Pl:WMS for Poland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

To jest zbiór dostępnych WMS (Web Map Service) dla Polski.
Należy być cierpliwym, ponieważ niektóre linki nie zawsze działają, z powodu obciążeń serwera lub aktualizacji danych.
Linki bywają zmieniane przez Geoportal, EMUiA lub inne podmioty, przez co mogą stać się nieaktualne po jakimś czasie.

Instrukcja obsługi:

 • W JOSM:
  • Wybierz z menu Podkłady → Ustawienia podkładów → +WMS
  • Jeżeli adres opisany jest w poniższej tabeli jako „Lista podkładów”, wklej go w pole 2. Enter GetCapabilities URL, następnie kliknij 3. Get layers, wybierz z listy pożądany podkład i kliknij OK
  • Jeżeli adres opisany jest w poniższej tabeli jako pojedynczy podkład, wklej go w pole 6. Edit generated WMS URL (optional), następnie nadaj mu nazwę w polu 7. Enter name for this layer i kliknij OK
  • Jeśli podkład jest rozmazany, dodaj na liście podkładów do jego adresu [23] po „wms”
 • W iD:
  • Wchodzimy w menu „Ustawienia tła” (skrót klawiszowy B)
  • Tła → Własne → •••
  • Tam wpisujemy podany adres bez znaków „wms:”
  • Większość podkładów niestety nie działa w iD ze względu na to, że nie obsługuje on wszystkich projekcji.

Podkłady ogólnopolskie

Geoportal

Typ podkładu Adres Uwagi
Ortofotomapa wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Raster&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107)}
Powiaty wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRG_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Powiaty,NazwaPowiatu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}
Gminy wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRG_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Gminy,NazwaGminy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}
Raster Hydro wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/HYDRO/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}
Zabudowa wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDO_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=7&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}
Punkty adresowe, Ulice wms:http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaNumeracjiAdresowej?language=pol&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=prg-place,prg-adresy,prg-ulice&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
Budynki wms:https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?language=pol&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
Działki ewidencyjne pochodzące z serwisów powiatowych wms:https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?language=pol&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dzialki&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}" Dodano 21/1/2021
Działa również w iD
Działki ewidencyjne wms:http://mapy.geoportal.gov.pl:80/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Dzialki,NumeryDzialek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}" Działa bezproblemowo w JOSM pod Windows, trochę miga przy uruchamianiu.
Działki ewidencyjne wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dzialki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}"
Droga dojazdowa lub inna gruntowa wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/kompozycjaG2_VMAPL2_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Droga_dojazdowa_lub_inna_gruntowa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}
ISOK Cień wms:http://85.11.120.22:8080/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ISOK_Cien&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Linie kolejowe wms:http://mapa.plk-sa.pl:8080/geoserver/SILK/ows?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=WMS_SILK_linie_kolejowe,WMS_SILK_stacje_przystanki,WMS_SILK_zaklady&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
działa również w iD
Tereny kolejowe wms:http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/TerenyZamkniete?language=pol&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=kolejowe&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
Pomniki historii wms:http://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_MHD/service.svc/get?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Monuments_of_History&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
Rejestr zabytków nieruchomych wms:http://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Immovable_Monuments&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
World Heritage Properties List wms:http://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_WHD/service.svc/get?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=World_Heritage_Properties_List&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
Agencja mienia wojskowego wms:http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/NieruchomosciAMW?language=pol&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dzialki,dzialki_pkt,powiaty,wojewodztwa&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
Jaskinie wms:http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/jaskinie/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
Obiekty topograficzne wms:https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaBazDanychObiektowTopograficznych?language=pol&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=bdot&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
Placówki zdrowia wms:http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/zdrowie?language=pol&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=apteki,zdrowie,szpitale,sor&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
Placówki edukacyjne wms:http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/edukacja?language=pol&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=przedszkola,szkoly,inne,licea,podstawowe&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Dodano 21/1/2021
BDOT10k wmts:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/BDOT10k?SERVICE=WMTS&REQUEST=getcapabilities{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)} Jeśli wystąpi błąd to:
 1. dodaj nowy serwis WMTS z tym adresem;
 2. na liście wszystich adresów zamień adres na taki jak w ramce po lewej stronie

Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów
Działki wms:http://5.226.66.35/serverwms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=geoportal&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Działki ewidencyjne wms:http://5.226.66.35/serverwms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dzialki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Numery działek wms:http://5.226.66.35/serverwms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=numery_dzialek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://5.226.66.35/serverwms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Podkład ten jest połączeniem w jeden adres wszystkich powiatowych podkładów z domeny *.geoportal2.pl

Ewidencja Miast, Ulic i Adresów (EMUIA)

Typ podkładu Adres Uwagi
Punkty adresowe wms:https://emuia.gugik.gov.pl/wmsproxy/emuia/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia:mapa_punktow_adresowych&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ulice i place wms:https://emuia.gugik.gov.pl/wmsproxy/emuia/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia:layer_ulice_labels,emuia:layer_ulice,emuia:layer_place,emuia:layer_place_labels&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Miejscowości wms:https://emuia.gugik.gov.pl/wmsproxy/emuia/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia:layer_miejscowosci&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Granice miejscowości z nazwami wms:https://emuia.gugik.gov.pl/wmsproxy/emuia/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia:layer_miejscowosci_granica,emuia:layer_miejscowosci_labels&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Krajowa Integracja Punktów Adresowych

Typ podkładu Adres Uwagi
Punkty adresowe (iMPA) wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaPunktowAdresowych?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=impa-adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ulice (iMPA) wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaPunktowAdresowych?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=impa-ulice&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Punkty adresowe (EMUiA) wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaPunktowAdresowych?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia-adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ulice (EMUiA) wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaPunktowAdresowych?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia-ulice&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Krajowa Integracja Numeracji Adresowej

Typ podkładu Adres Uwagi
Punkty adresowe wms:https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaNumeracjiAdresowej?LAYERS=prg-adresy&STYLES=default&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap działa również w iD
Ulice wms:https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaNumeracjiAdresowej?LAYERS=prg-ulice&STYLES=default&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap działa również w iD
Place, skwery i osiedla wms:https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaNumeracjiAdresowej?LAYERS=prg-place&STYLES=default&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap działa również w iD

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ)

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sdi.gdos.gov.pl/wms

Dolnośląskie

Powiat bolesławski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów
Budynki wms:http://5.226.66.35/serverwms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat górowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów

Powiat głogowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Jelenia Góra

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów
Ortofotomapa wms:http://podgik.jgora.pl:80/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=MapaEG:Ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://podgik.jgora.pl:80/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=MapaEG:budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat jaworski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów

Legnica

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów
Budynki wms:http://sip.legnica.eu/MEWID/Request.aspx?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat oleśnicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://www.zsip.powiat-olesnicki.pl:20080/isdp/gs/ows/wms
Budynki wms:http://www.zsip.powiat-olesnicki.pl:20080/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:BBBD_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Wrocław

Typ podkładu Adres Uwagi
Ortofotomapa 2015
5 cm/piksel
5-6 czerwca 2015
wms:https://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} jest w iD
Ortofotomapa 2018
4 cm/piksel
6-7 kwietnia 2018
wms:https://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2018/MapServer/WmsServer?LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap jest w iD

Powiat wrocławski

Typ podkładu Adres Uwagi
Ortofotomapa 2017 wms:http://10.0.1.224:6080/arcgis/services/pzkOrto2017/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortofotomapa z 2017 r.&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Kujawsko-Pomorskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapy.mojregion.info/wms
Budynki wms:http://mapy.mojregion.info/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ergo:BUDYNKI&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat brodnicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapa.brodnica.com.pl/geoportal/wms.php

Grudziądz

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.grudziadz.pl/ggp
Budynki wms:http://geoportal.grudziadz.pl/ggp/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=geoportal_gov_pl:Budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat lipnowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://lipno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat radziejowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://radziejow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat rypiński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Włocławek

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.wloclawek.eu/map/geoportal/wms.php
Budynki wms:http://geoportal.wloclawek.eu/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat włocławski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wloclawek.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Lubelskie

Powiat bialski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sip.powiatbialski.eu/arcgis/services/sip/Powiat_Bialski_WMS/MapServer/WMSServer
Ortofotomapa wms:http://sip.powiatbialski.eu/arcgis/services/sip/Ortofotomapa_wms/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Lista podkładów http://powiatbialski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Biała Podlaska

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://bialapodlaska.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Chełm

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mchelm
Budynki wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mchelm?language=pol&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat janowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat lubelski

