdego poziomu obliczane będzie automatycznie lub definiowane ręcznie w definicji lukarny.


Uwaga. Nie zaimplementowane

Uwaga. Może ulec zmianie

Metoda 3

Jakieś propozycje ?

Porównanie

Porównanie atrybutu typu dachu (3dr:type) z atrybutem kształtu (building:roof:shape):

building:roof:shape 3dr:type Przykład
flat 0.0
pitched 1.0
gable 2.0
hipped 2.4
pyramidal 2.5
crosspitched 6.2
gambrel 4.0
?? ??

Grubość dachu i rendering rzutu budynku w parterze

Kolejnymi planowanymi do implementacji funkcjami w modelowaniu dachów jest uwzględnienie grubości połaci dachowej oraz jego wystawania poza budynek w tagowaniu i renderingu 3D.

Tzw. nawis dachu

Proposal Proposed_features/Building_attributes proponuje już dach wystający poza płaszczyznę fasady ( Propozycja tagu to building:roof:extent )

Key Description Example values
building:roof:extent to mark extent of a roof over building walls
 • 0.1
 • 0.3
Building-roof-extent.png

Propozycja ta jest tutaj uzupełniona o grubość płaszczyzny dachu. Celem jest jeszcze bardziej zbliżone do stanu rzeczywistego modelowanie budynku w 3D. Często nie uświadamianym sobie dylematem tworzenia modeli 3D na podstawie zdjęć lotniczych jest fakt, że rysując na ich podstawie budynki, rysujemy tak naprawdę jako rzut budynku rzut płaszczyzn dachu który zazwyczaj jest większy niż rzut budynku w parterze.

Co prawda w zdecydowanej większości budynków w Polsce dach wystaje poza krawędź budynku jedynie o 10-50 cm, 
jednakże zdarzają się sytuacje gdzie mamy do czynienia z dużym, częściowym lub nietypowym zadaszeniem.

Aby móc rysować tego typu budynki bez konieczności używania skomplikowanego, parametrycznego opisu, proponujemy rysować ściany budynku jako odrębny poligon, który rysowany byłby w przypadku użycia parametru „building:roof:extent.

Ponieważ najbardziej rozpowszechnioną metodą szczegółowego modelowanie budynków w OSM jest obrysowywanie geometrii dachu ze zdjęcia pionowego (Bing lub inne) to faktyczny obrys budynku jest zazwyczaj mniejszy od narysowanego jako budynek mulitpoligonu.

(Częstym wyjątkiem w polskich realiach są bloki mieszkalne z wielkiej płyty z dachem płaskim. Widok ze zdjęcia lotniczego jest w nim identyczny z rzutem budynku).

Z tego powodu warta dyskusji jest propozycja, by rzut budynku w najwyższych stopniach zoomu przedstawiać w zrenderowanej mapie jako linię przerywaną. Pozwoliło by to np. na precyzyjniejsze rysowanie przejść do budynków w parterze.

Rendering tak narysowanych i otagowanych na klasycznej mapie OSM w 2D mógłby wyglądać mniej więcej tak:

MarekParterProposal.jpg

Linia przerywana to rzut budynku w parterze. Jak widać jest on mniejszy niż obrys dachu uzyskany ze zdjęcia lotniczego.

Obrys budynku w parterze, powinien zostać odpowiednio otagowany, na przykład:

multipolygon:inner oraz ground_floor:yes


Poniżej wynik w 3D bez formy dachu:

MarekParterProposal3D1.jpg

oraz z możliwa formą dachu:

MarekParterProposal3D.jpg


Grubość połaci dachowej i rysowanie rzutu budynku

Key Description Example values
building:roof:thickness to mark roof thickness of a roof over building
 • Yes: Konieczne narysowanie odrębnego rzutu budynku w parterze, inaczej rysowany będzie domyślnie obwód dachu zmniejszony o 40cm
 • 0.3 (m)
MarekRoofThickness.jpg


Formy połaci dachowej

Przewidziane są dwie formy połaci dachowej:

parallel flat
MarekDomekzDachamiTyp1.jpg MarekDomekzDachamiTyp2.jpg
Tagging: roof:thickness:parallel:yes Tagging: roof:thickness:flat:yes

Przykład:

Obrys budynku otagowany za pomocą:

 • roof:thickness:parallel:yes
 • roof type 2.0
 • building:roof:extent:yes


MarekDomekzDachamiDrut0.jpg

Wynik:

Model szkieletowy budynku Model szkieletowy dachu Kompletny model szkieletowy Kompletny model bez tekstur po renderingu
MarekDomekzDachamiDrut1.jpg MarekDomekzDachamiDrut2.jpg MarekDomekzDachamiDrut.jpg MarekDomekzDachamiResult.jpg


Wykusz, balkon, ogród zimowy, komin

Korzystajac z mozliwosci parametrycznego opisu punktu na obrysie budynku mozemy uzywac takich form architektonicznych jak wejście, zadaszenie, ogród zimowy, wykusz, balkon, mur oporowy czy komin oraz przypisac im odpowiednie parametry sprawiajace ze beda rysowane jako trójwymiarowe formy w viewerze 3D.

