Pl:WMS for Poland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Instrukcja obsługi:

  • W programie JOSM wybierz z menu Podkłady -> Ustawienia podkładów -> +WMS
  • Jeżeli adres opisany jest w poniższej tabeli jako "Lista podkładów", wklej go w pole "2. Enter GetCapabilities URL", następnie kliknij "3. Get layers", wybierz z listy pożądany podkład i kliknij "OK"
  • Jeżeli adres opisany jest w poniższej tabeli jako pojedynczy podkład, wklej go w pole "6. Edit generated WMS URL (optional)", następnie nadaj mu nazwę w polu "7. Enter name for this layer" i kliknij "OK"
  • Jeśli podkład jest rozmazany, dodaj na liście podkładów do jego adresu "[23]" po "wms"

Uwagi:

  • To jest zbiór dostępnych WMS (Web Map Service) dla Polski.
  • Należy jednak być cierpliwym bo niektóre linki, chwilo, nie zawsze działają, z powodu obciążeń serwera lub aktualizacji danych.
  • Linki mogą również zostać zmienione przez Geoportal, EMUiA lub inne podmioty przez co stają się nieaktualne po jakimś czasie.


Podkłady ogólnopolskie

Geoportal

Typ podkładu Adres Uwagi
Ortofotomapa wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Raster&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107)}
Powiaty wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRG_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Powiaty,NazwaPowiatu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}
Gminy wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRG_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Gminy,NazwaGminy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}
Raster Hydro wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/HYDRO/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}
Zabudowa wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDO_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=7&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}
Punkty adresowe, Ulice wms:http://mapy.geoportal.gov.pl:80/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_EMUIA_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=PunktyAdresowe,UliceL&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/kompozycjaG2_TBD_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/gif&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Bud_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0(JOSM)}
Działki ewidencyjne wms:http://mapy.geoportal.gov.pl:80/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Dzialki,NumeryDzialek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}" Działa bezproblemowo w JOSM pod Windows, trochę miga przy uruchamianiu.
Działki ewidencyjne wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dzialki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}"
Droga dojazdowa lub inna gruntowa wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/kompozycjaG2_VMAPL2_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Droga_dojazdowa_lub_inna_gruntowa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}
ISOK Cień wms:http://85.11.120.22:8080/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ISOK_Cien&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
BDOT10k wmts:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/BDOT10k?SERVICE=WMTS&REQUEST=getcapabilities{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)} Jeśli wystąpi błąd to:
  1. dodaj nowy serwis WMTS z tym adresem;
  2. na liście wszystich adresów zamień adres na taki jak w ramce po lewej stronie

Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow
Działki wms:http://5.226.66.35/serverwms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=geoportal&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Działki ewidencyjne wms:http://5.226.66.35/serverwms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dzialki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Numery działek wms:http://5.226.66.35/serverwms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=numery_dzialek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://5.226.66.35/serverwms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Podkład ten jest połączeniem w jeden adres wszystkich powiatowych podkładów z domeny *.geoportal2.pl

Ewidencja Miast, Ulic i Adresów (EMUIA)

Typ podkładu Adres Uwagi
Punkty adresowe wms:https://emuia.gugik.gov.pl/wmsproxy/emuia/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia:mapa_punktow_adresowych&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ulice i place wms:https://emuia.gugik.gov.pl/wmsproxy/emuia/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia:layer_ulice_labels,emuia:layer_ulice,emuia:layer_place,emuia:layer_place_labels&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Miejscowości wms:https://emuia.gugik.gov.pl/wmsproxy/emuia/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia:layer_miejscowosci&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Granice miejscowości z nazwami wms:https://emuia.gugik.gov.pl/wmsproxy/emuia/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia:layer_miejscowosci_granica,emuia:layer_miejscowosci_labels&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Krajowa Integracja Punktów Adresowych

Typ podkładu Adres Uwagi
Punkty adresowe (iMPA) wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaPunktowAdresowych?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=impa-adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ulice (iMPA) wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaPunktowAdresowych?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=impa-ulice&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Punkty adresowe (EMUiA) wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaPunktowAdresowych?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia-adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ulice (EMUiA) wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaPunktowAdresowych?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia-ulice&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ)