Powiat łukowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.powiat.lukow.pl/ggp
Budynki wms:http://geoportal.powiat.lukow.pl/ggp?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=geoportal_gov_pl:budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat parczewski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://parczew.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat puławski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://pulawy.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat radzyński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiatradzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat zamojski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (ogólne) http://sip.powiatzamojski.pl/arcgis/services/Powiat_Zamojski_WMS/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (geodezyjne) http://powiatzamojski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Lubuskie

Powiat gorzowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Gorzów Wielkopolski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.wms.gorzow.pl/map/geoportal/wms.php
Budynki wms:http://geoportal.wms.gorzow.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat strzelecko-drezdenecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://fsd.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat sulęciński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat słubicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://slubice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat wschowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wschowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Ortofotomapa wms:http://wschowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat żarski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://zary.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Łódzkie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (BDOT) http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_TBD_WMS/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (obiekty wektorowe) http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_VMAP_WMS/MapServer/WMSServer

Powiat bełchatowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://belchatow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat brzeziński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat łowicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://lowicz.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Łódź

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/Lodz/MapServer/WmsServer
Budynki wms:http://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/Lodz/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ortofotomapa 2015 wms:http://172.20.132.20/awiskts/services/Ortofotomapa/Ortofotomapa/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ortofotomapa 2017 wms:http://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/Ortofotomapa/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kutnowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiatkutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Kutno

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://kutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat opoczyński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://opoczno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat piotrkowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://piotrkow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat poddębicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat rawski

Rawa Mazowiecka

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportalgminy.pl:80/wms/Rawa_Mazowiecka/Rawa_Mazowiecka
Budynki wms:http://geoportalgminy.pl/wms/Rawa_Mazowiecka/Rawa_Mazowiecka?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Skierniewice

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat skierniewicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat tomaszowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Małopolskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (obiekty turystyczne) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_OBIEKTY_TYRYST_WMS/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (przystanki) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_PRZYSTANKI/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (szlaki tematyczne) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_Szlaki_nowe/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (szpitale) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_ZDROWIE/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (środowisko) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_SRODOWISKO_WMS/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (trasy rowerowe) http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMSMIIP_TRASY_ROWEROWE/MapServer/WMSServer

Powiat brzeski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://brzesko.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Kraków

Typ podkładu Adres Uwagi
Budynki wms:http://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/EGIB_WMS/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Adresy wms:http://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/Adresy/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Numery adresowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Działki wms:http://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/EGIB_WMS/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dzialki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Granice dzielnic wms:http://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/EGIB_WMS/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=jednostki_ewidencyjne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0(JOSM)}
Osie ulic wms:http://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/osie_ulic_WMS/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1,0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Tarnów

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://zsip.umt.tarnow.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
Ortofotomapa 2016 wms:http://zsip.umt.tarnow.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2016_wms&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://zsip.umt.tarnow.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat tatrzański

