Ronneby kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
VTE
Ronneby kommun, Sweden
Wikidata

latitude: 56.3, longitude: 15.3
Browse map of Ronneby kommun 56°18′00.00″ N, 15°18′00.00″ E
Edit map
External links:
Use this template for your city

Ronneby kommun is a municipality in Sweden at latitude 56°18′00.00″ North, longitude 15°18′00.00″ East.

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.


Sekundära länsvägar

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 616
2147439 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Belganet (631,646)-Öljehult (30)
Länsväg 617
2147444 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Rävsmåla (659)-Kronobergs läns gräns vid Getamåla
Länsväg 618
2147444 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) (E22.04,662)-Ekenäs-Ronneby hamn (662)-Angelskog (660)-Hulta (669,E22.05) "secondary" genomfartsled genom Ronneby mellan förbi hamnen
Länsväg 619
2144338 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kallinge (652)-Blekinge flygflottilj
Länsväg 620
2147619 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tpl Karlshamn öst-Kopprarp (623)-Trensum (631,630)-Åryd (634)-Tpl Åryd (E22,633)-Märserum (634)-Evaryd (638)-Bräkne Hoby (642,641,640)-Kölja (648)-Bredåkra (27) "secondary" - Alternativ till E 22 mellan Karlshamn och Ronneby
Länsväg 621
2147623 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ronneby hamn (618)-Ronneby Brunn-Ronneby (618,638)
Länsväg 624
2147640 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Björkeryd (643)-Tararp (642)
Länsväg 628
2147659 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ire (629)-(29)--Belganet (631) jämte grenväg 628.01 mot Halahult (631)
Länsväg 628.01
2148392 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kort grenvägsväng i Belganet mellan 628 och 631.
Länsväg 632
2148124 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Anneberg-St Kulleryd (639)
Länsväg 636
2148135 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Järnavik-Torp (638)
Länsväg 637
2144302 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hasselstad (653)-Möllenäs (27)
Länsväg 638
2148146 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Evaryd (620)-Torp (636)-Björstorp (639)-Saxemara-Ronneby (E22.04)
Länsväg 639
2148151 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sonekulla-St Kulleryd (632)-Björstorp (638)
Länsväg 640
2148152 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ronnebyvägen i Bräkne Hoby samhäll(641-620)
Länsväg 641
2148155 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tpl Bräkne Hoby (E22,620)-Bräkne Hoby k:a (640)-Bräkne Hoby jvstn (642)
Länsväg 642
2148184 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bräkne Hoby (620)-Bräkne Hoby jvstn (641)-Dönhult (643)-Rödby (647)-Tararp (624)-St Årsjömåla (645)-Backaryd (27) "secondary" - Går mellan tätorterna Bräkne-Hoby och Backaryd
Länsväg 643
2148194 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Dönhult (642)-Björkeryd (624)-Ryhålan (631)
Länsväg 644
2148203 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Stengölsmåla (631)-Hejan (645)
Länsväg 645
2148212 (i J)
c=3|sp=0|d=0|rl=3}0} St Årsjömåla (642)-Hejan (644,649)
Länsväg 646
2148393 (i J)
c=3|sp=0|d=0|rl=3}0} Belganet (616,631)-Hallabro (27)
Länsväg 647
2148472 (i J)
c=3|sp=0|d=0|rl=3}0} Rödby (642)-St Silpinge (648)-Kartaby (27)
Länsväg 648
2148476 (i J)
c=3|sp=0|d=0|rl=3}0} Kölja (620)-St Silpinge (647)
Länsväg 649
2148205 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Backaryd (27)-Hejan (645)-V Skörje (27)
Länsväg 650
2144287 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ronneby (Gångbrogatan)-Tpl Ronneby (E22)- Kallinge (652)-Bokön (654)-Måstad (122)
Länsväg 651
2144313 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sörby (27)-Kallinge (658,652)
Länsväg 652
2144303 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kallinge (27)-(658,619,652.01,651)-Kallinge (650)
Länsväg 652.01
2144339 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kallinge (658,619)-Flygplatsen
Länsväg 653
2144296 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bredåkra (652)-Hasselstad (637)-Möljeryd (656,654)-Eringsboda (657,122)--Holmsjö (28)
Länsväg 654
2144291 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Möljeryd (653)-Bokön (650)
Länsväg 655
2148480 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg från rv 27 till Ettebro skola
Länsväg 656
2144298 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Backaryd (27)-Möljeryd (653)
Länsväg 657
2148496 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Backaryd (27)-Hjorthålan (661)-Eringsboda (653) "secondary" - Går mellan tätorterna Backaryd och Eringsboda
Länsväg 658
2144311 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kallinge (652)-Kallinge (651)-Järnvägsstation
Länsväg 659
2148505 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hallabro (27)-Värmanshult (661)-Rävsmåla (617)-Kronobergs läns gräns vid Tattamåla "secondary" - Går mellan tätorterna Hallabro och Konga
Länsväg 660
2148516 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Angelskog (618)-Heaby (663)
Länsväg 661
2148512 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Värmanshult (659)-Hjorthålan (657)
Länsväg 662
2144279 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ronneby hamn (618)-Ronneby Brunn-Ronneby (618,638)
Länsväg 663
2148519 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Leråkra (669)-Heaby (660)-Korsanäs (664,696)-Kuggeboda (666)-Kullagården (696)-Yxnarum (667)-Listerby (E22)
Länsväg 664
2148527 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gökalvs lotsstation-Gö (665)-Korsanäs (663)
Länsväg 665
2148528 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Göholm-Gö (664)
Länsväg 666
2148529 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kuggeboda (663)-Kuggeboda brygga
Länsväg 667
2148531 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Yxnarum (663)-Leråkra (669)
Länsväg 668
2148533 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Leråkra (669)-Johannishus (669)
Länsväg 669
2148561 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hulta (618)-Leråkra (668,663,667)-Björketorp(E22)- Johannishus (668,698)-Tjustorp (672)-Bråstorp (122) "secondary" - väg mellan tätorterna Ronneby, Johannishus och Tving
Länsväg 670
2148571 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Listerby (E22)-Johannishus (698)-Johannishus jvstn (672) "secondary" - väg mellan tätorten Listerby, E 22 och tätorten Johannishus
Länsväg 671
2148576 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Oxlaby (663)-Ryd (663)
Länsväg 672
2148581 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) St Vambåsa (E22)-Johannishus jvstn (670)-Tjustorp (669)
Länsväg 673
2148590 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Garpahamnen-L Bredavik (701)-St Vambåsa (E22) "secondary" - Förbinder tätorten/ön Hasslö med fastlandet och E 22
Länsväg 687
2148724 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gäddegöl (688)-Kroksjön (653)
Länsväg 688
2148729 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) N Eringsboda (122,693)-Gäddegöl (687)- Kalmar läns gräns vid Ulvsmåla
Länsväg 693
2148737 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg genom Eringsboda (122-688)
Länsväg 696
2148758 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Korsanäs (663)-Kullagården (663)
Länsväg 698
2148764 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hjortsberga (669)-Johannishus (670) "secondary" genomfart i Johannishus mellan 669 och 670