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sdi.gdos.gov.pl/wms

Dolnośląskie

Powiat bolesławski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://5.226.66.35/serverwms/wms
Budynki wms:http://5.226.66.35/serverwms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat górowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://gora.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat głogowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Jelenia Góra

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://podgik.jgora.pl/geoserver/wms
Ortofotomapa wms:http://podgik.jgora.pl:80/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=MapaEG:Ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://podgik.jgora.pl:80/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=MapaEG:budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat jaworski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Legnica

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów    http://sip.legnica.eu/mewid/request.aspx
Budynki wms:http://sip.legnica.eu/MEWID/Request.aspx?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat oleśnicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://www.zsip.powiat-olesnicki.pl:20080/isdp/gs/ows/wms?
Budynki wms:http://www.zsip.powiat-olesnicki.pl:20080/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:BBBD_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Wrocław

Typ podkładu Adres Uwagi
Ortofotomapa 2015 wms:http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat wrocławski

Typ podkładu Adres Uwagi
Ortofotomapa 2017 wms:http://10.0.1.224:6080/arcgis/services/pzkOrto2017/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortofotomapa z 2017 r.&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Kujawsko-Pomorskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapy.mojregion.info/wms
Budynki wms:http://mapy.mojregion.info/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ergo:BUDYNKI&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat brodnicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapa.brodnica.com.pl/geoportal/wms.php

Grudziądz

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.grudziadz.pl/ggp
Budynki wms:http://geoportal.grudziadz.pl/ggp/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=geoportal_gov_pl:Budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat lipnowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://lipno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat radziejowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://radziejow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat rypiński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Włocławek

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.wloclawek.eu/map/geoportal/wms.php
Budynki wms:http://geoportal.wloclawek.eu/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat włocławski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wloclawek.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Lubelskie

Powiat bialski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sip.powiatbialski.eu/arcgis/services/sip/Powiat_Bialski_WMS/MapServer/WMSServer
Ortofotomapa wms:http://sip.powiatbialski.eu/arcgis/services/sip/Ortofotomapa_wms/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Lista podkładów http://powiatbialski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Biała Podlaska

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://bialapodlaska.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Chełm

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mchelm
Budynki wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mchelm?language=pol&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat janowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat lubelski

Powiat łukowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.powiat.lukow.pl/ggp
Budynki wms:http://geoportal.powiat.lukow.pl/ggp?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=geoportal_gov_pl:budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat parczewski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://parczew.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat puławski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://pulawy.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat radzyński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiatradzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat zamojski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (ogólne) http://sip.powiatzamojski.pl/arcgis/services/Powiat_Zamojski_WMS/MapServer/WMSServer?
Lista podkładów (geodezyjne) http://powiatzamojski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Lubuskie

Powiat gorzowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Gorzów Wielkopolski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.wms.gorzow.pl/map/geoportal/wms.php
Budynki wms:http://geoportal.wms.gorzow.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat strzelecko-drezdenecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://fsd.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat sulęciński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat słubicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://slubice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat wschowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wschowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Ortofotomapa wms:http://wschowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat żarski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://zary.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Łódzkie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (BDOT) http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_TBD_WMS/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (obiekty wektorowe) http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_VMAP_WMS/MapServer/WMSServer

Powiat bełchatowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://belchatow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat brzeziński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat łowicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://lowicz.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Łódź

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/Lodz/MapServer/WmsServer?
Budynki wms:http://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/Lodz/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ortofotomapa 2015 wms:http://172.20.132.20/awiskts/services/Ortofotomapa/Ortofotomapa/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ortofotomapa 2017 wms:http://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/Ortofotomapa/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kutnowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiatkutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Kutno

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://kutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat opoczyński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://opoczno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat piotrkowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://piotrkow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat poddębicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat rawski

Rawa Mazowiecka

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportalgminy.pl:80/wms/Rawa_Mazowiecka/Rawa_Mazowiecka
Budynki wms:http://geoportalgminy.pl/wms/Rawa_Mazowiecka/Rawa_Mazowiecka?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Skierniewice

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat skierniewicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat tomaszowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Małopolskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (obiekty turystyczne) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_OBIEKTY_TYRYST_WMS/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (przystanki) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_PRZYSTANKI/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (szlaki tematyczne) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_Szlaki_nowe/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (szpitale) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_ZDROWIE/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (środowisko) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_SRODOWISKO_WMS/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (trasy rowerowe) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMSMIIP_TRASY_ROWEROWE/MapServer/WMSServer