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://tatrzanski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat wadowicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wadowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Mazowieckie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (BDOT Topo) http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/BDOT10K/wms
Lista podkładów (BDOT Karto) http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/KARTO/wms
Lista podkładów (mapy topograficzne) http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/mapy_topo/wms
Lista podkładów (plany zagospodarowania przestrzennego) http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/plany/wms
Budynki wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki biurowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_biurowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki handlowe i usługowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_handlowe_i_uslugowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki magazynowe i silosy wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_magazynowe_i_silosy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki mieszkalne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_mieszkalne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki ochrony zdrowia i opieki społecznej wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_ochrony_zdrowia_i_opieki_spolecznej&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki oświaty nauki kultury i sportu wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_oswiaty_nauki_kultury_i_sportu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki przemysłowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_przemyslowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki sakralne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_sakralne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki inne niemieszkalne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Inne_budynki_niemieszkalne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Części miejscowości wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Czesci_miejscowosci&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Części miejscowości z opisem wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Czesci_miejscowosci,tbd:Czesci_miejscowosci_label&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Dzielnice wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Dzielnice&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Dzielnice z opisem wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Dzielnice,tbd:Dzielnice_label&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Drogi wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Droga_inna,tbd:Droga_gminna,tbd:Droga_powiatowa,tbd:Droga_wojewodzka,tbd:Droga_krajowa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Kompleksy użytkowania terenu wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Kompleksy_uzytkowania_terenu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Linie kolejowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Linie_kolejowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Punkty adresowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Punkty_adresowe2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Strumienie i potoki wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Strumien_lub_potok&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Wsie wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Wsie&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Wsie z opisem wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Wsie_label&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Miasta, Granice administracyjne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:miasta_gr_administracyjne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Miasta, Zabudowa wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:zabudowa_miasta&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Rzeki powierzchniowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_rzeki_powierzchnie1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Rzeki liniowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_rzeki_liniowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Jeziora, stawy wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_jeziora_stawy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Koleje normalnotorowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:koleje_normalnotorowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Koleje wąskotorowe wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:koleje_waskotorowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Stacje wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:stacje&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Przystanki wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:przystanki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Lista podkładów (tematyczne) wms:http://wrotamazowsza.pl/msip/tematyczne/wms
Urban Atlas Radom wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:Urban_Atlas_Radom&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
TBD aktualność wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:TBD&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Pomniki wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:pomniki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Mogiły wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:mogily&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe gospodarcze wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_gospodarcze&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe mieszkalne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_mieszkalne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe obronne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_obronne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe publiczne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_publiczne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe sakralne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_sakralne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Obiekty zabytkowe Parki i ogrody wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:parki_ogrody&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ratownictwo medyczne wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:v_ratownictwo_medyczne_Marszalek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Szpitale wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:szpitale_Marszalek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Wsie - siedziby gmin (zabudowa) wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:zabudowa_wsie_gminy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Wody na Mazowszu wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_jeziora_stawy,tematyczne:wody_rzeki_liniowe,tematyczne:wody_rzeki_powierzchnie1,tbd:Strumien_lub_potok&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat białobrzeski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://bialobrzegi.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat kozienicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://kozienicepowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat łosicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat nowodworski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://nowodworski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Ostrołęka

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://ostroleka.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat przasnyski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://przasnysz.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat radomski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://radom.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Siedlce

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat siedlecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat sokołowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiat-sokolowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Warszawa

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wms.um.warszawa.pl/serwis

Opolskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (ortofotomapa) http://sdi.opolskie.pl/orto_aktualna/request.aspx
Lista podkładów (mapa ogólnogeograficzna) http://sdi.opolskie.pl/mapa_bazowa_I/request.aspx
Lista podkładów (mapy topograficzne) http://sdi.opolskie.pl/mapy_rastrowe_topo/request.aspx
Lista podkładów (BDOT 10K) http://sdi.opolskie.pl/BDOT10k/request.aspx
Lista podkładów (BDOT) http://sdi.opolskie.pl/bdot/request.aspx
Lista podkładów (mapa hydrograficzna) http://sdi.opolskie.pl/mapa_hydrograficzna/request.aspx
Lista podkładów (obiekty punktowe) http://sdi.opolskie.pl/vmaplevel2_1/request.aspx
Lista podkładów (obiekty liniowe) http://sdi.opolskie.pl/vmaplevel2_2/request.aspx
Lista podkładów (obiekty powierzchniowe) http://sdi.opolskie.pl/vmaplevel2_3/request.aspx

Powiat brzeski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://77.252.23.180/cgi-bin/brzeg
Ortofotomapa wms:http://77.252.23.180/cgi-bin/brzeg?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_p_brzeski&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Ortofotomapa (Brzeg) wms:http://77.252.23.180/cgi-bin/brzeg?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_m_brzeg&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://77.252.23.180/cgi-bin/brzeg?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat oleski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (ewidencja gruntów i budynków) http://geodezja.powiatoleski.pl:8080/cgi-bin/olesno
Budynki http://geodezja.powiatoleski.pl:8080/cgi-bin/olesno?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat opolski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://gis.opole.lublin.pl/arcgis/services/sip/dane_tematyczne_wms/MapServer/WMSServer

Podkarpackie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wezelsdi.geoportal.gov.pl/WMS_podkarpackie/service.svc/get?

Powiat dębicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://debica.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat kolbuszowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://kolbuszowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Ortofotomapa wms:http://kolbuszowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat leski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://lesko.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat lubaczowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://lubaczow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat łańcucki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://lancut.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat mielecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mielec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Przemyśl

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://przemysl.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Ortofotomapa wms:http://przemysl.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat ropczycko-sędziszowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php</nowiki>

Rzeszów

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wms.erzeszow.pl:4320/?
Budynki wms:http://wms.erzeszow.pl/?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat stalowolski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://stalowawola.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat strzyżowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://portalgeodety.strzyzowski.pl/map/geoportal/wms.php
Budynki wms:http://portalgeodety.strzyzowski.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Tarnobrzeg

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://tarnobrzeg.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat tarnobrzeski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://tarnobrzeski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Podlaskie

Powiat białostocki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://bialystok.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Suwałki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://gmina.suwalki.sdi.geoportal.gov.pl/MPZPGS/wmservice.aspx?

