Postadresseboka

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

This page is regarding Posten Norge AS's (Norwegian Mail) published postcodes for Norway. They have no restrictions on use as per informed in email below, but they are indicating that it may change in the future. There is no position data, but it still might be used for verification and lookup for streets and "kommunenummer".

Hele postadresseboken. Langt de fleste gatene i større byer. Hva kan vi bruke dette til? Ser ingen informasjon om hva dataene kan brukes til, men er vel som vanlig best å spørre.

Her er min mail til kundeservice@posten.no og deres svar: Gorm 11:58, 22 April 2009 (UTC)

Vårt postnummersøk på posten.no (EPAB) ligger ute som et oppslagsverk til fri bruk.

Jeg gjør allikevel oppmerksom på at vi planlegger endringer i søketjenesten/nedlastingsfilene som kan få konsekvens for hvilke data vi legger ut for hhv søk og nedlasting, og hva de  kan benyttes til.
Dette er ikke avklart enda, men jeg anbefaler dere allikevel å ikke bygge mye funksjonalitet basert på data fra dagens løsning.

Kommunene er for øvrig den myndighet i Norge som ivaretar veier, adresser, bygninger mv.
Statens kartverk forvalter de sentrale basene på dette området.

Ha en fin dag, hilsen

Frode Wold
Posten Norge AS
Konsernstaber
0001 OSLO
Telefon 970 97 963

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Kundeservice@posten.no [1]
Sendt: 21. april 2009 08:32
Til: Wold Frode
Emne: (Saksnummer317705) Bruk av EPAB

-----------------------------------------------

Hei

Jeg er bidragsyter til en nettside som heter www.openstreetmap.org.
OpenStreetMap er et forsøk på å lage kartverk som gratis å bruke på alle måter (har samme filosofi som wikipedia.org).
Stort sett foregår datainnsamlingen ved at frivillige bidragsytere reiser gatelangs med en GPS-mottaker og registrerer veinavn og andre detaljer. Etterpå lastes "sporloggen" fra GPSen opp til nettsiden og "rentegnes" i kartet i form av nye veier, bygninger etc.

For å lette dette arbeidet er vi alltid på jakt etter nye kilder til informasjon som kan brukes til å komplettere eller verifisere kartet.

Derfor ber jeg (på vegne av openstreetmap.org) om tillatele til å benytte postadresseboken til dette formålet.
For at tillatelsen skal være gyldig må Posten tillate bruk i forhold til lisensen som brukes for dataene på openstreetmap.org.
Lisensen kan dere lese her: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenStreetMap_License.
Kort fortalt dikterer lisensen at hvemsomhelst kan gjøre hva man vil med dataene så lenge man nevner hvor det kommer fra og at alle avledete arbeid kan brukes på samme måten.

Dersom dere i tillegg har mer utfyllende datasett enn postadresseboken (aller helst med geografiske koordinater) som kan frigis på samme måte hadde jo det vært fantastisk og ville blitt mottatt med stor takk!

På forhåmd tusen takk for hjelpen!

-gorm

Moralen er vel: last Ned det vi finner nå, men ikke forvent at det er gratis i fremtiden. Spørsmålet er vel bare om vi kan få noe nyttig utav det.