Powiat brzeski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://brzesko.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Kraków

Typ podkładu Adres Uwagi
Budynki wms:http://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/EGIB_WMS/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Adresy wms:http://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/Adresy/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Numery adresowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Działki wms:http://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/EGIB_WMS/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dzialki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Granice dzielnic wms:http://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/EGIB_WMS/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=jednostki_ewidencyjne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0(JOSM)}
Osie ulic wms:http://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/osie_ulic_WMS/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1,0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Tarnów

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://zsip.umt.tarnow.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
Ortofotomapa 2016 wms:http://zsip.umt.tarnow.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2016_wms&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://zsip.umt.tarnow.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat tatrzański

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://tatrzanski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat wadowicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wadowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Mazowieckie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (BDOT Topo) http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/BDOT10K/wms
Lista podkładów (BDOT Karto) http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/KARTO/wms
Lista podkładów (mapy topograficzne)  http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/mapy_topo/wms
Lista podkładów (plany zagospodarowania przestrzennego) http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/plany/wms
Budynki wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki biurowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_biurowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki handlowe i usługowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_handlowe_i_uslugowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki magazynowe i silosy wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_magazynowe_i_silosy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki mieszkalne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_mieszkalne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki ochrony zdrowia i opieki społecznej wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_ochrony_zdrowia_i_opieki_spolecznej&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki oświaty nauki kultury i sportu wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_oswiaty_nauki_kultury_i_sportu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki przemysłowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_przemyslowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki sakralne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_sakralne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki inne niemieszkalne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Inne_budynki_niemieszkalne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Części miejscowości wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Czesci_miejscowosci&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Części miejscowości z opisem wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Czesci_miejscowosci,tbd:Czesci_miejscowosci_label&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Dzielnice wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Dzielnice&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Dzielnice z opisem wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Dzielnice,tbd:Dzielnice_label&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Drogi wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Droga_inna,tbd:Droga_gminna,tbd:Droga_powiatowa,tbd:Droga_wojewodzka,tbd:Droga_krajowa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Kompleksy użytkowania terenu wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Kompleksy_uzytkowania_terenu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Linie kolejowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Linie_kolejowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Punkty adresowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Punkty_adresowe2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Strumienie i potoki wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Strumien_lub_potok&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Wsie wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Wsie&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Wsie z opisem wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Wsie_label&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Miasta, Granice administracyjne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:miasta_gr_administracyjne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Miasta, Zabudowa wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:zabudowa_miasta&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Rzeki powierzchniowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_rzeki_powierzchnie1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Rzeki liniowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_rzeki_liniowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Jeziora, stawy wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_jeziora_stawy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Koleje normalnotorowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:koleje_normalnotorowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Koleje wąskotorowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:koleje_waskotorowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Stacje wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:stacje&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Przystanki wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:przystanki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Lista podkładów (tematyczne) wms:http://wrotamazowsza.pl/msip/tematyczne/wms
Urban Atlas Radom wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:Urban_Atlas_Radom&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
TBD aktualność wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:TBD&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Pomniki wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:pomniki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Mogiły wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:mogily&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe gospodarcze wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_gospodarcze&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe mieszkalne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_mieszkalne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe obronne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_obronne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe publiczne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_publiczne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe sakralne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_sakralne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe Parki i ogrody wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:parki_ogrody&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ratownictwo medyczne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:v_ratownictwo_medyczne_Marszalek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Szpitale wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:szpitale_Marszalek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Wsie - siedziby gmin (zabudowa) wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:zabudowa_wsie_gminy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Wody na Mazowszu wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_jeziora_stawy,tematyczne:wody_rzeki_liniowe,tematyczne:wody_rzeki_powierzchnie1,tbd:Strumien_lub_potok&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat białobrzeski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://bialobrzegi.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat kozienicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://kozienicepowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat łosicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat nowodworski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://nowodworski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Ostrołęka

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://ostroleka.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat przasnyski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://przasnysz.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat radomski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://radom.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Siedlce

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat siedlecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Warszawa