Pomorskie

Gdańsk

Typ podkładu Adres Uwagi
Ortofotomapa wms:http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_orto2016/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Mapa miasta wms:http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_mapa_miasta/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=36,35,32,24&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kartuski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów
Budynki wms:https://kartuski.webewid.pl/mapserver/wms-egib.php?VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=bud_ist,bud_bud,bud_proj&FORMAT=image/png&styles=,,&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kościerski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://koscierzyna.podgik.pl/cgi-bin/koscierzyna
Ortofotomapa wms:http://www.serverwms.pl/cgi-bin/koscierzyna?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://www.serverwms.pl/cgi-bin/koscierzyna?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat wejherowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mapserv?map=/srv/webgis/wejherowo/wejherowo.map
Budynki wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wejherowo?language=pol&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Śląskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (koleje śląskie) http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_KOLEJE_SL/MapServer/WmsServer
Lista podkładów (szlaki turystyczne) http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_SZLAKI/MapServer/WmsServer
Lista podkładów (budynki i zabudowa) http://www.wodgik.katowice.pl:6080/arcgis/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_BiU/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (pokrycie terenu) http://www.wodgik.katowice.pl:6080/arcgis/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_PT/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (sieć komunikacyjna) http://www.wodgik.katowice.pl:6080/arcgis/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_SK/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (sieć wodna) http://www.wodgik.katowice.pl:6080/arcgis/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_SW/MapServer/WMSServer
Miejsce Opis Adres WMS Tag Odwzorowanie Komentarz
powiat będziński Ortofotomapa
wms:http://www.geo.powiat.bedzin.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortofotomapa_kolor&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
source=Starostwo Powiatowe
Będzin (wms:ortofoto)

PUWG 2000, strefa 6 (EPSG:2177)
Bytom Ortofotomapa
wms:http://sitplan.um.bytom.pl:11180/isdp/gs/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:fotoplan_2014&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
source=Ortofotomapa Bytom

PUWG 2000, strefa 6 (EPSG:2177) Można korzystać ze wszystkich warstw
Chorzów Budynki
wms:http://e-odgik.chorzow.eu/services/Mapadzialek2/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=9,8,3,2,1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
source=UM Chorzów (wms:budynki)

Merkatora (EPSG:3857)
Chorzów Komunikacja wms:https://geoportal.chorzow.eu/geoserver/wms?REQUEST=GetMap&STYLES=&LAYERS=chorzow_workspace:kom_linie&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.0&FORMAT=image/png&SRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height} source=Chorzów - komunikacja (overlay) PUWG 2000, strefa 6 (EPSG:2177) Krawężniki, ogrodzenia, etc.
Katowice Ortofotomapa
wms:http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
source=Ortofotomapa Katowice

Merkatora (EPSG:3857)
Ruda Śląska Ortofotomapa
wms:http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?LICZNIK=10&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2009&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=TRUE&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}
source=Ortofotomapa Ruda Śląska

Merkatora (EPSG:3857)
Świętochłowice Ortofotomapa
wms:http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?LICZNIK=10&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2009&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=TRUE&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}
source=Ortofotomapa Świętochłowice

Merkatora (EPSG:3857)
Zabrze Ortofotomapa
wms:http://siot.um.zabrze.pl/arcgis/services/UMZ_Ortofoto_2011/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
source=Ortofotomapa Zabrze

PUWG 2000, strefa 6 (EPSG:2177)

Powiat będziński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://www.geo.powiat.bedzin.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms
Ortofotomapa 2013 wms:http://www.geo.powiat.bedzin.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat bielski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.powiat.bielsko.pl/ggp
Budynki wms:http://geoportal.powiat.bielsko.pl:80/ggp?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Bielsko-Biała