Obiekty tego typu sa dosc czesto:

 • Powtarzalne
 • Nie rozpoczynaja sie w przyziemiu (dlatego nie sa w sensie prawnym np. obrebem budynku)
 • Nie sa zazwyczaj czescia powierzchni dachu

Elementy te wraz z lukarnami sa typowymi elementami budynków a umieszczenie ich zwieksza optyczna rozpoznawalnosc danego budynku i ulatwia poprawne ich oteksturowanie.

MarekWintergartenExample112.jpg z zastosowaniem wszystkich mozliwosci tagowania: MarekWintergartenExample112withDormers.jpg

Przyklad:

MarekExample645withTower.jpg

Uwaga: Aby uproscic tagowanie ogród zimowy (w Polsce potoczna nazwa np. oszklonej werandy) oraz wykusz stanowiace odrebne formy architektoniczne nie beda rozrózniane zas do stosowania ich uzywany bedzie tag "winter garden"

Tabela form Ogród zimowy / wykusz

3D geometry MarekWintergartenTyp1.jpg MarekWintergartenTyp2.jpg MarekWintergartenTyp3.jpg MarekWintergartenTyp4.jpg MarekWintergartenTyp5.jpg MarekWintergartenTyp6.jpg MarekWintergartenTyp7.jpg
common name Prostopadloscian Prostopadloscian sciety Trójkat Trapez Polowa osmiokata foremnego Pól elipsy Pólokrag
Necessary parameters W, D, H1, H2 W, D, D1, H1, H2 W, D, L1, H1, H2 W, D, L1, L2, H1, H2 W, D, L1, L2, H1, H2 W, D, H1, H2 W, D, H1, H2
Tagging wintergarden1: wintergarden2: wintergarden3: wintergarden4: wintergarden5: wintergarden6: wintergarden7:

Tabela form kominy

Uwaga: Róznica w funkcjonowaniu elementu komin (chimney) w odróznieniu od lukarny:

MarekGeneralExampleChimney.jpg

Komin lezacy czesciowo poza powierzchnia dachu jest liczony i pokazywany w modelu 3D az do powierzchni ziemi.

Tabela form balkony

soon

Tabela form mur oporowy

Mury oporowe sa rysowane jako punkty z odpowienimi tagami. Kierunek muru oporowego to zawsze dwusieczna kata dwóch sasiadujacych wektorów, przy czym dlugosc muru oporowego "D" rysowana jest zawsze na zewnatrz. Jesli ktos zechce rysowac skomplikowany mur oporowy nie znajdujacy sie w ponizszym opisie, musi uzyc schematu taggingu uzytego dla elementu "Sciana" opisanego na stronie "OSM-4D"

MarekExampleHowWorksStrebepfeiler.jpg

Tagging

Key Description Example values
building:roof:oriel to describe point as oriel or winter garden soon
building:roof:chimney to describe point as chimney soon
building:roof:balcony to describe point as balcony soon

Tabela translacji nazw

Numeryczny opis niektórych form dachów odpowiada tradycyjnemu opisowi slownemu np. ze strony:Proposed_features/Building_attributes:

"roof table" "building attributes"
0.0 flat
1.0 skillion
2.0 gabled
2.3 half-hipped
2.4 hipped
2.5 pyramidal
3.0 saltbox
3.1 double_saltbox
3.2 corner_saltbox
3.3 triple_saltbox
3.4 quadruple_saltbox
4.0 gambrel
4.1 , 4.2 mansard
4.3 helm
5.0 round
5.2 half_round
5.6 dome
6.0 three_aisled
6.2 crosspitched
6.3 five_aisled
7.1.n sawtooth
7.2.n trapeze
7.3.n gabled_row
7.4.n round_row
7.5.n wave


Atrybuty te powinny byc w przyszlym viewerze traktowane tak samo, jak opis numeryczny.


Tabela porównawcza

szkice ze stronki - roof_table - atrybuty jako pdf: Dachformen.pdf --Geri-oc 18:43, 7 Grudnia 2011 (UTC)