Rasuwa

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

District Roads in Rasuwa (29)

ref Relation km OSM km DoLIDAR route
29DR001 Relation not defined yet 0 4 Ronga-Desigang-Mendogaun-Thuman-Dahalphedi-Rasuwagadhi Hydro
29DR002 Relation not defined yet 0 1 Ronga-Kerabari-Thambuchet-Gatlang
29DR003 relation 7716324 6 6 Bahundanda-Goljung-Thambuchet
29DR004 relation 7716320 41 40 Syafru-Gatlang-Somdang
29DR005 Relation not defined yet 0 12 Satdobato (Nuwakot)-Thulogaun-Dandagaun-Siruchet-Karumryang-Haku-Gre-Gatlang
29DR006 relation 7716335 1 1 Rudraganga-Charan-Bhotekoshi
29DR007 relation 7716337 1 2 Sole-Bhimali-Hakubensi
29DR008 relation 7716280 10 10 Kalikasthan-Dhunge-Karmi dada-Banuwa
29DR009 Relation not defined yet 0 0 Timure-Khaide-Phyasing( New proposed)
29DR010 Relation not defined yet 0 5 Lingling-Pelko-Briddhim-Khamjing-Sherpagaun-Lama Hotel
29DR011 Relation not defined yet 0 4 Bharkhu-Brawal-Thulo Syabru-Langtang
29DR012 relation 7716413 15 13 Syaubari-Laukil-Doklang-Yarsa
29DR013 relation 7716360 6 6 Kalikasthan-Jibjibe-Sarsyum
29DR014 relation 7716357 8 7 Jipjive-Rupsepani-Bhadaure-Dharapani
29DR015 relation 7716376 3 4 Dasmure-SetiDevi-Dhuseni-Rupepani
29DR016 relation 7716356 6 5 Koldada-Aapchaur-Badahare-Chiti-Khalchet
29DR017 relation 7716347 11 12 Bogatitar-Simle-Bhorle-Parchyang
29DR018 relation 7660202 6 3 Lachyang(Nuwakot)-Saramthali-Patikharka-Parchyang
29DR019 relation 7716403 6 3 Lachyang(Nuwakot) -Nirku Bhanjyang-Yarsa
Total 120 138