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://web2.um.bielsko.pl/cgi-bin/bielsko
Budynki wms:http://web2.um.bielsko.pl/cgi-bin/bielsko?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat bieruńsko-lędziński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sip.powiatbl.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?
Ortofotomapa 2009 wms:http://sip.powiatbl.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa_2009&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://sip.powiatbl.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Bytom

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sitplan.um.bytom.pl:11180/isdp/gs/ows/wms?
Ortofotomapa 2016 wms:http://sitplan.um.bytom.pl:11180/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:ortofotomapa_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://sitplan.um.bytom.pl:11180/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:eg_budynki_g&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Chorzów

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (1) http://e-odgik.chorzow.eu/services/Mapadzialek1/MapServer/WMSServer
Lista podkładów (2) http://e-odgik.chorzow.eu/services/Mapadzialek2/MapServer/WMSServer
Budynki wms:http://e-odgik.chorzow.eu/services/Mapadzialek2/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat cieszyński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://cieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Ortofotomapa 2015 wms:http://cieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofoto2015&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat częstochowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://czestochowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Częstochowa

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms
Ortofotomapa 2017 wms:http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orto_2017&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Dąbrowa Górnicza

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://msippub.dabrowa-gornicza.pl/WMS_MSIP_Ewidencja/service.svc/get
Budynki wms:http://msippub.dabrowa-gornicza.pl/WMS_MSIP_Ewidencja/service.svc/get?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Budynek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat gliwicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://gliwicki.webewid.pl/wms
Budynki (ewidencyjne) wms:https://gliwicki.webewid.pl/wms/wms-egib.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=bud_ist&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Gliwice

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://185.60.246.14:9090/isdp/gs/ows?request=getCapabilities&service=WMS
Lista podkładów http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/gs/ows/wms2
Ortofotomapa 2013 wms:http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/gs/ows/wms2/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Lista podkładów http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/gs/ows/wms1
Budynki wms:http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/gs/ows/wms2/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:EGIB_budynek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Jastrzębie-Zdrój

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms?
Ortofotomapa 2016 wms:http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:ortofoto_2016_convert&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Jaworzno

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://msiot.um.jaworzno.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms
Budynki wms:http://msiot.um.jaworzno.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Katowice

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?
Ortofotomapa wms:http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat lubliniecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://83.17.150.14/cgi-bin/lubliniec?&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
Budynki wms:http://83.17.150.14/cgi-bin/lubliniec?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat mikołowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapa.mikolowski.pl/map/geoportal/wms.php
Budynki wms:http://mapa.mikolowski.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Piekary Śląskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://sip.piekary.pl/isdp/gs/ows/default/wms?
Ortofotomapa 2012 wms:http://sip.piekary.pl/isdp/gs/ows/default/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:orto_2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki (ewidencyjne) wms:http://sip.piekary.pl/isdp/gs/ows/default/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:mzg_e_b&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Ruda Śląska

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://rudaslaska.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat rybnicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://rybnik.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Rybnik

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://www.rsip.rybnik.eu/Mapa/mapagent/mapagent.fcgo
Budynki wms:http://www.rsip.rybnik.eu/Mapa/mapagent/mapagent.fcgo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=wwwRSIP/LAYERS/GPUE_046/G_046_BUDYNKI&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Siemianowice Śląskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://siemianowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Sosnowiec

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://www.zsip.sosnowiec.pl:18080/isdp/gs/ows/wms/
Ortofotomapa 2017 wms:http://www.zsip.sosnowiec.pl:20080/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:orto_2017&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://www.zsip.sosnowiec.pl:20080/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Świętochłowice

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Zabrze

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://siot.um.zabrze.pl/arcgis/services/UMZ_Ortofoto_2014/MapServer/WMSserver
Ortofotomapa 2014 wms:http://siot.um.zabrze.pl/arcgis/services/UMZ_Ortofoto_2014/MapServer/WMSserver?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Żory

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapy.geoportal.zory.pl/isdp/gs/ows/wms
Ortofotomapa 2017 wms:http://mapy.geoportal.zory.pl/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:ortofotomapa_2017III&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://mapy.geoportal.zory.pl/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:zas_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Świętokrzyskie

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (mapa podstawowa) http://map.wrota-swietokrzyskie.pl/cgi-bin/mapserv?map=/mapdata/all.map&service=WMS
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów (ortofotomapa) http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/ortofotomapa/wms
Lista podkładów (BDOT 10k) http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/BDOT/wms
Lista podkładów (mapy topograficzne) http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/TOPO/wms