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wms.um.warszawa.pl/serwis

Opolskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (ortofotomapa) http://sdi.opolskie.pl/orto_aktualna/request.aspx
Lista podkładów (mapa ogólnogeograficzna) http://sdi.opolskie.pl/mapa_bazowa_I/request.aspx
Lista podkładów (mapy topograficzne) http://sdi.opolskie.pl/mapy_rastrowe_topo/request.aspx
Lista podkładów (BDOT 10K) http://sdi.opolskie.pl/BDOT10k/request.aspx
Lista podkładów (BDOT) http://sdi.opolskie.pl/bdot/request.aspx
Lista podkładów (mapa hydrograficzna) http://sdi.opolskie.pl/mapa_hydrograficzna/request.aspx
Lista podkładów (obiekty punktowe) http://sdi.opolskie.pl/vmaplevel2_1/request.aspx
Lista podkładów (obiekty liniowe) http://sdi.opolskie.pl/vmaplevel2_2/request.aspx
Lista podkładów (obiekty powierzchniowe) http://sdi.opolskie.pl/vmaplevel2_3/request.aspx

Powiat brzeski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://77.252.23.180/cgi-bin/brzeg
Ortofotomapa wms:http://77.252.23.180/cgi-bin/brzeg?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_p_brzeski&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ortofotomapa (Brzeg) wms:http://77.252.23.180/cgi-bin/brzeg?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_m_brzeg&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://77.252.23.180/cgi-bin/brzeg?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat oleski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (ewidencja gruntów i budynków) http://geodezja.powiatoleski.pl:8080/cgi-bin/olesno
Budynki http://geodezja.powiatoleski.pl:8080/cgi-bin/olesno?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat opolski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://gis.opole.lublin.pl/arcgis/services/sip/dane_tematyczne_wms/MapServer/WMSServer

Podkarpackie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wezelsdi.geoportal.gov.pl/WMS_podkarpackie/service.svc/get?

Powiat dębicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://debica.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat kolbuszowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://kolbuszowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Ortofotomapa wms:http://kolbuszowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat leski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://lesko.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat lubaczowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://lubaczow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat łańcucki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://lancut.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat mielecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mielec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Przemyśl

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://przemysl.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Ortofotomapa wms:http://przemysl.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat ropczycko-sędziszowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Rzeszów

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wms.erzeszow.pl:4320/?
Budynki wms:http://wms.erzeszow.pl/?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat stalowolski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://stalowawola.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat strzyżowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://portalgeodety.strzyzowski.pl/map/geoportal/wms.php
Budynki wms:http://portalgeodety.strzyzowski.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Tarnobrzeg

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://tarnobrzeg.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat tarnobrzeski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://tarnobrzeski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Podlaskie

Powiat białostocki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://bialystok.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Suwałki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://gmina.suwalki.sdi.geoportal.gov.pl/MPZPGS/wmservice.aspx?

Pomorskie

Gdańsk

Typ podkładu Adres Uwagi
Ortofotomapa wms:http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_orto2016/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Mapa miasta wms:http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_mapa_miasta/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=36,35,32,24&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kartuski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów -
Budynki wms:https://kartuski.webewid.pl/mapserver/wms-egib.php?VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=bud_ist,bud_bud,bud_proj&FORMAT=image/png&styles=,,&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kościerski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://koscierzyna.podgik.pl/cgi-bin/koscierzyna
Ortofotomapa wms:http://www.serverwms.pl/cgi-bin/koscierzyna?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://www.serverwms.pl/cgi-bin/koscierzyna?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat wejherowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mapserv?map=/srv/webgis/wejherowo/wejherowo.map
Budynki wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wejherowo?language=pol&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Śląskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (koleje śląskie) http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_KOLEJE_SL/MapServer/WmsServer
Lista podkładów (szlaki turystyczne) http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_SZLAKI/MapServer/WmsServer
Lista podkładów (budynki i zabudowa) http://www.wodgik.katowice.pl:6080/arcgis/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_BiU/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (pokrycie terenu) http://www.wodgik.katowice.pl:6080/arcgis/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_PT/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (sieć komunikacyjna) http://www.wodgik.katowice.pl:6080/arcgis/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_SK/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (sieć wodna) http://www.wodgik.katowice.pl:6080/arcgis/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_SW/MapServer/WMSServer

