SAR Unhas

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

==SAR UNHAS==
SAR Unhas adalah salah satu UKM yang ada ditingkatakan Universitas. UKM ini UKM tertua di Unhas yang bergerak dibidang Kemanusiaan.