Sk:Potlatch/Keyboard shortcuts

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Klávesové skratky

Na úvod, kláv.skratky nemusia fungovať na ne-anglických klávesniciach.

Posúvanie na mape

 • 'Kurzorové klávesy' na presun po krokoch.
 • 'Page Up' a 'Page Down' na príblíženie/oddialenie sa.

Úpravy

 • Kliknutie do prázdnej oblasti spustí vytvorenie novej cesty.
 • Dvoj-klik na prázdnej oblasti vloží nový bod záujmu, tzv. POI.
 • 'Esc' zruší zmeny na novej ceste.
 • 'Z' vráti krok späť.
 • Pri kreslení čiar:
  • 'Enter' zastaví kreslenie čiar.
  • 'Delete' vymaže predchádzajúci bod.
 • Keď cesta označená:
  • Shift-click na tejto ceste vloží nový bod.
  • Shift-click na inej ceste sa spojú s ňou (ak zdieľajú koncový bod).
  • Shift-delete vymaže celú cestu.
  • 'P' vytvorí paralelnú cestu.
 • Keď je označený bod:
  • Kliknutie na koncový bod cesty dovolí pokračovať v kreslení cesty.
  • 'x' rozdelí cestu na dve.
  • 'Delete' vymaže bod.
  • '-' vymaže bod, ale len z aktuálnej cesty.
  • Shift-click začne novú cestu od tohoto bodu.
  • '/' umožní vybrať inú cestu z ktorou je spoločný tento bod (užitočné pre 'skyté' cesty, ktoré sa nachadzajú pod inými).
 • 'K' zamkne/odomkne cestu alebo bod.

Mapa

 • Klávesy na zmenu pozadia:
  • 'F1' vypne pozadie.
  • 'F2' dá ako pozadie OpenAerialMap - satelitné zábery.
  • 'F3' pre Yahoo! Aerial Imagery - satelitné zábery.
  • A pridržanie Shift spraví pozadie bledšie.
 • 'g' načíta GPS dáta (logy) pre aktuálnu oblasť.
 • 'Shift-G' načíta GPS dáta (logy) pre aktuálnu oblasť, ale len od aktuálneho užívateľa.
 • Pridržte 'Medzeru' pri presúvani pozadia (ak je zle centrované).
 • 'L' zobrazí GPS súradnice na mieste, kde sa nachádza kurzor myši.
 • 'Caps Lock' zobrazí cesty a body bledšou, polopriesvitnou farbou (užitočné pri prezeraní pozadia mapy).
 • 'M' minimalizuje/maximalizuje editor (vyplní celý obsah prehliadača).

Tagy/atribúty

 • '+' alebo '=' pridá nový kľúč/hodnotu.
 • 'r' okopíruje posledné atribúty.
 • 'Shift-R' okopíruje posledné atribúty, alebo ignoruje name/ref.
 • '1'–'9' vyberie prednastavenie z menu.
 • '§' alebo '`' prechádza postupne po prednastaveniach v menu.
 • 'S' pridá source tag, ktorý tvorí aktuálne pozadie.

História

 • 'H' zobrazí históriu vybratej cesty, a vráti predchádzajúcu verziu.
 • 'U' zobrazí vymazané cesty, a voliteľne ich obnoví.