Powiat będziński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://www.geo.powiat.bedzin.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms
Ortofotomapa 2013 wms:http://www.geo.powiat.bedzin.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat bielski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.powiat.bielsko.pl/ggp
Budynki wms:http://geoportal.powiat.bielsko.pl:80/ggp?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Bielsko-Biała

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://web2.um.bielsko.pl/cgi-bin/bielsko
Budynki wms:http://web2.um.bielsko.pl/cgi-bin/bielsko?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat bieruńsko-lędziński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sip.powiatbl.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?
Ortofotomapa 2009 wms:http://sip.powiatbl.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa_2009&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://sip.powiatbl.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Bytom

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sitplan.um.bytom.pl:11180/isdp/gs/ows/wms?
Ortofotomapa 2016 wms:http://sitplan.um.bytom.pl:11180/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:ortofotomapa_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://sitplan.um.bytom.pl:11180/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:eg_budynki_g&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Chorzów

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (1) http://e-odgik.chorzow.eu/services/Mapadzialek1/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (2) http://e-odgik.chorzow.eu/services/Mapadzialek2/MapServer/WMSServer
Budynki wms:http://e-odgik.chorzow.eu/services/Mapadzialek2/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat cieszyński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://cieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Ortofotomapa 2015 wms:http://cieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofoto2015&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat częstochowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://czestochowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Częstochowa

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms
Ortofotomapa 2017 wms:http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orto_2017&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Dąbrowa Górnicza

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://msippub.dabrowa-gornicza.pl/WMS_MSIP_Ewidencja/service.svc/get
Budynki wms:http://msippub.dabrowa-gornicza.pl/WMS_MSIP_Ewidencja/service.svc/get?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Budynek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat gliwicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://gliwicki.webewid.pl/wms
Budynki (ewidencyjne) wms:https://gliwicki.webewid.pl/wms/wms-egib.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=bud_ist&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Gliwice

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://185.60.246.14:9090/isdp/gs/ows?request=getCapabilities&service=WMS
Lista podkładów http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/gs/ows/wms2
Ortofotomapa 2013 wms:http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/gs/ows/wms2/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Lista podkładów http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/gs/ows/wms1
Budynki wms:http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/gs/ows/wms2/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:EGIB_budynek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Jastrzębie-Zdrój

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms?
Ortofotomapa 2016 wms:http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:ortofoto_2016_convert&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Jaworzno

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://msiot.um.jaworzno.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms
Budynki wms:http://msiot.um.jaworzno.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Katowice

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?
Ortofotomapa wms:http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat lubliniecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://83.17.150.14/cgi-bin/lubliniec?&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
Budynki wms:http://83.17.150.14/cgi-bin/lubliniec?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat mikołowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapa.mikolowski.pl/map/geoportal/wms.php
Budynki wms:http://mapa.mikolowski.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Piekary Śląskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sip.piekary.pl/isdp/gs/ows/default/wms?
Ortofotomapa 2012 wms:http://sip.piekary.pl/isdp/gs/ows/default/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:orto_2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki (ewidencyjne) wms:http://sip.piekary.pl/isdp/gs/ows/default/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:mzg_e_b&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Ruda Śląska

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://rudaslaska.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat rybnicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://rybnik.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Rybnik

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://www.rsip.rybnik.eu/Mapa/mapagent/mapagent.fcgo
Budynki wms:http://www.rsip.rybnik.eu/Mapa/mapagent/mapagent.fcgo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=wwwRSIP/LAYERS/GPUE_046/G_046_BUDYNKI&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Siemianowice Śląskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://siemianowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Sosnowiec

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://www.zsip.sosnowiec.pl:18080/isdp/gs/ows/wms/
Ortofotomapa 2017 wms:http://www.zsip.sosnowiec.pl:20080/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:orto_2017&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://www.zsip.sosnowiec.pl:20080/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Świętochłowice

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Zabrze

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://siot.um.zabrze.pl/arcgis/services/UMZ_Ortofoto_2014/MapServer/WMSserver
Ortofotomapa 2014 wms:http://siot.um.zabrze.pl/arcgis/services/UMZ_Ortofoto_2014/MapServer/WMSserver?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Żory

