Servers/Outage Message

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Draft message to be displayed when there is a server outage. Highlighted sections are links.

Based on Wikimedia text

English

OpenStreetMap Error

Our servers are currently experiencing a technical problem. This is probably temporary and should be fixed soon. Please try again in a few minutes.

You may be able to get further information in the #osm channel on the OFTC IRC network.

The OpenStreetMap Foundation is a non-profit organisation which hosts some of the most popular sites on the Internet, including Wikipedia. It has a constant need to purchase new hardware. If you would like to help, please donate.

If you report this error to the OpenStreetMap System Administrators, please include the details below.

German / Deutsch

OpenStreetMap Fehler

Bei den Servern der OpenStreetMap Foundation sind gerade technische Probleme aufgetreten. Bitte versuche es in ein paar Minuten noch einmal.

Genauere Informationen gibt es im Channel #osm-de auf dem IRC-Netzwerk OFTC.

Wenn du OpenStreetMap Deutschland e.V. und der OpenStreetMap Foundation helfen möchtest, kannst du dies mit einer Spende tun.

Wenn du einem OpenStreetMap-Systemadministrator diesen Fehler meldest, gib bitte die folgenden Details an.

French / Français

Spanish / Español

Los servidores de la Fundación OpenStreetMap están experimentando en estos momentos problemas técnicos. Probablemente este es temporal y se arreglará en seguida. Por favor, inténtelo de nuevo dentro de unos minutos.

Para más información, puedes visitar el canal #osm de la red de IRC OFTC.

OpenStreetMap es en la actualidad uno de los sitios de Internet más visitados por lo que la Fundación OpenStreetMap tiene que adquirir hardware nuevo constantemente. Si deseas ayudarnos, por favor, haz una donación.

Si informas de este error a los Administradores del Sistema de OpenStreetMap, por favor, incluye los siguientes datos.

Dutch / Nederlands

OpenStreetMap Fout

Onze servers ondergaan op dit moment een technisch probleem. Dit is waarschijnlijk tijdelijk en zal zo snel mogelijk verholpen worden. Probeer het opnieuw over enkele minuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op het kanaal #osm-nl op het OFTC IRC-netwerk.

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk die enkele van de meest populaire sites op Internet beheert, waaronder Wikipedia. We moeten continu nieuwe hardware bijkopen. Indien u wilt helpen, doe dan alstublieft een donatie.

Indien u deze fout meldt aan de systeembeheerders van OpenStreetMap Foundation, vermeld dan alstublieft onderstaande details.