Powiat buski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-tbu.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-tbu.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Powiat jędrzejowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-jedrzejow.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-jedrzejow.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Powiat kazimierski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-powiatkazimierski.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-powiatkazimierski.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Kielce

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://www.gis.kielce.eu/isdp/gs/ows/wms
Ortofotomapa 2014 wms:http://www.gis.kielce.eu/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:orto_2014&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki wms:http://www.gis.kielce.eu/isdp/gs/ows/wms/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kielecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-kielce.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-kielce.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://geoportal.powiat.kielce.pl/map/geoportal/wms.php
Budynki wms:http://geoportal.powiat.kielce.pl/map/geoportal/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat konecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-tkn.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-tkn.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://konskie.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat opatowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-top.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-top.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Powiat ostrowiecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-tos.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-tos.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
LIsta podkładów http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat pińczowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-tpi.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-tpi.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://pinczow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat sandomierski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-sandomierz.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-sandomierz.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Powiat skarżyski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-sk.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-sk.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://skarzysko.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat starachowicki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-st.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-st.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://starachowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat staszowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-tsz.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-tsz.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms
Lista podkładów http://staszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat włoszczowski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (bazy tematyczne) http://usip-wloszczowa.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/bazy_tematyczne/wms
Lista podkładów (moduły tematyczne) http://usip-wloszczowa.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/Moduly_tematyczne/wms

Warmińsko-Mazurskie

Powiat olsztyński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat szczycieński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://szczytno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Wielkopolskie

Powiat grodziski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://46.238.101.243/cgi-bin/grodziskwlkp?
Budynki wms:http://46.238.101.243/cgi-bin/grodziskwlkp?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kaliski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://kalisz.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Kalisz

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów https://mapa.akoportal.pl/backend/wms
https://mapa.akoportal.pl/backend/ortofotomapa/gwc/service/wmts

Powiat kolski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://kolo.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat koniński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://konin.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat kościański

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://77.65.65.86:81/cgi-bin/koscian
Budynki wms:http://77.65.65.86:81/cgi-bin/koscian?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat krotoszyński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://77.65.55.34/cgi-bin/krotoszyn

Powiat międzychodzki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://miedzychod.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Ostrów Wielkopolski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów https://mapa.akoportal.pl/backend/wms
https://mapa.akoportal.pl/backend/ortofotomapa/gwc/service/wmts

Poznań

Lista serwerów WMS/WMTS udostępnionych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej miasta Poznania

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://wms2.geopoz.poznan.pl:8080/geoserver/wms
Ortofotomapa wms[23]:http://wms2.geopoz.poznan.pl:8080/geoserver/ows?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortogpkg:ortofotomapa_biezaca&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Plan fotogrametryczny wms[21]:http://wms2.geopoz.poznan.pl:8080/geoserver/ows?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=fotogrametria_6x0&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Budynki ewidencyjne wms[21]:http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/egib/ows?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki_ewidencyjne_sql&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat turecki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://turek.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Zachodniopomorskie

Powiat choszczeński

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://176.58.20.169/cgi-bin/choszczno
Budynki wms:http://176.58.20.169/cgi-bin/choszczno?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat gryficki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://188.112.63.47/cgi-bin/gryfice
Budynki wms:http://188.112.63.47/cgi-bin/gryfice?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat kołobrzeski

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów https://kolobrzeski.webewid.pl/wms
Budynki ewidencyjne wms:https://kolobrzeski.webewid.pl/wms/wms-egib.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=bud_ist&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Powiat stargardzki

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://mapserv.podgik.stargard.pl/mapserv/mapserv?MAP=/usr/local/wms/htdocs/stargard.map
Budynki wms:http://mapserv.podgik.stargard.pl/mapserv/mapserv?MAP=/usr/local/wms/htdocs/stargard.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Koszalin

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów (BDOT500) http://sipmk.koszalin.pl/arcgis/services/bdot500/MapServer/WMSServer?
Lista podkładów (GESUT) http://sipmk.koszalin.pl/arcgis/services/gesut_wms/MapServer/WMSServer

Świnoujście

Typ podkładu Adres Uwagi
Lista podkładów http://77.88.191.50/cgi-bin/swinoujscie
Budynki wms:http://77.88.191.50/cgi-bin/swinoujscie?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Zobacz też