Pl:WMS for Poland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

WMS's for Poland

To jest zbiór dostępnych WMS (Web Map Service) dla Polski.
Należy jednak być cierpliwym bo niektóre linki, chwilo, nie zawsze działają, z powodu obciążeń serwera lub aktualizacji danych.
Linki mogą również zostać zmienione przez Geoportal, EMUiA lub inne podmioty przez co stają się nieaktualne po jakimś czasie.

Contents

Geoportal ogólnopolski

Orto

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Raster&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107)}

Powiaty

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRG_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Powiaty,NazwaPowiatu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Gminy

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRG_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Gminy,NazwaGminy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Raster Hydro

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/HYDRO/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Zabudowa

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDO_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=7&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Punkty adresowe, Ulice

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl:80/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_EMUIA_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=PunktyAdresowe,UliceL&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Budynki

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/kompozycjaG2_TBD_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/gif&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Bud_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0(JOSM)}

Budynki mieszkalne

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2010/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=5&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Budynki niemieszkalne

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2010/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png24&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0,1,2,6,8,10&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Budynki biurowe

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2010/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png24&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=10&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Budynki ochrony zdrowia lub opieki socjalnej

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2010/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Budynki handlowe i usługowe

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2010/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=8&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Budynki oświaty nauki kultury lub sportu

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2010/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=6&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Budynki transportu lub lacznosci

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2010/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Budynki sakralne

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2010/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png24&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36)}

Budynki cmentarne

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/kompozycjaG2_VMAPL2_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png24&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Budowle_cmentarne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Działki ewidencyjne

"wms:http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dzialki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}"

Droga dojazdowa lub inna gruntowa

wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/kompozycjaG2_VMAPL2_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Droga_dojazdowa_lub_inna_gruntowa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0)}

Lubelskie

lubelski.e-mapa.net - mapa bazowa WMS dla lubelskiego

Małopolskie

Mazowieckie

Budynki

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Budynki biurowe

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_biurowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Budynki handlowe i usługowe

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_handlowe_i_uslugowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Budynki magazynowe i silosy

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_magazynowe_i_silosy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Budynki mieszkalne

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_mieszkalne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Budynki ochrony zdrowia i opieki społecznej

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_ochrony_zdrowia_i_opieki_spolecznej&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Budynki oświaty nauki kultury i sportu

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_oswiaty_nauki_kultury_i_sportu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Budynki przemysłowe

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_przemyslowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Budynki sakralne

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Budynki_sakralne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Inne budynki niemieszkalne

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Inne_budynki_niemieszkalne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Części miejscowości

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Czesci_miejscowosci&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Części miejscowości z opisem

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Czesci_miejscowosci,tbd:Czesci_miejscowosci_label&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Dzielnice

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Dzielnice&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Dzielnice z opisem

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Dzielnice,tbd:Dzielnice_label&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Drogi

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Droga_inna,tbd:Droga_gminna,tbd:Droga_powiatowa,tbd:Droga_wojewodzka,tbd:Droga_krajowa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Kompleksy użytkowania terenu

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Kompleksy_uzytkowania_terenu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Linie kolejowe

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Linie_kolejowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Punkty adresowe

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Punkty_adresowe2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Strumienie i potoki

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Strumien_lub_potok&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Wsie

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Wsie&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Wsie z opisem

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tbd/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tbd:Wsie_label&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Miasta, Granice administracyjne

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:miasta_gr_administracyjne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Miasta, Zabudowa

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:zabudowa_miasta&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Rzeki poowierzchniowe

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_rzeki_powierzchnie1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Rzeki liniowe

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_rzeki_liniowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Jeziora, stawy

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_jeziora_stawy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Koleje normalnotorowe

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:koleje_normalnotorowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Koleje wąskotorowe

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:koleje_waskotorowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Stacje

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:stacje&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Przystanki

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:przystanki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Tematyczne

wms:http://wrotamazowsza.pl/msip/tematyczne/wms

Urba Atlas Radom

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:Urban_Atlas_Radom&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

TBD aktualność

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:TBD&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Pomniki

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:pomniki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Mogiły

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:mogily&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Obiekty zabytkowe gospodarcze

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_gospodarcze&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Obiekty zabytkowe mieszkalne

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_mieszkalne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Obiekty zabytkowe obronne

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_obronne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Obiekty zabytkowe publiczne

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_publiczne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Obiekty zabytkowe sakralne

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:obiekty_sakralne&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Obiekty zabytkowe Parki i ogrody

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:parki_ogrody&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Ratownictwo medyczne

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:v_ratownictwo_medyczne_Marszalek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

TBD (aktualność)

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:TBD&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Szpitale

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:szpitale_Marszalek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Wsie - siedziby gmin (zabudowa)

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:zabudowa_wsie_gminy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Wody na Mazowszu

wms:http://wrotamazowsza.pl:80/msip/tematyczne/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tematyczne:wody_jeziora_stawy,tematyczne:wody_rzeki_liniowe,tematyczne:wody_rzeki_powierzchnie1,tbd:Strumien_lub_potok&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Opolskie

WMS dla opolskiego

Podkarpackie

Link do WMS dla podkarpacia

http://wezelsdi.geoportal.gov.pl/WMS_podkarpackie/service.svc/get?

Pomorskie

Gdańsk

Ortofotomapa

wms:http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_orto2016/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Mapa miasta

wms:http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_mapa_miasta/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=36,35,32,24&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Śląskie

Świętokrzyskie

Wrota świętokrzyskie

Wrota świętokrzyskie - mapa bazowa dla WMS z legendą

Zobacz też