Sk:bicycle parking Cyklokoalicia import

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Cyklostojany od Cyklokoalície - import

Cyklokoalícia je občianske združenie podporujúce rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave a rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku.

Licencia

V marci 2017 sme dostali od Cyklokoalície e-mailom súhlas s importom databázy cyklostojanov v Bratislave (60 ks). E-mailom nám dodali CSV dump z ich databázy.

Cyklokoalicia email.png

Vstupné dáta

CSV dump obsahuje stĺpce:

 • standId - číslo
 • standName - skrátený popis veľkými písmenami
 • standDescription - popis miesta, niekedy aj s detailami, väčšina po anglicky, zvyšok po slovensky
 • standPhoto - http link na obrázok na whitebikes.info
 • serviceTag - prázdne
 • placeName - rovnaká hodnota ako standName
 • longitude, latitude - desatinné číslo popisujúce pozíciu

Import

Pri importe ide o pridanie siete prenájmu bicyklov a cyklo-stojanov. Bude pridaná nóda "amenity=bicycle_rental" (detaily viď nižšie) a v prípade že je tu aj reálny stojan na bicykle tak bude pridaná druhá nóda "amenity=bicycle_parking" (detaily viď nižšie).

Súradnice budú použité na umiestnenie stojanu, alebo na nájdenie existujúceho stojanu v OSM databáze. Polia standName, standDescription a standPhoto budú použité na upresnenie miesta. standPhoto bude použitý na definovanie typu stojanu. Podľa fotografií odkazovaných z dumpu niektoré stojany nie sú stojanmi, ale sú to napríklad zábradlia kde býva uzamknutý bicykel whitebikes. Veľká časť importovaných stojanov už môže byť v databáze OSM. Samotný import sa preto bude opierať o kontrolu človekom. Pri parkovaní pri zábradliach záleží na importujúcom či parkovanie označí ako bicycle_parking=informal + barrier=fence + fence_type=railing a podobne.

Nóda bicycle_rental:

 • amenity="bicycle_rental"
 • network="WhiteBikes Bratislava"
 • name=WhiteBikes - <meno> (napr WhiteBikes - KARADZICOVA)
 • ref=<cislo> (napr 69)
 • operator=WhiteBikes
 • website=http://www.whitebikes.info
 • ref:whitebikes_image=<url>

Nóda bicycle_parking:

 • amenity=bicycle_parking
 • bicycle_parking=* (podľa fotky a description)
 • ref:cyklokoalicia = "WhiteBikes - <standId> <standName>" (napríklad "WhiteBikes - 11 DREAM").
 • note = <detaily> pokiaľ dump obsahuje dôležité detaily

Jednotlivé kroky:

 • úprava stĺpcov CSV súboru do vhodnej formy
 • konverzia CSV dump súboru do formátu ktorý sa dá načítať v JOSM pomocou skriptu https://github.com/OSMBrasil/csv2osm/blob/master/csv2osm.py , vytvorené nódy budú nódy pre bike_sharing
 • pozície stojanov z dumpu budú porovnané s pozíciami stojanov v OSM a budú pridané buď chýbajúce značky, alebo vytvorené nové stojany

Dedikovaný užívateľ

Import i jeho aktualizácie budú vykonávané pod užívateľom cyklokoalicia_bot. Heslo k tomuto účtu obdržia členovia OSM komunity, ktorí o pomoc s importom prejavia záujem.

Changesety budú označené nasledovnými značkami:

 • source = cyklokoalicia
 • comment = cyklokoalicia_import (by <OSM_meno_človeka_robiaceho_import>)

Uskutočnené zmeny

Užívateľ http://www.openstreetmap.org/user/cyklokoalicia_bot bol využitý na import zmien v júni 2017 užívateľom MiroJanosik. Spísal som hárok s so zoznamom stojanov a informáciu o akcii ktorá bola vykonaná pri importe. Stojany boli otagované podľa popisu tu na wiki. Pridal som informáciu či popis stojanu a fotky zodpovedá pozícii na mape. Viaceré stojany sú posunuté o 50 metrov, umiestnil som ich na pozíciu kde majú byť namiesto pozície definovanej v whitebikes. Spätná väzba o importe bola odoslaná do whitebikes.

2018-09-28 - užívateľ MiroJanosik aktualizoval dáta whitebikes v OSM podľa dát z WhiteBikes databázy. Spísal tiež návod ako to spravil (cez porovnanie starého a nového výstupu z databázy), tento návod má vo vlastnom e-maili.

2019-09-18 - užívateľ Marek-Marek premenoval stojany z "<MENO>" na "WhiteBikes - <MENO>", a takto to bude odteraz zaužívané aj pri automatizovaných editovaniach