Rautahat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

District Roads in Rautahat (32)

ref Relation km OSM km DoLIDAR route
32DR001 relation 7713652 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 8 8 Katahariya-Santapur Dostiya (Bara Border)
32DR002 relation 7713676 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 2 2 Bairganiya (Shitalpur)-Tengraha
32DR003 relation 7713684 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 25 27 Auraiya-Laxminiya-Rampur Khap-Narkatiya Guthi - Shitalpur Bairganiy
32DR004 relation 7713818 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 22 29 Prempur Gonahi Pokhari-Karkach Karmahiya-Katahariya-Hathiyahi-Jangalsahiya-Kanakpur-MHW
32DR005 relation 7714588 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 23 23 Gaur (Tikuliya) -Banjaraha-Auraiya-Dumariya-Basantapatti-Inarwari-Pataura-(Boudhatol)
32DR006 relation 7714634 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 3 4 Kopawa-Pipariya Paroha-Ajagabi-Pataura
32DR007 relation 7714637 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 5 7 Rajpur-Akolwa-Dumariya-Latmari
32DR008 relation 7714640 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 2 2 Basantapatti-Tejapakad
32DR009 relation 12 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 12 12 Gamhariya Birta (BHW)-Praswa Chowk-Rangapur
32DR010 relation 7714689 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 18 19 Dhangadhi (Bishrampur)-Balchanpur-Laxminiya
32DR011 relation 7714692 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 1 1 Bhasedewa VDC road
32DR012 relation 7714727 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 7 7 Garuda-Pipariya Dostiya VDC
32DR013 relation 7714728 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 8 8 Jhajh Pool (BHW)-Bagahi-Pipra Pokhariya-Katahariya
32DR014 relation 7714834 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 8 9 Bhelhi (Sukdev Chowk-Garuda Rd)-Karuniya-Debahi
32DR015 relation 7714731 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 9 9 Sukdev Chowk (BHW)-Khesrahiya-Dipahi-Dharhari-Shivnagar (BHW)
32DR016 relation 7714851 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 5 4 Jayanagar Chowk (BHW)-Dharhari-Prempur Gonahi
32DR017 relation 7714861 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 3 3 Sukdev Chowk (BHW)-Jingadiya Belbichawa
32DR018 relation 7714868 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 2 2 Bhagwanpur (BHW)-Pipra Bhagwanpur
32DR019 relation 7714878 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 11 11 Sahid Smirti Park (MHW)-Judibela-Paurai
32DR020 relation 7714881 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 2 2 Basantapur (BHW)-Santapur Matiaun
32DR021 relation 7714903 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 9 9 Samanpur-Narkatiya-Raghunathpur-Birtachowk
32DR022 relation 7714909 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 8 8 Garuda-Samanpur
32DR023 relation 7714935 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 10 10 Sakhuawaba Chowk-Mithuawa-Bisunpurwa Manpur-Garud
32DR024 relation 7714938 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 5 5 Sukhadev chowk- Pipara-Bhalohiya
32DR025 7714951} 5 5 Bagmati Bandha-Matsari-Panchrukhi-Rajpur Tulsi
32DR026 relation 7714966 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 4 4 Badarwaha-Saruatha (BHW)
32DR027 relation 7714960 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 2 2 Basatpur Tola (Hajmaniya))-Basatpur-Bagmati
32DR028 relation 7715029 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 3 3 Gaur-Mudwalwa-Rajdevi
32DR029 relation 7715030 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 5 5 Gaur-Laxmipur Belbichwa-Brahmpuri-Rajdevi Mandir
32DR030 relation 7715081 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 7 7 Madhopur-Binagara-Bariyarpur-Malahi
32DR031 relation 7715047 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 3 3 Dharampur-Gadho Bhagawanpur
Total 237 250