Sölvesborgs kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Länsvägar

Då det inte finns några riksvägar i kommunen är länsväg 123 den viktigaste vägen vid sidan om E 22. Denna led som förbinder centralorten Sölvesborg med den näst största tätorten i kommunen, Mjällby, har därför satts till "primary". De sekundära vägarna i tabellen nedan är satta "tertiary" om ej annat anges.

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 501
2144972 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sölve (508)-Siretorp (502)-Mörby (505)- X Istaby (503,506)-Stiby (507)-Hällevik (504)-Skogshagen (123)
Länsväg 502
2144979 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) V Näs-Siretorp (501)
Länsväg 502.01
2144980 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Grenväg mot Mörby (502,01)
Länsväg 503
2144994 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Torsö-Istaby (501)
Länsväg 504
2144997 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till södra vågbrytaren i Hällevik (501)
Länsväg 505
2145000 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mörby (501)-Mjällby (123)
Länsväg 506
2145002 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Istaby (501)-Hörby gård (123)
Länsväg 507
2145005 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Stiby (501)-Hannetorp (123)
Länsväg 508
2145024 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Snapphanegatan (508,01)-Sölve (501,123)- Sölve (510) jämte förbindelseväg 508,01 till E 22.
Länsväg 508.01
2145025 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg från 508 till E 22.
Länsväg 509
2145040 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Norremark (123)-Björkelund (510)-Ysane(511,E22) Väg mellan tätorter satt till "secondary"
Länsväg 510
2145042 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ekengård (E22,508)-Björkelund (509)
Länsväg 511
2145048 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg sydost Ysane k:a (E22-509)
Länsväg 512
2145054 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mjällby (552)-Hosaby (516)-Hosaby stärkelse- X fabrik (520)-Markasträtet (518)-Hörvik (513)-Hörviks hamn Väg mellan tätorter satt till "secondary"
Länsväg 513
2145057 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hörvik (512)-Krokås fiskeläge
Länsväg 514
2145057 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mjällb (552)-Mjällby k:a (515)-Mjällby (516)
Länsväg 514.01
2145063 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg från 514 till Mjällby k:a
Länsväg 515
2145064 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg i Mjällby (552-514)
Länsväg 516
2145067 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hannetorp (123)-Hosaby (512)-Mjällby (552,518,514)-Lörby (517)-Norje (E22) Väg mellan tätorter satt till "secondary"
Länsväg 517
2145070 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lörby (516)-Djupekås
Länsväg 518
2145072 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mjällby (516)-Mjällby ljunga-Markasträteet (512)
Länsväg 519
2145072 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg i Mjällby (552-515) jämte vägX 519.01 (återvändsgata)
Länsväg 519.01
2145080 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg 519.01 (återvändsgata)
Länsväg 520
2145095 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lassabo (123)-Hosaby stärkelsefabrik (512) Satt till "secondary" förbinder Hörvik med Hällevik/Nogersund
Länsväg 521
2145141 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tpl Sölvesborg väst (E22.01) Skåne läns gräns vid Ynde
Länsväg 522
2145151 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tpl Sölvesborg öst (E22)-Gummarp (523)- Gammalstorp (525,526)-Skvaltan (527)-Ryedal (529,528)-Agerum (532,531)-Pukavik (E22)
Länsväg 523
2145164 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tpl Listerlandet (E22)-Gummarp (522)
Länsväg 524
2145165 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skåne läns gräns- Kämpaslätten(E22.01)-Tpl Sölvesborg öst (E 22, 522) "secondary" förbinder centralorten Sölvesborg med E 22
Länsväg 525
2145424 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gammalstorp (522)-Ysane k:a (E22)
Länsväg 526
2145439 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Gammalstorps k:a (522)
Länsväg 527
2145440 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skvaltan (522)-Ebbalycke (528)-Bjäraryd (533)-Kylinge (534,121)
Länsväg 528
2145442 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ebbalycke (527)-Ryedal (522)
Länsväg 529
2145444 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ryedal (522)-Möllebjörke (531)-Norje (530)
Länsväg 530
2145445 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Vägen genom Norje (delen E22-612-529-E22)
Länsväg 531
2145447 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Möllebjörke (529)-Agerum (522)
Länsväg 532
2145446 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Agerum (522)-Sandbäck (533)-Sandbäck (535)
Länsväg 533
2145453 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bjäraryd (527)-Sandbäck (532)
Länsväg 534
2145453 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skåne läns gräns vid Djupadal-Kylinge (527)
Länsväg 535
2145456 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Målen (121)-Sandbäck (532)-Brännelycke (121)
Länsväg 547
2145480 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Björkenäs (121)-Gustavstorp (548,548)- Brinkamåla (546)-Mellanbäck (541)
Länsväg 552
2145492 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg i Mjällby (123-512-514-515-519-516) Genomfartsled inom Mjällby satt till "secondary"
Länsväg 612
2147416 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg i Norje (530-E22)