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapy.geoportal.zory.pl/isdp/gs/ows/wms
Ortofotomapa 2017 wms:http://mapy.geoportal.zory.pl/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:ortofotomapa_2017III&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://mapy.geoportal.zory.pl/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:zas_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Świętokrzyskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (mapa podstawowa) http://map.wrota-swietokrzyskie.pl/cgi-bin/mapserv?map=/mapdata/all.map&service=WMS
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów (ortofotomapa) http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/ortofotomapa/wms
Lista podkładów (BDOT 10k) http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/BDOT/wms
Lista podkładów (mapy topograficzne) http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/TOPO/wms

Powiat buski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-tbu.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-tbu.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Powiat jędrzejowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-jedrzejow.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-jedrzejow.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Powiat kazimierski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-powiatkazimierski.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-powiatkazimierski.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Kielce

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://www.gis.kielce.eu/isdp/gs/ows/wms
Ortofotomapa 2014 wms:http://www.gis.kielce.eu/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:orto_2014&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://www.gis.kielce.eu/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kielecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-kielce.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-kielce.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://geoportal.powiat.kielce.pl/map/geoportal/wms.php
Budynki wms:http://geoportal.powiat.kielce.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat konecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-tkn.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-tkn.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://konskie.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat opatowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-top.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-top.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Powiat ostrowiecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-tos.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-tos.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
LIsta podkładów http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat pińczowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-tpi.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-tpi.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://pinczow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat sandomierski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-sandomierz.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-sandomierz.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Powiat skarżyski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-sk.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-sk.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://skarzysko.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat starachowicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-st.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-st.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://starachowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat staszowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-tsz.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-tsz.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://staszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat włoszczowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-wloszczowa.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-wloszczowa.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Warmińsko-Mazurskie

Powiat olsztyński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat szczycieński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://szczytno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Wielkopolskie

Powiat grodziski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://46.238.101.243/cgi-bin/grodziskwlkp?
Budynki wms:http://46.238.101.243/cgi-bin/grodziskwlkp?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kaliski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://kalisz.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Kalisz

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://msip.kalisz.pl/isdp/gs/ows/wms
Ortofotomapa wms:http://msip.kalisz.pl/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:orto_podbicie&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://msip.kalisz.pl/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kolski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://kolo.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat koniński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://konin.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat kościański

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://77.65.65.86:81/cgi-bin/koscian
Budynki wms:http://77.65.65.86:81/cgi-bin/koscian?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat międzychodzki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://miedzychod.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Poznań

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (ortofotomapy) http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/ortofotomapy/MapServer/WMSServer
Ortofotomapa 2016 wms:http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/ortofotomapa_2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ortofotomapa 2016 WMTS wmts:http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/rest/services/sip/ortofotomapa_2016/MapServer/WMTS Opcja zalecana - lepsza jakość od Ortofotomapy na WMS
Lista podkładów http://wms2.geopoz.poznan.pl:8080/geoserver/wms
Budynki ewidencyjne wms[23]:http://wms2.geopoz.poznan.pl:8080/geoserver/egib/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki_ewidencyjne_sql&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Plan fotogrametryczny wms:http://wms2.geopoz.poznan.pl:8080/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=fotogrametria_6x0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Lista podkładów http://geopoz.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat turecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://turek.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Zachodniopomorskie

Powiat choszczeński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://176.58.20.169/cgi-bin/choszczno
Budynki wms:http://176.58.20.169/cgi-bin/choszczno?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat gryficki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://188.112.63.47/cgi-bin/gryfice
Budynki wms:http://188.112.63.47/cgi-bin/gryfice?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kołobrzeski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów https://kolobrzeski.webewid.pl/wms
Budynki ewidencyjne wms:https://kolobrzeski.webewid.pl/wms/wms-egib.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=bud_ist&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat stargardzki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapserv.podgik.stargard.pl/mapserv/mapserv?MAP=/usr/local/wms/htdocs/stargard.map
Budynki wms:http://mapserv.podgik.stargard.pl/mapserv/mapserv?MAP=/usr/local/wms/htdocs/stargard.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Koszalin

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (BDOT500) http://sipmk.koszalin.pl/arcgis/services/bdot500/MapServer/WMSServer?
Lista podkładów (GESUT) http://sipmk.koszalin.pl/arcgis/services/gesut_wms/MapServer/WMSServer

Świnoujście

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://77.88.191.50/cgi-bin/swinoujscie
Budynki wms:http://77.88.191.50/cgi-bin/swinoujscie?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Zobacz też