Sk:Názvy ulíc

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Názvy ulíc

Pri pomenovávaní ulíc (značka name) vychádzame z všeobecných princípov OSM, menovite:

 • názvy neskracujeme - ani vtedy, keď sa dlhý názov ulice nezmestí do krátkej ulice
  Nám. M. R. Štefánika teda zapisujeme ako Námestie Milana Rastislava Štefánika, E. Suchoňa ako Eugena Suchoňa atď. Skrátenú formu zapisujeme do short_name (prípadne do official_name). Skratky písané veľkými písmenami (SNP, KVP) nerozpisujeme, ale uvedieme ich dlhú formu do alt_name.

Príklad:

name = Trieda KVP
alt_name = Trieda Košického vládneho programu
 • Ak celé meno nevieme určiť, ponecháme skrátenú formu. Pri expandovaní mien treba dávať pozor na:
  • Menovci (rovnaké priezvisko a iniciály, no iné osoby)
   Anton Hlinka vs Andrej Hlinka
   Ján Čajak vs Janko Čajak
   Ján Smrek vs Jozef Smrek
   Ján Kollár vs Jozef Kollár
  • Prezývky, ktoré opisujú tú istú osobu, no niektorí majú za to, že by sa medzi nimi malo rozlišovať
   Miroslav Nešpor vs Mirko Nešpor
   Ladislav Novomeský vs Laco Novomeský
  • Rovnaké alebo veľmi podobné priezviská (v genitíve), no iné osoby
   Matej Bel vs Ján Levoslav Bello
   Alexander Petofi vs Sándor Petofi (rovnaké meno, no iný zápis)
   August Horislav Škultéty vs Jozef Škultéty
   Alexander Moyzes vs Štefan Moyzes
   Dionýz Štúr vs Ľudovít Štúr
   Emo Bohúň vs Peter Bohúň
   Karol Braxatoris vs Martin Braxatoris
   Ján Mazúr vs František Mazúr
   Ferdiš Kostka vs Ján Kostka
   Koloman Petrovič vs Jozef Petrovič
   Martin Martinček vs Jozef Martinček
   Ján/Jozef Kollár vs Samuel Kollár vs Martin Kollár
   Koloman Sokol vs Martin Sokol
   Jozef Karol Hell vs Maximilián Hell
   Jána Kováč vs Mikuláš Kováč
   Ľudovít Bazovský vs Miloš Alexander Bazovský
 • mapujeme realitu
  Štúrova nie je to isté ako Ľudovíta Štúra, Kollárova nie je to isté ako Kollára. Pri určovaní správnej formy je rozhodujúca tabuľka s názvom ulice, prípadne menný zoznam od mestského/obecného úradu.

Okrem týchto zásad sa komunita dohodla na tom, že slovo "ulica" sa uvádza len vtedy, ak by mohla uviesť niekoho v omyl - napr. v Levoči existuje Kežmarská (ulica), ale aj Kežmarská cesta. Aby sa zabránilo zámene, v OSM bude uvedené Kežmarská ulica.

Príklad názvu ulice:

 name = Jána Farkasa
 short_name = J. Farkasa
 name:hu = Jenő Farkas utca