Sjöbo

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Sjöbo kommun har skänkt data till OpenStreetMap. Nedanstående är vad som lagts in än så länge, citerat från användaren Oulah på OSM.


 • gång- och cykelvägar (dock inte trottoarer).
 • återvinningsstationer/centraler.
 • byggnader i tätbebyggda områden (vi äger inte rättigheterna till att lägga in byggnader utanför tätbebyggda områden eftersom de mäts in av Lantmäteriet.).
 • nyanlagda vägar i tätbebyggda områden (vi äger inte rättigheterna till vägar utanför tätbebyggda områden, de mäts in av Trafikverket. De finns i NVDB, men såvitt vi vet går det inte att få loss den informationen.).
 • idrottsanläggningar (främst fotbollsplaner och bad)
 • diverse punkter relaterade till fritidsaktiviteter (t.ex. bio, skidbacke, golfbana etc.)
 • Uthämtningsställen för post (tror dock inte att vi har fått med ALLA postlådor).
 • Livsmedelsbutiker.
 • Bensinmackar (de har jag lagt in som personligen som privatperson, möjligt att det öppnats någon liten/specialiserad mack ute på landsbygden, men jag har inte lyckats hitta något på Google eller Eniro).
 • Vårdcentral.
 • Skolor.
 • Kommunbyggnad.
 • Bibliotek.
 • Lekplatser (inmätta med handburen GPS, felmarginal på ca. 1-2 meter)

P.S. Vi håller på att undersöka möjligheterna att på något sätt skärmdigitalisera vägar från data vi själva producerat och på så sätt i alla fall kunna få upp information om de lite större vägarna som saknas ute på landsbygden, men det kan bli svårt... Om du [Grillo] tittar på kartan ser det också ut som om det saknas lite skogsmark mellan Sjöbo och Hörby (det är förvisso mycket åkermark där, men misstänker att det saknas i alla fall lite skog) som hade varit kul att få in, och vi har data på det, men precis som med mycket annat faller det lite på licenserna.


Den här sidan skulle förmodligen behöva formateras på ett smidigare sätt, men jag ansåg att det var bättre att dokumentera än att göra det snyggt.